ALMANYA BAĞLANTI ELEMANLARI SEKTÖRÜ
Silmek İstediğinize Eminmisiniz ?

Eminseniz Lütfen Evet'e Basın.

loader

ALMANYA BAĞLANTI ELEMANLARI SEKTÖRÜ

·      GSYİH ( Milyon $ ) - 4.031.149
·      K.B.GSYİH ( $ ) - 48.398
·      Büyüme Oranı ( % ) - 1,6
·      Nüfus - 85,887,000
·      Yüzölçümü (km2)- 357,592
·      Başkent – Berlin
·      Para Birimi - Euro (€)

 

Almanya, 357 bin km²'lik yüzölçümü ve 86 milyona yaklaşan nüfusu ile Avrupa'nın en büyük ülkelerinden biri, nüfus bakımından ise Rusya Federasyonu'ndan sonra Avrupa ülkeleri arasında ikinci, AB ülkeleri arasında ise birinci sırada yer alıyor. Almanya, 16 eyaletten oluşan federal bir cumhuriyettir. Ülke, AB içindeki lider konumu ve güçlü ekonomik, endüstriyel, ticari ve teknolojik yapısı ile dünya ekonomisi ve siyasetinin kilit aktörlerinden biridir.

Almanya coğrafi olarak Orta Avrupa'da, Kuzey Denizi ve Alpler arasında yer almaktadır. Komşu ülkeler Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Hollanda, Fransa, Polonya, İsviçre, Belçika, Lüksemburg ve Danimarka'dır.

Yüksek satın alma gücüyle Türkiye'nin ihracat ve ithalatında en büyük ortak olan Federal Almanya Cumhuriyeti, ABD ve Japonya'dan sonra dünyanın en gelişmiş sanayi ülkesidir. 85 milyonun üzerinde nüfusu ile ülke aynı zamanda Avrupa Birliği'ndeki en büyük ve en önemli pazardır.

Dünyanın en önemli üretim ve ticaret bölgelerinden birinde stratejik olarak yer alan Almanya'nın bel kemiği, imalat sanayi ve ilgili hizmet sektörleridir. En önemli imalat sektörleri endüstriyel makine, otomotiv ve kimya sanayi iken, son yıllarda diğer gelişmiş ülkelerde olduğu gibi burada da hizmet sektörlerinin ön plana çıktığı görülmektedir. Özellikle telekomünikasyon, yazılım ve bilişim, gıda ve inşaat gibi sektörler bu anlamda öne çıkıyor.

2003-2009 yılları arasında dünya ihracatında ilk sırada yer alan Almanya, 2020 yılından bu yana dünya ihracat ve ithalat sıralamasında Çin ve ABD ile ilk üç sırada, dış ticaret dengesi açısından ise Çin'den sonra ikinci sırada yer alıyor. Özellikle katma değeri yüksek ürünlere odaklanan Almanya, İtalya ve İspanya gibi diğer Avrupa ülkelerine kıyasla düşük ücret politikaları izleyen ülkelerden kaynaklanan rekabetten daha az etkileniyor.

ENDÜSTRİ

Almanya'da hizmet sektörünün GSYİH içindeki payı diğer gelişmiş ülkelerde olduğu gibi artış eğiliminde olsa da, sanayi hala ekonominin itici gücünü oluşturmaktadır. Bunun nedeni, ülkenin geleneksel olarak ağır sanayiye dayalı bir kalkınma modelini benimsemiş olması ve hizmet sektörlerinin bir şekilde imalat sektörleri ile bağlantılı olması ve gücünü imalat tarafından almasıdır.

Ülkenin GSYH dağılımına baktığımızda hizmetler %69,8; İmalat sanayinin %23,5'i; İnşaat sektörünün %5,9'u, tarım, ormancılık ve hayvancılık ürünlerinin ise %0,9'unu oluşturduğu görülmektedir.

Alman GSYİH'sında (2019), imalat sanayinin ekonomiye katkısı yaklaşık 737,94 milyar avro oldu. 2020 yılına göre Almanya geçen yıl üretim açısından yüzde 3 artış gösterdi. 2022'nin son verilerine göre (Federal İstatistik Enstitüsü), sanayi sektörü Alman ekonomisine 758,2 milyar avro katkıda bulundu. İnşaat sektörünün katkısı 191,9 milyar Euro olarak gerçekleşti. Açıklanan son verilere göre imalat ve inşaat sektörlerinin büyümeye devam ettiği gözleniyor. Diğer sektörlerdeki genel gerilemeye rağmen 2021 yılının son çeyreğinde imalat %1,9, inşaat sektörü ise %1,6 brüt katma değer üretti.

Avrupa'nın ilk, dünyanın dördüncü büyük ekonomisi olan Almanya'da sanayi mallarının neredeyse tamamı üretilse de ülkenin sanayi gücü ağırlıklı olarak taşıt, sermaye malları, kimya ve beyaz eşya sektörlerinden oluşuyor. Öte yandan, havacılık ve bilgisayar donanımı endüstrisinin nispeten daha az gelişmiş olduğu Almanya'da, yüksek teknolojili ürünlerin üretimi ve ihracatı, ABD ve Japonya gibi diğer bazı sanayileşmiş ülkelere kıyasla ülkenin sanayi üretiminde daha küçük bir paya sahiptir.

Toplam sanayi üretiminin yarısından fazlası imalat sektörlerinden oluşmakta olup, bu oranın %12'sini makine ve teçhizat, %12'sini motorlu alet ve ekipmanlar, %10'unu metal ürünler, %10'unu elektrikli ve elektronik ürünler, %11'ini inşaat ürünleri ve %10'u enerji ürünleri oluşmaktadır. Yaklaşık 41 trilyon avroluk küresel sanayi üretiminin 2 trilyon avrosu Almanya tarafından üretiliyor.

OTOMOTİV

Otomotiv sektörü Almanya'nın omurga endüstrisidir ve Alman otomotiv endüstrisi küresel bir liderdir. Almanya ayrıca, otonom sürüş teknolojisi de dahil olmak üzere yüksek teknolojili otomotiv ürünleri söz konusu olduğunda dünyanın en güçlü ülkelerinden biridir.

Almanya, olağanüstü otomotiv endüstrisi ve mühendislikteki mükemmelliği ile dünya çapında tanınmaktadır. Asya'dan Amerika'ya kadar, Alman otomobilleri son derece değerli inovasyon, güvenilirlik, güvenlik ve tasarım değerlerini bünyesinde barındırıyor. Almanya, Avrupa'nın önde gelen üretim ve satış pazarıdır. Ülkenin birinci sınıf Ar-Ge altyapısı, eksiksiz endüstri değer zinciri entegrasyonu ve yüksek nitelikli işgücü, uluslararası alanda eşsiz bir otomotiv ortamı yaratmaktadır. Şirketlerin yarının mobilite ihtiyaçlarını mükemmel bir şekilde karşılayan en son teknolojileri geliştirmelerini sağlar. 

Almanya'nın otomotiv sektörü, hem sektörü hem de gelecekteki mobiliteyi dönüştürecek çok çeşitli ileriye dönük araçlar ve önlemler sayesinde Covid 19 pandemisinden geri dönüyor. Otonom sürüş ve batarya araştırma ve geliştirmeye yapılan önemli yatırımlar, şarj altyapısının büyük ölçüde genişletilmesi ve elektrikli araç nakit teşvikleri, yeniden canlanan endüstride umutları artırıyor.

Alman otomobil üreticileri 2021 yılında 15,6 milyondan fazla araç üretti. Dünyanın en büyük 75 otomotiv tedarikçisinin on beşi Alman şirketleridir. Almanya, Avrupa'nın otomobil üretim lideridir: 2021 yılında Alman fabrikalarında 3,1 milyondan fazla binek otomobil ve 351.000 ticari araç üretilmiştir.

Ülkenin binek otomobil ve hafif ticari araç OEM'i, 2021 yılında yaklaşık 274 milyar Euro dış pazar geliri elde etti - 2020'ye göre yüzde on artış. Otomotiv ihracatı, 2021 yılında tüm Alman ihracatının yüzde 13'ünden fazlasını oluşturuyor - en büyük ihracat payına sahip ürün grubu. İç pazar geliri 2021 yılına kıyasla 136,9 milyar Euro'dur.

Alman OEM'ler, 2021 yılında yaklaşık 28,3 milyar Euro tutarındaki iç Ar-Ge yatırımlarından sorumluydu. Almanya'nın otomotiv sektörü, 2020 yılında yaklaşık 71 milyar Euro tutarındaki toplam Alman sanayi Ar-Ge harcamalarının yüzde 34,1'ini oluşturan ülkenin en yenilikçi sanayi sektörüdür. Alman otomobil endüstrisindeki araştırma ve geliştirme personeli yaklaşık 134.000 seviyesine ulaştı. Alman otomotiv endüstrisinin üreticileri ve tedarikçileri, 2022-2026 dönemi için elektrikli mobilite ve dijitalleşmeye 220 milyar Euro'dan fazla yatırım yapacak.

Almanya'nın otomotiv endüstrisi, Alman Otomotiv Endüstrisi Birliği'ne (VDA) göre uluslararası inovasyon sıralamasında kutup konumunda yer alıyor. Volkswagen, BMW ve Daimler, Bosch, Schaffler ve ZF gibi tedarikçilerin uluslararası alanda da zirveye çıkmasıyla ilk üç sırada yer alıyor. Sektör, önümüzdeki yıllarda dijitalleşme, elektrikli mobilite ve tahrik sistemleri, hidrojen teknolojisi ve ulaşım güvenliğine 150 milyar Euro yatırım yapmayı planlıyor.

Almanya'daki otomotiv mühendisleri, içten yanmalı motorun enerji verimliliğini artırmak, alternatif tahrik teknolojileri (elektrikli, hibrit ve yakıt hücreli otomobiller dahil) geliştirmek ve hafif malzemeleri ve elektronikleri uyarlamak için çok çalışıyorlar. 

Karbon emisyonu azaltma hedefleri, akıllı trafik yönetimi ve hükümetin elektrikli mobilite girişimi, gelecekteki mobilite büyümesi için önemli itici güçlerdir. Daha küçük, yüksek şarjlı "homojen yanma" motorların ve çift kavramalı şanzımanların (DCT'ler) geliştirilmesinde etkileyici gelişmeler kaydedilmiştir. Sentetik yakıtları kullanan optimize edilmiş yanmalı motorlar, Avrupa Birliği'nin 2035 yılına kadar tüm yeni araçların emisyonsuz olması zorunluluğunun yürürlüğe girmesinden önce bazı üreticiler için kısa vadeli bir çözüm sağlayacaktır.

ELEKTRONİK VE MİKROTEKNOLOJİ

Almanya, dünya çapında yenilikçi bir mikroelektronik üretim ve araştırma merkezi olarak tanınmaktadır. Almanya'daki elektronik endüstrisi aynı zamanda Avrupa'nın önde gelen üretim ve satış pazarıdır.

Almanya, değer zinciri boyunca ünlü Ar-Ge enstitülerinin ve dünyanın önde gelen üretici ve tedarikçilerinin değer zinciri boyunca elektrik ve elektronik malzemeler, bileşenler ve ekipmanlar için benzersiz bir yoğunluğa sahiptir. Bunlar mikroelektronik bileşenlerden elektrikli ev aletlerine, otomasyon sistemlerine, elektronik tıbbi ekipmanlara ve otomotiv elektroniğine kadar uzanmaktadır. Yatırım fırsatları çok ve çeşitlidir.

Nesnelerin İnterneti (IoT), dijital işletmeler için en umut verici inovasyon hızlandırıcılarından biridir. Uygulama alanları, üretim ve inşaattan perakendeciliğe ve taşımacılığa kadar her şeyi kapsar - aslında çevrimiçi cihazları veya sensörleri kullanan hemen hemen tüm sektörleri. Nesnelerin İnterneti uygulamaları, mikroelektronik üreticileri için büyük stratejik öneme sahiptir. Almanya'da, IoT harcamaları 35 milyar Euro'yu aşacak (Almanya'yı Avrupa'nın en büyük harcama yapan şirketi haline getirecek) ve IoT kaynaklı cironun 2018'deki 22,5 milyar Euro'dan 2023'te 45 milyar Euro'luk bir tahmin seviyesine iki katına çıkması bekleniyor.

Nesnelerin İnterneti aynı zamanda "bağlantılı araba" ve nihayetinde otonom araçların çağını da doğuruyor. Otomobil sektörü, artan dijitalleşme ve elektrifikasyonun ortalamanın üzerinde yarı iletken büyümesi yaratmasıyla birlikte artan çip talebini artırıyor. Otomotiv elektroniği, modern araçlardaki yeniliklerin yaklaşık yüzde 80 ila 90'ını oluşturmaktadır ve yarı iletken sektörünün ana sanayi sektörü müşterisidir.

Almanya, Avrupa'daki araçlarda mikroelektronik kullanımı için en yüksek büyüme oranı tahminleri arasında yer alıyor ve koronavirüs pandemisinden çıkıp yeni bir mobilite çağına öncülük ediyor.

Otomotiv elektroniği için büyüme tahminleri, Almanya ve Çin'de diğer geleneksel otomotiv bölgelerine kıyasla önemli ölçüde daha yüksektir. Otomotiv elektroniği, modern araçlardaki yeniliklerin yaklaşık yüzde 80 ila 90'ını oluşturuyor. 

HAVACILIK 

Almanya'da havacılık ve uzay araçları ve yedek parçalarının dış ticaretine ilişkin 2015-2021 yılı verilerine bakıldığında sektörde bir dış ticaret fazlası olduğu görülmektedir. Ancak korona salgını sonrası uygulanan seyahat yasakları nedeniyle sipariş sayısındaki azalma, ertelemeler ve hatta iptaller nedeniyle havacılık sektöründeki daralmanın, 2020 yılına göre daha az olmasına rağmen 2021 yılında da devam ettiği görülmektedir.

Sektördeki ticaret hacmi 2019 yılında 60 milyar dolar iken, bu tutar 2020 yılında 42 milyar dolara, 2021 yılında ise 39 milyar dolara geriledi. Söz konusu ticaret hacminin 27,3 milyar doları Almanya'nın ihracatı, 11,7 milyar doları ise Almanya'nın ithalatıdır. 105.000 kişiye istihdam yaratan sektör, cirosunun %71'i sivil havacılıktan, %22'si askeri havacılıktan ve %7'si uzay çalışmalarından gelmektedir.

Almanya'nın havacılık sektöründeki ihracatı incelendiğinde, en fazla ihracatın 2021 yılında 4,6 milyar dolar ile Çin Halk Cumhuriyeti'ne yapıldığı, Fransa (3,9 milyar dolar) ve Hindistan'ın (2,2 milyar dolar) ise en çok ihracat yapılan ikinci ve üçüncü ülkeler olduğu görülmektedir. Almanya'nın Türkiye'ye ihracat tutarı 678 milyon dolar olup, Türkiye söz konusu sıralamada onuncu ülkedir. Almanya'nın havacılık sektöründeki ithalatı incelendiğinde, 2021 yılında en fazla ithalatın 3,3 milyar dolar ile ABD'den, ikinci ve üçüncü ithalatın ise İngiltere (2,8 milyar dolar) ve Fransa'dan (2,2 milyar dolar) yaptığı görülmektedir. Almanya'nın bu sektörde Türkiye'den ithalatı 202,5 milyon dolar olup, Türkiye söz konusu sıralamada sekizinci ülkedir.

Almanya'daki havacılık ve uzay sektörü sadece ülke genelinde belirli bölgelerde yoğunlaşmakla kalmayıp, aynı zamanda ülke genelinde yaygın bir dağılım göstermektedir. Endüstrinin başlıca merkezleri Kuzey Almanya'da Hamburg, Bremen, Hannover, Güney Almanya'da Münih, Stuttgart, Orta ve Doğu Almanya'da Berlin ve Dresden, Batı Almanya'da Köln, Bonn ve Aachen'dir. Ayrıca sektörün işleyişinin büyük ve uluslararası firmaların tedarikçisi olan küçük ve orta ölçekli ancak uzmanlaşmış firmalar şeklinde olduğu görülmektedir. Almanya'daki "Tedarik Zinciri Mükemmelliği Girişimi" verilerine göre, Almanya'da havacılık sektöründe yaklaşık 2.000 tedarikçi firma faaliyet göstermektedir. Sektörün rekabet gücünü koruyabilmesi için yurt dışına açılıp yurt dışından tedarikçi bulması şarttır. Alman firmaları ilk olarak Almanya, Avusturya ve İsviçre'de tedarikçi olarak yönelirken, Fransa ve Güney Avrupa ülkeleri önemli tedarikçiler olarak ön plana çıkıyor. 

Almanya'da havacılık ve uzay sektöründeki araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ayrılan tutar 2020 yılında 2,9 milyar Euro olarak gerçekleşmiş olup, bu da sektörün toplam cirosunun %9,3'üne tekabül etmektedir. Ar-Ge faaliyetleri, 21. yüzyılda düşük karbondioksit emisyonuna ve daha az gürültüye sahip uçakların üretimine odaklanmış olup, sektörde araştırma ve geliştirmeye ayrılan bütçenin %90'ı bu hedefe ulaşmak için kullanılmaktadır. Bir diğer hedef ise elektrikli motorlara sahip hibrit uçaklar üretmek. Ayrıca kerosen ihtiyacını en aza indirmek amacıyla biyoyakıt (alg kullanımı ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır) ve güneş enerjisi (solar gazyağı) kullanımı da mevcut çalışmalarda araştırılmaktadır. Ayrıca uçak içi kabin uygulamalarında da yenilikçi yaklaşımlar ortaya konmakta ve kabin tasarımlarına önem verilmektedir. Her yıl Hamburg'da düzenlenen Uçak İç Mekanları Fuarı’nda yer alan "Crystal Cabin Award" yarışması büyük ilgi görüyor ve söz konusu yarışmada ödülü kazanan tasarımlar için yatırımcı bularak tasarımları uçak üreticilerine tanıtmak mümkün.

METAL VE ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ  

M+E endüstrisi, Almanya'nın kilit sanayi sektörüdür. Toplam yaklaşık 3,9 milyon çalışanı olan 25.900'den fazla şirkette yılda 1 trilyon Euro'dan fazla ciro elde ediyor.

Şirketler cirolarının çoğunu sermaye malları üreterek üretiyorlar. Ürün ve hizmetlerin üçte ikisi ihraç edilmektedir. M+E endüstrisi büyük ölçüde küçük ve orta ölçekli işletmelerden oluşmaktadır. Şirketlerin üçte ikisinden fazlası 100'den az personel istihdam etmektedir; sadece yüzde ikisinin 1000'den fazla çalışanı olan bir işgücüne sahip. En büyük M+E sektörleri makine mühendisliği, otomotiv endüstrisi, elektrik mühendisliği, metal işleme ve hassas mekanik/optik/saat sektörüdür. 

M+E endüstrisinin ekonomik durumu

Yeni siparişler giderek azalıyor. Ancak, sipariş biriktirme listesi yüksek kalır. Üretim ve satışlar, istikrarlı tedarik zincirlerinin bir sonucu olarak toparlanmayı başardı. Artan üretim planları göz önüne alındığında, bu gelişmenin 2023'ün ilk yarısında da devam etmesi muhtemeldir.

Çalışan sayısı artmaya devam ediyor ve bir önceki yıla göre 65.500 daha fazla. Demografi ve işgücü kıtlığı daha da hızlı bir toparlanmayı engelliyor.

Durum genellikle iyi olarak değerlendirilir. Görünüm belirsizliğini korusa da, yılın başındaki beklentiler yine daha az kötümser oldu. Diğer öncü göstergeler de istikrara kavuştu. Bununla birlikte, özellikle yapısal değişimden etkilenen tedarikçiler için görünüm çok belirsizliğini korumaktadır.

Enerji fiyatları düşmüş olsa da, uluslararası bir karşılaştırmada hala rekabetçi olmayan bir seviyededir. Bu nedenle Avrupa için büyüme tahminleri düşük bir seviyede kalmaya devam ediyor, ancak en azından Almanya için artık bir durgunluk varsaymıyor.

2022 yılında, fiyat ayarlı, bir önceki yılın aynı dönemine göre % 4 daha az yeni sipariş kaydedildi. Özellikle yurtiçi siparişler daha azdır. Yükselen fiyatlar, yılın ortasına kadar düşen talebi kapsıyordu. Ancak bu arada, sipariş değeri de düşüyor.

M+E endüstrisindeki durum yapısal değişim ile karakterizedir. Özellikle elektronik endüstrisi ortalamanın üzerinde bir sipariş durumuna sahiptir. Artışa rağmen, üretim buna ayak uyduramıyor. Öte yandan, iyileştirilmiş malzeme durumu, otomobil üretiminin istikrara kavuşmasına izin verdi; birim sayısı Ocak 2023'te 2018 seviyesinin yaklaşık 3/4'üne ulaştı. Sektör, eski siparişlerin sonuçlandırılmasından da faydalanırken, tedarikçi alanındaki yeni siparişler zayıfladı.

Alman Vida Birliği

Alman Vida Birliği (DSV), derneğe üye olan Alman vida, somun ve perçin üreticilerinin çıkarlarını temsil etmektedir. DSV'nin ilişkili üye şirketleri, özel bir rol oynayan disk üreticilerinin yanı sıra vida endüstrisi için önemli olan tedarikçiler, servis sağlayıcılar ve makine ve vida cihazı üreticileridir. İlişkili üye şirketler, mekanik bağlantı elemanlarının üretiminde tüm proses zincirini kapsamaktadır. Ayrıca, bir dizi üniversite enstitüsü DSV'nin ilişkili üyeleridir.

Alman Vida Birliği'nin amacı, üye şirketlerinin ortak ekonomik, teknik ve bilimsel çıkarlarını teşvik etmektir.

Bu şu şekilde olur:

·      Tavsiye, bilgi ve deneyim alışverişi
·      Halkla ilişkiler
·      Uzman gruplarda ve çalışma gruplarında ortak çalışma
·      Üniversite enstitüleri ile işbirliği içinde ortak bilimsel araştırma
·      Teknik eğitim ve üye şirketlerin ve kullanıcı endüstrisinin personelinin ileri eğitimi
·      Üyelerin çıkarlarının devlet otoritelerine, kurumlarına ve ayrıca siyaset, iş dünyası, bilim ve diğer endüstriyel ve mesleki derneklerden karar vericilere karşı temsili
·      Hukuki görüşlerle ilgili yardım
·      Sürdürülebilir süreçlerin geliştirilmesine destek / FRED

Alman Vida Derneği, 1977 yılında kurulduğundan beri çok güçlü bir teknik odağa sahipti ve bu odağı bugüne kadar sürekli genişletti.

Üye firmalarımızın ve müşterilerinin teknik desteği de Alman vida ve somun endüstrisinin rekabet gücünü korumak için önemli ölçümlerdir.

Ürünler:

DIN, ISO ve EN standartlarına ve müşteri spesifikasyonlarına göre vidalar, somunlar, perçinler ve diğer mekanik bağlantı elemanları (çizim parçaları); iplik formuna, çap ve uzunluğa, kafa ve sap formuna, kuvvet uygulamasına, malzeme ve mukavemete ve yüzey bitirmeye göre farklılaştırılır. 

Üretici:

Yaklaşık 8.000 çalışanı olan yaklaşık 50 üretici. Ağırlıklı olarak orta ölçekli endüstri yapısı: Şirketlerin yarısının 100'den az çalışanı var, sadece %10'unun 500'den fazla çalışanı var.