İTALYA SANAYİSİ BAĞLANTI ELEMANLARI PAZARI
Silmek İstediğinize Eminmisiniz ?

Eminseniz Lütfen Evet'e Basın.

loader

İTALYA SANAYİSİ BAĞLANTI ELEMANLARI PAZARI

GSYİH (milyon $) – 1.996.934
K.B GSYİH ($) – 33.740
Büyüme Oranı (%) – 3,2
Nüfus – 59.186.000
Yüzölçümü (km2) – 302,068
Başkent – Roma
Para Birimi – Euro (€)

 

Resmi olarak İtalya Cumhuriyeti olan İtalya, Güney Avrupa'da İtalyan Yarımadası'nda ve Akdeniz'in en büyük iki adası olan Sicilya ve Sardinya'da yer almaktadır. İtalya, kuzey Alp sınırını Fransa, İsviçre, Avusturya ve Slovenya ile paylaşıyor.

Bugün İtalya demokratik bir cumhuriyettir ve dünyadaki en yüksek 7. GSYİH, 8. en yüksek yaşam kalitesi endeksi ve 20. en yüksek İnsani Gelişme Endeksi derecesine sahip gelişmiş bir ülkedir. Şu anda Avrupa Birliği'nin kurucu üyesi ve aynı zamanda G8, Avrupa Konseyi, Batı Avrupa Birliği ve Orta Avrupa Girişimi'nin bir üyesidir. 1 Ocak 2007'den itibaren İtalya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi olmayan üyesi oldu. İtalya'nın nüfusu yaklaşık 60 milyondur ve Avrupa'nın en kalabalık altıncı, dünyanın en kalabalık yirmi üçüncü ülkesidir.

SANAYİ

İtalya, makina-teçhizat, moda ürünleri, gıda, otomotiv ve ilaç gibi stratejik ve çeşitlendirilmiş sektörleriyle Avrupa'nın ikinci sanayi ülkesidir. İtalyan GSYH’sinin %16,6'sını temsil eden sanayi sektörü yüksek oranda ihracata yöneliktir. İtalya’da ISTAT verilerine göre kurulu aktif şirket sayısı 4,3 milyondur. Söz konusu şirketlerden 372 bin adedi imalat sektöründe faaliyet göstermektedir.

İtalyan sanayisinin yüzde 46’sını makine-metal alt sektörü oluşturmaktadır. Makine-metal sektörü aynı zamanda tüm ekonominin %7’sini, tüm ihracatın ise yaklaşık yarısını oluşturmaktadır. İtalyan sanayisini oluşturan diğer sektörlere baktığımızda %11,2’i gıda, %9,6’u tekstil ve giyim, %9,2’u kimya, %9’i kauçuk ve plastik ürünler, %5,8’i ahşap ve kâğıt baskı ürünleri oluşturmaktadır.

Metalürji ve Metal sektöründe 2019 rakamlarına göre 66.210 firma faaliyet göstermekte ve bunların %99’u KOBI niteliğindedir. Dünya ihracatında söz konusu sektörde İtalya, %3,7’lik payla 9. Sırada yer almaktadır. 2020 yılında sektörde İtalya’nın ihracatı 49,1 milyon avro, ithalatı ise 41,7 milyon avrodur.

İhracatında ilk 5 ülkede Avrupa ülkeleri yer alırken, İthalatında ilk 5 ülke sırasıyla; Almanya, Fransa, Rusya, Çin ve İspanya’dır. İhracat ve ithalat ürünlerinde ilk sırayı demir çelik ürünleri ve değerli metaller kaplamaktadır.

Dünyanın en büyük yedinci piyasa ekonomisi olan İtalya ekonomisi tamamen çeşitlendirilmiştir. Küçük ve orta ölçekli firmalar İtalyan ekonomisine hakimdir. Aile şirketleri, tüm İtalyan şirketlerinin yüzde 93'ünü ve GSYİH'nın yüzde 85'ini oluşturuyor. ABD'de aile şirketleri, şirketlerin yüzde 96'sını temsil ediyor, ancak GSYİH'nın sadece yüzde 40'ını oluşturuyor. Almanya, Fransa ve ABD, İtalya'nın en önemli ihracat pazarları olmaya devam ediyor. Sanayi faaliyeti Avrupa'nın en müreffeh bölgelerinden biri olan kuzeyde yoğunlaşmıştır. Buna karşılık, merkez ve güney daha az gelişmiştir. Bazı güney bölgelerinde işsizlik kuzeydekinin üç katı ve kişi başına düşen gelir önemli ölçüde daha düşük. Ulusal istatistik enstitüsünün verilerine göre İtalya'nın ekonomik yapısı en gelişmiş Avrupa ülkelerinden biri.

İtalyan sisteminin özelliklerinden biri, açıkça tanımlanmış bir alanda iyi kurulmuş ve her biri belirli bir üretim aşamasında uzmanlaşmış küçük ve orta ölçekli işletmelerden oluşan yoğun bir dokudan oluşan bir "endüstriyel kümelenme" modelinde yatmaktadır. Bu model sayesinde İtalya, girişimciliğin son derece gelişmiş olduğu ve girişimci özerkliğin yaratıcılığın gelişmesine yol açtığı ve "Made in Italy" dünya şöhretini yükselten bitmiş ürünlerin güzelliğine ve zevkine odaklandığı bir ülkedir. İtalyan ekonomisi sadece küçük bir işletme değildir. Ülkenin sanayi tarihine ve gelişmesine katkıda bulunan büyük ölçekli sanayi grupları bulunmaktadır.

"Made in Italy" yalnızca zarif giysiler, sofistike tasarım ve gelişmiş makineler anlamına gelmez, aynı zamanda ve her şeyden önce, büyük ölçekli işletmelerin birlikte emek ve girişimleriyle sürdürülen ve temsil edilen ulusal ekonomiye küçük ve orta ölçekli olanlardan oluşan geniş bir ağ ile önemli ölçüde katkıda bulunan ihracata da dönüşür.

Tarımsal-besin, makine, konfeksiyon/tekstil, endüstriyel tasarım ve mobilya ve mefruşat üretimi gibi sektörler gelir, istihdam ve firma sayısı açısından ülkenin ticaret dengesine önemli bir katkı sağlamakla birlikte, aynı zamanda dünya çapında İtalyan ihracatının temelini oluşturan ve dolayısıyla İtalya'nın ihracatını destekleyen sektörlerdir. Çin ve diğer ülkelerin dünya pazarındaki varlığına rağmen, İtalya, büyük ihracatçı ülkeler arasında dünyada sekizinci, dünyanın en büyük ithalatçıları arasında da altıncı sırada yer almaktadır.

DEMİR ÇELİK SANAYİ

İhracat - 2020'de İtalya, demir ve çelikte 11,1 milyar dolar ihraç ederek, bu onu dünyanın en büyük 9. demir ve çelik ihracatçısı haline getirdi. Aynı yıl, demir-çelik İtalya'nın en çok ihraç edilen 10. ürünü oldu. İtalya'dan yapılan demir ve çelik ihracatının ana hedefi: Almanya (2.23 Milyar $), Fransa (1.04 Milyar $), Polonya (623 Milyon $), Avusturya (610 Milyon $) ve İspanya (590 Milyon $).

2019 ve 2020 yılları arasında İtalya'nın demir ve çelik için en hızlı büyüyen ihracat pazarları Kanada (89,5 Milyon $), Lüksemburg (51,8 Milyon $) ve Türkiye (38,2 Milyon $) oldu.

İthalat - 2020'de İtalya, demir ve çelikte 14,2 milyar dolar ithal ederek dünyanın en büyük 4. demir ve çelik ithalatçısı oldu. Aynı yıl, demir-çelik İtalya'da en çok ithal edilen 9. ürün oldu. İtalya, Almanya (1,92 Milyar $), Fransa (1,26 Milyar $), Ukrayna (940 Milyon $), Avusturya (842 Milyon $) ve İspanya’dan (755 Milyon $) demir ve çelik ithal ediyor.

2019 ve 2020 yılları arasında İtalya için demir ve çelikte en hızlı büyüyen ithalat pazarları Finlandiya (73 Milyon $), Mısır (44,3 Milyon $) ve Meksika (6,71 Milyon $) oldu.

OTOMOTİV SANAYİ

Otomotiv, İtalya için önemli bir sanayi sektörüdür. 2019 yılı verilerine göre, İtalyan otomotiv tedarik zinciri 5.500'den fazla şirketten oluşmaktadır ve 274.000 (doğrudan ve dolaylı) çalışan istihdam etmiştir; cirosu 118,5 milyar dolar, İtalya'daki imalat cirosunun %11'i ve GSYİH’nin %6,2’isi idi.

Araç üretimi ile ilgili olarak, 2019 yılında İtalyan otomobil endüstrisi Avrupa'da 6. ve dünyada 19. sırada yer aldı. 2019 yılında Almanya, İngiltere ve Fransa'nın ardından dördüncü Avrupa pazarı olan İtalya, 2020 yılının ilk çeyreğinde 347.000 yeni binek otomobil satışı ile Almanya ve Fransa'nın ardından üçüncü sırada yer aldı.

Önde gelen İtalyan otomobil üreticileri uluslararası ölçekte faaliyet gösteriyor, ancak her bir yerel pazarın kendine özgü özelliklerine çok dikkat ediyor. İtalya, küresel üretimin yaklaşık %1'lik payıyla Avrupa'da 6. ve dünyada 19. lider araç üreticisidir. İtalya'daki üretim neredeyse tamamen FIAT-Chrysler (FCA) grubuna ait şirketlere atfedilebilir. Yabancı çok uluslu gruplar, ticari yan kuruluşlar veya ortak ithalatçılar ve distribütörler aracılığıyla ülkede iş yapmaktadır. Üretim yapısı, yüksek sermaye yoğunluğunun yanı sıra önemli ölçek ekonomileri, son derece otomatik ve nispeten esnek olmayan üretim hatları ile karakterize edilir.

İtalya ayrıca motosiklet ve mopedler için önemli Avrupa pazarlarından biridir; 2019 yılında tescil edilen toplam iki tekerlekli araç sayısı (mopedler hariç) 232.000 olup, 2018 yılına göre %5,7 daha fazladır. İtalya'da motorlu taşıtlar sadece birkaç büyük şirket tarafından üretilmektedir. Yabancı çok uluslu gruplar, ticari yan kuruluşlar veya ortak ithalatçılar ve distribütörler aracılığıyla ülkede aktiftir. Bileşen segmentinde ise, ülke geneline yayılmış çok sayıda küçük ve orta ölçekli işletme de dahil olmak üzere birçok farklı şirket faaliyet göstermektedir.

 MAKİNE SEKTÖRÜ

İtalya, dünyanın en otomatikleşmiş ülkelerinden biridir ve kaliteli makine, bileşen ve robot üretimiyle uluslararası alanda saygı görmektedir.

Makine, İtalya'nın en büyük ihracat endüstrisidir ve uluslararası ticaretin %18'ini oluşturur ve bu onu dünyanın en büyük beşinci makine ihracatçısı yapar.

Mekanik aletlerin ve makine bileşenlerinin yaratılması için en son teknolojide uzmanlaşmış, dünya çapında 80 milyar Euro üreten 5.000 İtalyan şirketi var.

İtalya aynı zamanda robotik endüstrisinde küresel bir güç merkezidir ve mekatronik ve endüstriyel bileşenler için çok keskin bir hassasiyetle seçilmiş profesyonellerle donatılmıştır. İtalyan bilimi, yaratıcılığı, özverisi ve ustalığı, saygın bir üretim zinciri ile en yüksek standartta malzemelerle üretilen yüksek kaliteli otomobil parçaları ve bileşenlerini de garanti eder.

Mekanik aletlerin ve makine bileşenlerinin üretimi, İtalya'nın rakamlarının ülkenin önemli rolüne tanıklık ettiği ilgili bir alandır. Aslında İtalya bu sektörün dünya değerinin 80 milyar Euro'sunu oluşturuyor. Güçlü ihracat stratejisi, yıllık büyümeye izin veriyor.

5.000'den fazla şirketle İtalya, makine tedarikinde dünya lideridir. Çünkü İtalyan üretimi, yüksek teknolojik standartları ve satış desteği ile dünya çapında tanınmaktadır. Makine, İtalya'nın en büyük ihracatını temsil ediyor.

Tek görev: sadece en iyi ve en güvenilir teknolojileri üretmek. İtalyan mükemmelliği, özveri ve ustalığı, yüksek kaliteli otomobil parçalarını ve bileşenlerini hayata geçirmeye devam ediyor. Bir dizi yüksek değerli malzeme ve saygın bir üretim zinciri ile ülkenin şirketleri, küresel pazarda İtalyan uzmanlık ve kalite mirasını sürekli olarak pekiştiriyor.

HAVACILIK

Havacılık endüstrisi, İtalya'da bölgesel ekonomik kalkınma için giderek daha önemli bir rol üstleniyor. İtalyan havacılık ve uzay şirketlerinin teknolojik becerileri ve bilgi birikimi, üretim süreçlerinde gereken giderek artan ileri teknolojik bilgi ve İtalyan şirketlerinin büyük uluslararası araştırma programlarına artan katılımıyla birleştiğinde, sektörde İtalya için kritik büyüme itici güçleri haline geldi.

Önümüzdeki yıllarda, havacılık ve uzay sektöründeki önemli gelişmeler şunlar etrafında toplanacaktır:

·      Dijitalleşme ve sürdürülebilirlik
·      "Uzay Ekonomisi"

Havacılık araştırma ve geliştirme programlarından çıkan yeni teknolojiler diğer sektörlere de uygulanmaktadır. Uzay aracı sektörü aslında radarlar ve coğrafi bilgi gibi diğer pazarları etkiliyor. Bu arada havacılık alanındaki, özellikle helikopter ve uçak üretimindeki teknolojik gelişmeler, entegre bir üretim zinciri sayesinde, yalnızca kilit endüstri oyuncularını değil, zincir boyunca mikro işletmeleri ve KOBİ'leri bile olumlu yönde etkiliyor.