Türkiye Bağlantı Elemanları Pazarı - BAĞLANTI ELEMANLARI DERGİSİ
Silmek İstediğinize Eminmisiniz ?

Eminseniz Lütfen Evet'e Basın.

loader

Türkiye Bağlantı Elemanları Pazarı

 

Nüfus (2021): 84.1 milyon

GSYİH (2021): 810.0 milyar dolar

Kişi başına düşen GSYİH (2021): 9,626.1 dolar

Türkiye ekonomisi rekor büyüme kaydetti ve 2003'ten 2020'ye küresel olarak 18. sıradan 11. sıraya yükseldi.

Türkiye ekonomisi 2021'de yüzde 11 büyüyerek G20 ülkeleri arasında en hızlısı oldu, çünkü COVID-19 ile ilgili önlemler Türkiye'de ve yurt dışında kademeli olarak gevşetildi. Türkiye'nin Eylül ayındaki faiz indirimleri talebi desteklese de, Ukrayna-Rusya savaşından kaynaklanan yayılmalarla birleştiğinde 2022 büyümesini yüzde 1,4'e düşürecek olan makro-finansal istikrarsızlığı da artırdı.

Türkiye, hem Doğu-Batı hem de Kuzey-Güney eksenleri arasında doğal bir köprüdür ve böylece büyük pazarlar için verimli ve uygun maliyetli bir merkez oluşturur. Çok uluslu şirketler, üretim, ihracat ve yönetim için tercih edilen bir merkez olarak Türkiye'yi giderek daha fazla seçiyor.

 

 

Türkiye'nin ülke ve yıllara göre ithalatı (ithalatta ilk 20 ülke)

 

 

2021

2020

2019

     
 

Toplam

  271.422, 954

  219. 516, 807

  210. 345, 203

     
               

1

Çin

  32. 239, 353

  23. 041, 354

  19. 128, 160

     

2

Rusya Federasyonu

  28. 959, 361

  17. 829, 309

  23. 115, 236

     

3

Almanya

  21. 726, 142

  21. 732, 759

  19. 280, 399

     

4

ABD

  13. 147, 609

  11. 524, 951

  11. 847, 373

     

5

İtalya

  11. 561, 840

  9. 199, 617

  9. 349, 593

     

6

Hindistan

  7. 936, 147

  4. 830, 115

  6. 635, 217

     

7

Fransa

  7. 931, 525

  6. 988, 074

  6. 760, 064

     

8

Güney Kore

  7. 597, 024

  5. 734, 268

  5. 777, 022

     

9

İspanya

  6. 311, 608

  5. 039, 428

  4. 446, 113

     

10

Belçika

  5. 628, 385

  3. 716, 088

  3. 229, 280

     

11

Birleşik Krallık

  5. 558, 190

  5. 582, 666

  5. 638, 296

     

12

Ukrayna

  4. 524, 675

  2. 590, 375

  2. 725, 419

     

13

Hollanda

  4. 508, 587

  3. 628, 586

  3. 202, 985

     

14

Japonya

  4. 389, 292

  3. 743, 373

  3. 647, 962

     

15

Brezilya

  3. 827, 076

  3. 228, 347

  2. 655, 109

     

16

Polonya

  3. 635, 848

  3. 005, 108

  2. 603, 243

     

17

Suudi Arabistan

  3. 456, 314

  1. 719, 668

  2. 005, 217

     

18

Romanya

  3. 434, 434

  2. 769, 253

  2. 770, 908

     

19

Malezya

  3. 098, 059

  1. 989, 963

  1. 847, 831

     

20

İsviçre

  3. 054, 869

  7. 770, 804

  3. 374, 800

     

 

Diğerleri

             88. 896, 614

             73. 852, 701

                  70. 304, 976

     

Ülkeler 2021 rakamlarına göre sıralanmıştır.

Değer: bin ABD Doları

         

 

 

 

Türkiye'nin ülke ve yıllara göre ihracatı (ihracatta ilk 20 ülke)

 
 

 

2021

2020

2019

   
 

Toplam

   225. 219, 237

   169. 637, 755

        180. 832, 722

   
             

1

Almanya

   19. 311, 226

   15. 978, 698

   16. 617, 244

   

2

ABD

   14. 721, 090

   10. 182, 966

   8. 970, 658

   

3

Birleşik Krallık

   13. 703, 736

   11. 235, 582

   11. 278, 615

   

4

İtalya

   11. 473, 661

   8. 082, 560

   9. 753, 018

   

5

Irak

   11. 125, 899

   9. 142, 047

   10. 223, 292

   

6

İspanya

   9. 620, 236

   6. 683, 488

   8. 138, 744

   

7

Fransa

   9. 110, 971

   7. 195, 168

   7. 945, 607

   

8

Hollanda

   6. 764, 977

   5. 195, 120

   5. 761, 921

   

9

Israil

   6. 355, 790

   4. 704, 088

   4. 463, 820

   

10

Rusya Federasyonu

   5. 774, 628

   4. 506, 681

   4. 152, 137

   

11

Birleşik Arap Emirlikleri

   5. 493, 383

   2. 828, 043

   3. 627, 237

   

12

Romanya

   5. 175, 260

   3. 893, 981

   4. 073, 075

   

13

Belçika

   4. 899, 366

   3. 634, 672

   3. 396, 193

   

14

Polonya

   4. 673, 917

   3. 474, 726

   3. 448, 829

   

15

Mısır

   4. 513, 690

   3. 136, 160

   3. 508, 791

   

16

Bulgaristan

   3. 953, 795

   2. 634, 444

   2. 668, 230

   

17

Çin

   3. 662, 752

   2. 865, 866

   2. 726, 078

   

18

Yunanistan

   3. 118, 819

   1. 799, 836

   2. 245, 318

   

19

Fas

   2. 976, 891

   2. 057, 158

   2. 347, 411

   

20

Ukrayna

   2. 900, 522

   2. 090, 327

   2. 156, 454

   

 

Others

   75. 888, 630

   58. 316, 146

   63. 330 ,050

   

Ülkeler 2021 rakamlarına göre sıralanmıştır.

       
 

Değer:Bin ABD Doları

         


OTOMOTİV

Türkiye otomotiv sanayisinin temelleri 1960'lı yılların başlarına dayanmaktadır. Hızlı sanayileşme ve ilerleme döneminde, bu kilit sektör kendisini montaja dayalı ortaklıklardan tasarım kabiliyetine ve devasa üretim kapasitesine sahip tam teşekküllü bir endüstriye dönüştürdü. 2003 yılından bu yana, orijinal ekipman üreticileri (OEM), Türkiye'deki operasyonlarına 16 milyar ABD Doları'nın üzerinde yatırım yaptı. Bu yatırımlar üretim kapasitelerini önemli ölçüde genişletti ve bu da Türkiye'yi uluslararası OEM'lerin küresel değer zincirinin önemli bir parçası haline getirdi. Uluslararası kalite ve güvenlik standartlarını karşılayan ve aşan günümüz Türk otomotiv endüstrisi, katma değerli üretim sayesinde yüksek verimli ve rekabetçidir.

Türkiye, tarihsel olarak Türkiye ekonomisini küresel değer zincirine entegre etmede kilit bir ekonomik itici güç olan otomotiv endüstrisini dönüştürme ve Türkiye'yi ekonomik bir güç merkezi haline getirme vizyonunun bir parçası olarak, ülkenin bölgedeki uzun süredir devam eden bilgi birikiminden kaynaklanan güce dayanan kendi yerel olarak geliştirilmiş elektrikli otomobilini tanıttı. 

Buna göre, Türkiye'nin TOGG olarak bilinen Otomobil Ortak Girişim Grubu, 2030 yılına kadar fikri ve sınai mülkiyet haklarına sahip ortak bir platformda beş farklı model üretecek. Bu Türk araçlarından ilkinin 2022 yılında piyasaya çıkması bekleniyor.

Dinamik bir yerel pazar ve elverişli coğrafi konum ile birlikte rekabetçi ve yüksek vasıflı bir işgücünden yararlanan Türkiye'deki 8 küresel OEM'in araç üretimi, 2002'deki 300.000'lerden 2021'de 1,3 milyon adetin üzerine çıkarak yaklaşık beş kat artmıştır. Bu, o dönemde yaklaşık yüzde 6'lık bir bileşik yıllık büyüme oranını (CAGR) temsil eder.

Türkiye otomotiv sektörünün kaydettiği önemli büyüme, ülkenin 2021 sonunda dünyanın 14., Avrupa'nın ise 4. büyük otomotiv üreticisi olmasını sağladı.

Türkiye, özellikle ticari araç üretimi konusunda şimdiden bir mükemmellik merkezi haline geldi. 2021 yılı sonu itibarıyla Türkiye, Avrupa'da ticari araç (CV) üretiminde ikinci sıradaydı.

Üretimde mükemmellik merkezi olarak kendini kanıtlamış olan Türk otomotiv endüstrisi, artık Ar-Ge, tasarım ve markalaşma yeteneklerini geliştirmeyi hedefliyor. 2022 yılı itibarıyla Türkiye'de otomotiv üretici ve tedarikçilerine ait 191 Ar-Ge ve tasarım merkezi faaliyet göstermektedir.

Türkiye'de ürün geliştirme, tasarım ve mühendislik faaliyetleri yürüten küresel markaların dikkate değer örnekleri arasında Ford, Fiat, Daimler, AVL ve FEV bulunmaktadır. Ford Otosan'ın Ar-Ge merkezi, Ford'un dünyadaki en büyük üç Ar-Ge merkezinden biri olurken, Fiat'ın Bursa'daki Ar-Ge merkezi, İtalyan şirketin kendi ülkesi dışında Avrupa pazarına hizmet veren tek merkezidir. Bu arada Daimler'in İstanbul'daki Ar-Ge merkezi, Alman şirketin Türkiye'deki kamyon ve otobüs üretim operasyonlarını tamamlıyor. Türkiye'de 2. Ar-Ge merkezini açan AVL Türkiye, otonom ve hibrit araç teknolojileri geliştiriyor. 

Türkiye, tedarik zinciri tarafında destekleyici bir ortam sunmaktadır. OEM'lerin üretimini destekleyen yaklaşık 1.100 bileşen tedarikçisi bulunmaktadır. Parçaların doğrudan araç üreticilerinin üretim hatlarına gitmesiyle birlikte OEM'lerin yerlileşme oranı yüzde 50 ile 70 arasında değişiyor.

Türkiye birçok küresel tedarikçiye ev sahipliği yapmaktadır. Türkiye'yi üretim üssü olarak kullanan 250'den fazla küresel tedarikçi var ve bunlardan 30'u en büyük 50 küresel tedarikçi arasında yer alıyor.

Otomobil üreticileri, ihracat satışları için giderek artan bir şekilde Türkiye'yi üretim üssü olarak seçiyor. 2021'de Türkiye'deki araç üretiminin yüzde 74'ünün uluslararası pazarlara yönelik olması bunu kanıtlıyor. Türkiye aynı yıl uluslararası pazarlara 970.000'den fazla araç ihraç etti. Ayrıca Türkiye, yaklaşık on yıldır Avrupa pazarlarının bir numaralı araç ihracatçısı konumundadır.

SAVUNMA & HAVACILIK

 Türk savunma ve havacılık sanayisi son on yılda derin bir dönüşüm geçirmektedir. Son yıllarda sektörde benzeri olmayan başarılara imza atan Türkiye, bugün dünyanın en hızlı gelişen savunma ve havacılık sanayilerinden birine sahip. Türk savunma ve havacılık şirketlerinin tecrübeleri ve kaliteye verdikleri önem, sayısız girişimde bulunmaları, dünya çapında rekabet edebilecek ürünler yaratmaları ve uluslararası projelerde önemli roller üstlenmeleri ile kendini göstermektedir. Türk şirketleri, nitelikli insan kaynağı ve son teknoloji alt yapısı ile birçok ülkenin yerel ihtiyaçlarını karşılayacak global çözümler getiriyor. Bu Türk firmaları, özgün tasarım geliştirmeden yerli üretime, modernizasyondan modifikasyona, Ar-Ge'den uluslararası projelere kadar savunma ve havacılık sanayisinin birçok kritik alanında faaliyet gösteriyor. 

Yerli savunma sanayi altyapısının kurulması sırasında tercih, önde gelen ülkeler ve bağlı şirketlerle işbirliği ve ortak üretim yapmaktı. Bu sayede MİLGEM zırhlısı, ALTAY Ana Muharebe Tankı, ATAK helikopterleri, insansız hava araçları (İHA) gibi birçok savunma projesinin milli savunma sanayii tarafından başarıyla geliştirilmesini sağladı. Bu erken deneyime dayanarak, Türkiye ANKA İHA, HÜRKUŞ kara saldırı uçağı, GÖKTÜRK uydusu, hafif bir genel maksat helikopteri ve bir jet savaş uçağı da dahil olmak üzere başka yerli projelerle de girişimde bulundu. Ayrıca, bu tür programları desteklemek için bazı önemli alt sistemler ve teknoloji geliştirme projeleri başlatılmıştır. Bugün Türk savunma sanayii, geliştirdiği pek çok yerli proje sayesinde yetenek, kalite ve yeterlilik açısından oldukça olgunlaşmış durumdadır. Türk savunma sanayii, hem Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılamakta hem de yoğun rekabetin yaşandığı uluslararası savunma pazarında bilinen bir oyuncudur. Önümüzdeki yıllarda önemli milli savunma projelerinin tamamlanmasıyla sektörün yurt içi ve yurt dışı pazarlardaki payı artacaktır. 

Türkiye, dünyanın en büyük savunma harcaması yapan ülkelerinden biridir. Türkiye, 2019 yılında 20 milyar doları aşan savunma harcaması ile dünyanın en büyük savunma bütçeleri arasında 16. sırada yer aldı. Son on yılda savunma sanayi cirosu üç kattan fazla artarak 2019'da 10,9 milyar ABD dolarına ulaştı. Türk havacılık ve savunma sanayisinin son on yılda büyümesine paralel olarak Türk şirketleri için ihracat ve uluslararası işbirliği fırsatları arttı. Sektörün 2007 yılında 600 milyon ABD doları olan ihracatı 2019 yılında 3 milyar ABD dolarına yükselmiştir. Gelişmiş ve kaliteli üretim kapasitesi sayesinde sektör 2018 yılında 12,2 milyar ABD doları sipariş alırken, 2019 yılında bu rakam 10,67 milyar ABD dolarına yükselmiştir. 2002 yılında yaklaşık 5,5 milyar ABD doları bütçeli savunma projeleri gerçekleştirilirken, proje hacmi yaklaşık on kat artarak 55,8 milyar ABD dolarına ulaşmıştır. Şu anda ihale sürecinde olan projeler dikkate alındığında bu tutarın 60 milyar doları aşacağı tahmin edilmektedir.

MAKİNE SANAYİ

 Makine imalatı, Türkiye ekonomisinin en önemli büyüme faktörlerinden biri olmaya devam ediyor. Bu sektör, ara malı üretme kabiliyeti ve kimya, inşaat, otomotiv, enerji, tekstil, tarım ve madencilik gibi kilit sektörlere girdi sağlaması nedeniyle Türkiye'nin daha büyük imalat sanayiinin gelişmesinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Türkiye'de makine imalat sektörü Ar-Ge yoğun olarak bilinmektedir. Türkiye, her yıl 35.000'in üzerinde mühendisi mekanik alanlarda ve yüksek değer yaratmak için mezun etmektedir. 

Türkiye'nin makine sektöründeki rekabet gücü, uygun girdi maliyetleri ve güçlü kolaylaştırıcılardan kaynaklanmaktadır. Girdi maliyetleri arasında rekabetçi işgücü maliyeti, uygun fiyatlı ve güvenilir bir enerji arzı ve Türkiye'nin sağladığı jeostratejik konuma dayalı lojistik avantajlar yer alırken, diğer yandan vasıflı bir işgücü, cömert yatırım teşvikleri, inovasyon odaklı bir altyapı ve güçlü bir tedarik tabanı ve yerli kümelenmeler yer almaktadır. 

İşte Türk makine sektörü hakkında bazı önemli gerçekler ve rakamlar: 

Türk makine sektörü, 2020'de gelirlerini dört kattan fazla artırarak 21 milyar ABD dolarına, iş gücünü iki katına çıkararak 244.000'e çıkardı.

Küresel ihracat iki katına çıkarken, Türkiye'nin ihracatı son 19 yılda on kat artarak 2020'de 18,5 milyar ABD dolarına ulaştı.

Sektörün ihracat/ithalat oranı 2003'ten bu yana yüzde 30'dan yüzde 60'a yükselmiş ve bu da ithalata daha az bağımlı olan, sürekli büyüyen bir pazara işaret etmektedir.

Türkiye'nin toplam ihracatında yüzde 10'luk paya sahip 4. en büyük ihracat sektörü olan makine ürünleri, 200'den fazla ülkeye sevk edilmektedir. Toplam makine ürünleri ihracatının yüzde 60'ı başta Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya olmak üzere ABD ve AB ülkelerine yapılıyor.

Makine sektörünün toplam ithalatı 30 milyar ABD dolarını aşarak iç piyasadan gelen güçlü talebi destekledi.

Türkiye tarım makineleri pazarı 1,3 milyar ABD dolarına ulaştı.

Türkiye iş makineleri pazarı 700 milyon dolara ulaştı.

Türkiye'nin iklimlendirme sektörü, 4,7 milyar ABD doları değerindeki toplam ihracatıyla güçlü bir sanayi üssü olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda panel radyatörler, kazanlar ve klima santralleri (AHU'lar) için Avrupa'nın üretim üssü olarak işlev görmektedir.

Türkiye kaldırma ve taşıma ekipmanları pazarı 1,8 milyar ABD dolarına ulaştı.

TÜRKİYE’NİN BAĞLANTI ELEMANLARI PAZARI

Türkiye'deki sanayileşmeye paralel olarak Türkiye bağlantı elemanları endüstrisindeki gelişmeler son yıllarda hız kazanmıştır. Bağlantı elemanı sektöründe son yıllarda hem kalite hem de teknolojiye yapılan yatırımlarla Türkiye, özel ve standart ürünlerin üretiminde oldukça rekabetçi bir konuma ulaşmıştır. Bu gelişmeye paralel olarak üretim ve ihracat rakamları da hızla yükseliyor.

1950'li yıllarda yeni kurulan tesislerde yepyeni makinelerle başlayan Türkiye'nin bağlantı elemanı üretimi, 1970'lerde Türkiye'nin büyük sanayi hamlesi ile büyümüştür. O yıllarda Türkiye'de de vida makineleri ve kalıp üretimine başlandı. Otomotiv ve beyaz eşya bağlantı elemanları gibi sektörlerdeki büyüme ile birlikte üreticiler de üretimlerinin büyümesine yatırım yapmaya başladılar. Yine 1980'li yıllarda Uzakdoğu ve Avrupa'dan yeni ve kullanılmış makine ithalatı daha da yoğunluk kazanmıştır. Ayrıca Türkiye'nin Avrupa'ya ve dünyaya açık bir pazar olmaya başladığı dönemlerdi. 1990'lı yıllarda Türkiye'nin tamamen serbest piyasa ekonomisine geçmesi ve Çin faktörünün devreye girmesi ile birlikte ithalatın artmasına neden oldu.

Türkiye yaklaşık 95 bin ton ithalat yapmakta ve bunun 150 bin tonu bağlantı elemanı ve 150 bin tonu mal üzerine monte edilen bağlantı elemanları olmak üzere 300 bin ton ihracat yapmaktadır. Türkiye'nin iç pazar büyüklüğü 500 bin ton civarındadır. Bağlantı elemanları için ana sektörler otomotiv, beyaz eşya, mobilya ve makinedir. Dış pazara gelince, en yüksek satışlar Avrupa ülkelerine yapılır. Avrupa'ya yapılan satışlar, toplam ihracatın yaklaşık yüzde 60'ını kapsıyor.  

Otomotiv, Türkiye'de ihracat değeri en yüksek olan sektördür. Türkiye'de üretilen otomobil ve ticari araçlarda kullanılan bağlantı elemanlarının %80'i iç pazardaki üreticilerden tedarik edilmektedir. Bu nedenle, otomotiv bağlantı elemanları sektörünün önemi, Türkiye'nin bağlantı elemanı endüstrisi için çok büyüktür.

Ama otomotiv yan sanayi Türkiye'de otomotiv sanayinin kendisinden daha büyüktür. Türkiye'nin otomotiv yan sanayi üretimi ana sanayinin 3 katıdır. İç piyasada otomotiv ana sanayisine sağladığının yaklaşık 3 katı kadar parçayı dünyadaki diğer otomotiv firmalarına ihraç etmektedir.

Türkiye'nin Çin ile rekabetinde en önemli rekabet gücü, özel ürünler yapabilme kabiliyetidir. Ayrıca üretim hızı ve Avrupa pazarına lojistik olarak yakınlığı vardır. Türk üreticiler Avrupa'nın en ücra köşesine 6 günde mal teslim ederken, Çin'de bu süre 40 gün. Türkiye'deki bağlantı elemanları üreticileri, üretim hızını, verimliliğini ve kalitesini artıran son teknoloji makine, araç ve gereçleri kullanmaktadır. Ayrıca şirketlerin %80'i gerekli tüm kalite standardı sertifikalarına ve diğer gerekli belgelere sahiptir. Kalite mühendisliği gelişmiş bir durumdadır.

Ülkenin rekabet gücünü artıran en büyük unsur Türkiye'de yapılan hammadde üretimidir. Yerli hammadde üreticileri, iç pazarın yanı sıra birçok ülkeye de tel ihraç etmeye başlamış ve Türkiye'nin tel ihracat rakamları 1 milyon tona ulaşmıştır.