Avustralya Ülke Analizi - BAĞLANTI ELEMANLARI DERGİSİ
Silmek İstediğinize Eminmisiniz ?

Eminseniz Lütfen Evet'e Basın.

loader

Avustralya Ülke Analizi

Başkent: Canberra
Yüzölçümü Toplam: 7.692.024 km2 (2.969.907 sq mi)
Nüfus 2021 tahminî: 25.726.900
GSYİH (SAGP) 2021 tahminî Toplam: 1,416 trilyon $
GSYİH (nominal) 2021 tahminî Toplam: 1,618 trilyon $
İhracat (fob-milyar ABD$): 272,9
İthalat (fob-milyar ABD$): 251,6
Para birimi: Avustralya doları (AUD)


Üyesi Olduğu Uluslararası Kuruluşlar: Asya Kalkınma Bankası, Avustralya,-Yeni Zelanda,-ABD Paktı ANZUS, Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Forumu APEC, ARF, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği ASEAN (Diyalog Ortağı), Asia-Europe Meeting ASEM, Australia Group, Bank for International Settlements BIS, CP, EAS, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası EBRD, BM Gıda ve Tarım Örgütü FAO, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu FATF, G-20, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu IAEA, Uluslararası İmar ve Kalkınma BankasıIBRD, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü ICAO, Milletlerarası Ticaret Odası ICC, Institute of Certified Records Managers ICRM, IDA, Uluslararası Enerji Ajansı IEA, Uluslararası Finans Kurumu IFC, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu IFRCS, Uluslararası Hidrografi Örgütü IHO, Uluslararası Çalışma Örgütü ILO, Uluslararası Para Fonu IMF, Uluslararası Denizcilik Örgütü IMO, International Mobile Satellite Organization IMSO, Interpol, Uluslararası Olimpiyat Komitesi IOC, Uluslararası Göç Örgütü IOM, Parlamentolar Arası Birlik IPU, Uluslararası Standartlar Teşkilâtı ISO, Uluslararası Telekomünikasyon Uydu Örgütü ITSO, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği ITU, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu ITUC, Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı MIGA, National Education Association NEA, Nuclear Suppliers Group NSG, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü OPCW, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı OSCE (Asyalı İşbirliği Ortağı), Paris Club, PCA, Pasifik Adaları Forumu PIF, Güney Asya Bölgesel İşbirliği Teşkilatı SAARC (gözlemci), Sparteca, Pacific Community SPC, Birleşmiş Milletler UN, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı UNCTAD, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği UNHCR, United Nations Mission in Sudan UNMIS, United Nations Integrated Mission in East Timor UNMIT, Birleşmiş Milletler Yakındoğu Filistin Mültecilerine Yardım Ajansı UNRWA, United Nations Truce Supervision Organization UNTSO, Dünya Turizm Örgütü UNWTO, Dünya Posta Birliği UPU, Dünya Gümrük Örgütü WCO, Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu WFTU, Dünya Sağlık Örgütü WHO, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü WIPO, Dünya Meteoroloji Örgütü WMO, Dünya Ticaret Örgütü WTO, ZC. 
Kaynak: www.mfa.gov.tr, Economist İntelligence Unit, Dünya Bankası, Ekonomi Bakanlığı


Avustralya Ekonomisine Genel Bakış

Başlıca Ticaret Ortakları: Çin, Japonya, Güney Kore, ABD.
Başlıca İhracat Kalemleri: Cevher, cüruf, mineral yakıt, yağ, inci, et, hububat.
Başlıca İthalat Kalemleri: Mineral yakıt, yağ, makine, taşıtlar, elektrikli ve elektronik ürün.

Avustralya ekonomisinde tarım ve hayvancılık çok önemlidir. Dünyanın en büyük yün üreticisi olan Avustralya, büyük ölçüde et, günlük ürünler, tahıl, meyve, sebze ve şeker ihtiyacını karşılamaktadır.
Avustralya enerji kaynakları ve mineraller açısından zengindir. Dünyanın en büyük kömür ve elmas ihracatçısıdır.

Avustralya’da kimya , elektronik, gıda ve madencilik önde gelen sektörlerdendir.Eğitime de sektör olarak çok önem veren Avustralya, bilim adamları, uzay teknolojisi, tıp, bilgisayar ve mühendislik alanlarında da ileri seviyede araştırmalar yapmaktadır.
Avustralya ekonomisi, Amerikan ekonomisiyle benzerlikler göstermektedir. İmalatın ekonomide %14′lük bir yeri varken, madencilik, ziraat, ormancılık ve bankacılığın %4′lük bir payı bulunmaktadır.
Avustralya, 25,6 milyonluk nüfusu ile nispeten küçük bir pazardır. Yerli ürünlerin ithal edildiği ve pazarda rekabetin çok yüksek olduğu bir ülkedir.

Avustralya, ihracatının yaklaşık beşte birini Asya’ya yapmaktadır. Japonya, Avustralya’nın toplam ihracatının neredeyse dörtte birini satın almaktadır. Amerika ise, Avustralya’nın ithalatta en büyük kaynağıdır. Avustralya ithalatının yaklaşık beşte biri Amerika’dan yapılmaktadır.

Avustralya’ya kişiler veya şirketlerce yapılacak ithalat için genel olarak ithalat lisansı alınması uygulaması bulunmamaktadır. Bununla birlikte, bazı malların ithali izne tabi olabilmekte ve söz konusu izinler ürüne göre değişik kuruluşlardan alınmaktadır.
Avustralya özellikle kamuya zarar vermesinden şüphe duyulan bazı mallar ile kirlilik veya hastalık yayması muhtemel tarım ürünlerine sıkı yasaklar veya karantina uygulamaktadır. İthali kontrole tabi ve ilgili kuruluştan izin alınması gereken bazı mallar şunlardır; ilaçlar, silahlar, antika eşyalar, iletişim malzemeleri, bazı ülkelerle ticaret, taşıtlar, gıda, bitkiler ve hayvanlardır.
Kaynak: www.auegitim.com

PAZARIN ÖZELLİKLERİ
 Avustralya’da son 10-15 yıldır tüketim harcamalarında müthiş bir artış yaşanmaktadır. Önümüzdeki dönemde de tüketimin yavaş ama düzenli olarak artacağı, küresel mali krizden daha çok etkilenmiş olan diğer gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında Avustralya’nın daha sağlam duracağı ve yabancı yatırımcılar için cazip bir ülke olmaya devam edeceği tahmin edilmektedir.  

SEKTÖRLER
Avustralya’nın temel sektörel yapısı 2019 yılı verilerine göre, GSYH bileşenlerinde imalat sanayinin payı %5,48, tarım, orman ve balıkçılık %2,1, madencilik %8,72, elektrik gaz ve su %2,43, inşaat %7,06 ve hizmetler %74,21 oranında yer almaktadır. Avustralya’da sektörlerin gayrisafi yurtiçi hâsılada payı, bir önceki yılın değerleri ile karşılaştırıldığında, ülke ekonomisi için hayati sektörlerin başında gelen madencilik sektöründe 2016 ve 2017 yıllarında yaşanan daralmayı takiben 2018 yılında başlayan sektörün GSYH’ye katkısının artış eğiliminin devam ettiği 2019 yılında da devam ettiği görülmektedir. Diğer taraftan, imalat sektörünün cari fiyatlarla GSYH içerisindeki değeri 2019 yılında %0,4 oranında azalmış olup, sektörün GSYH içindeki payı bağlamında yaşanan daralma eğiliminin geçmiş beş yılda olduğu gibi 2019 yılında da devam ettiği görülmektedir.

 Avustralya’nın, coğrafi olarak izole olmasına ve göreceli olarak az bir nüfusa sahip olmasına rağmen, 2020 Ocak sonu itibariyle 25,7 milyona yaklaşan nüfusu ve 1,4 trilyon tutarındaki nominal GSYİH’sı ile cazip ve hızla büyüyen bir pazar olmayı sürdüreceği öngörülmektedir. Dağıtım kanalları doğrudan satış, distribütör veya acente kullanımı veya doğrudan yatırımlar/ortak yatırımlar yoluyla oluşturulabilir. Avustralya’ya ürünlerini pazarlamak isteyen firmalar genellikle acenteler, distribütörler, franchise ve lisanslı firmalarla işbirliği yapmaktadırlar.


İmalat Sanayi
Avustalya yerli sanayisini geliştirmek amacıyla 1980’li yıllara kadar yüksek tarife ve kota politikaları uygulaması sonucunda GSYH içinde imalat sanayi payını artırmış ve kayda değer bir istihdam sağlamıştır. 1980 sonrasında indirilen tarifeler ve diğer liberal politikalar sayesinde imalat sanayi daha rekabetçi bir nitelik kazanmış ve otomotiv, makine, ilaç ve benzeri sektörlerde ihracat odaklı büyümeler sağlanmıştır. 

İmalat sanayinin GSYH içindeki payı 2013 yılında %6,65 düzeyinde iken son beş yılda her sene azalan bir seyir izlemiş ve 2019 yılında %5,48 düzeyine gerilemiştir. Avustralya’nın imalat sanayi politikası esas itibariyle iş inovasyonun, verimliliğin artırılması ve uluslararası piyasalardaki büyüme fırsatlarının ve rekabetin artırılması ve güçlendirilmesine dayanmaktadır. Bu amaçla 2009 yılında başlatılan 3,1 milyar Avustralya dolar bütçeli, 21. Yüzyıl İnovasyon Gündemi paketi ile nanoteknoloji, biyoteknoloji ve bilgi teknolojisi gibi geleceğin sektörlerine yönelik inovasyon sisteminin geliştirilmesi için kapsamlı politikalar uygulanmıştır.

 
Avustralya’da imalat sektörünün zindeliği Avustralya’nın gelecekteki refahı için anahtar konumunda görülmekle birlikte, sektörün yaşadığı sıkıntılar da dikkat çekmektedir. Göreli olarak yüksek nakliye maliyetleri başta olmak üzere enerji, emek ve kira maliyetlerinden kaynaklanan sektörün yüksek maliyetli yapısı Avustralya imalat sanayisinin dünya ile rekabet etmekte zorlanmasına neden olmaktadır.


Genel itibariyle imalat sanayi, alt sektörler itibariyle incelendiğinde, GSYH’ye katkısı açısından gıda, içecek, tütün sektörleri başı çekmektedir. Bunu petro-kimya ve kömür sektörleri ile makine ve teçhizat üretimi alt sektörleri takip etmektedir. İmalat sanayi alt sektörleri itibariyle farklı enstrümanları içeren özel sanayi programları uygulamakta olup, yeni programların, inovasyon ve daha çevre dostu ürünlerin geliştirilmesine odaklandığı kaydedilmektedir.

Son dönemlerde imalat sanayiine odaklı destek programlarının neticesinde sektörel istihdam düzeyinde yaşanan nisbi iyileşmeye rağmen, GSYİH’ye katkı bağlamında imalat sanayiinde yaşanan trend bazlı küçülmenin önemli göstergelerinden birisi; Ford, Toyota ve Holden markası ile üretim yapan General Motors iştiraki olan üç üretici firmanın son birkaç yıl içerisinde üretim faaliyetlerini sonlandırması oluşturmaktadır. Yaşanan bu süreç neticesinde, Avustralya’da binek otomobil üretimi tamamen sona ermiş olup, sektör ithalata bağımlı hale gelmiş durumdadır.

Otomotiv Endüstrisi
Ford, Holden ve Toyota Avustralya'da üretimi durdurmasıyla, Avustralya'nın otomotiv üretim endüstrisinde bir geçiş süreci yaşandı. Bununla birlikte, satış ve dağıtım, mühendislik hizmetleri, tasarım ve ürün geliştirme yoluyla önemli bir ölçüde Avustralya sektördeki varlığını sürdürdü.

Avustralya Hükümeti, otomobil üretim endüstrisindeki düşüşten etkilenen bölgeleri ve toplulukları desteklemektedir. Devlet tarafından finanse edilen programlar aracılığıyla sağlanan geçiş desteği cesaret vericidir. Avustralya, Güney Avustralya ve Victoria hükümetleri, tedarik zinciri işletmelerini yeni yetenekler ve pazarlar planlamak, yeniden yatırım yapmak ve geliştirmek için desteklemek üzere tamamlayıcı geçiş planları tasarladılar.

Otomotiv Geçiş Programına katılan işletmelerin yaklaşık % 75'i, işgücü azalmasına rağmen faaliyetlerini sürdürmektedir. Ford, Toyota ve Holden, faaliyetlerini sona erdirmek için 3 yıllık bir geçişe izin verdi. Bu da, tedarik zinciri işletmelerinin işlerini değiştirmelerine ve çeşitlendirmelerine izin verdi. 

Doğal Kaynaklar ve Madencilik
Avustralya yeryüzüne yakın önemli mineral ve yakıt kaynaklarına sahip ülkelerin başında gelmekte olup, fosil yakıtlar ve uranyum bakımından zengin bir ülke konumunda bulunmaktadır. Genel itibariyle doğal kaynaklar açısından hem rezerv hem de üretim ve ihracat açısından dünyanın ilk beş ülkesi arasında yer almaktadır. Madencilik sektörü bu konumun doğal bir sonucu olarak en çok ihracat geliri kazandıran sektörü oluşturmaktadır. 

Önceki verilere göre, Avustralya dünyanın en büyük kömür, demir cevheri, değerli metal cevher ve konsantreleri ve alimunyum oksit ihracatçısıdır. Alüminyum, çinko, kalayda ve sıvılaştırılmış doğal gazda (LNG) ise ikinci ve bakırda üçüncü en büyük ihracatçısı konumundadır. Avustralya ulaşılabilir demir cevheri rezervi açısından dünyada ikinci sırada yer almaktadır. Kömür rezervleri açısından ise dünyanın beşinci büyük rezervlerine sahiptir.

Çelik Endüstrisi
Çelik endüstrisi tedarik zinciri, ülke çapında on binlerce işi temsil etmekte ve her bir dolarlık çelik üretimi, Avustralya ekonomisinde 2.30 $ 'lık ek brüt çıktı sağlamaktadır. Avustralya, özellikle çelik sektörlerinde inovasyon ve son teknoloji ürünlerde küresel bir liderdir. 

Enerji ve Gaz
Avustralya doğal enerji kaynakları (uranyum, kömür ve doğal gaz) açısından oldukça zengin, dünya piyasasına enerji hammaddesi sağlayan belli başlı tedarikçi ülkeler arasında yer almakta olup enerji üretiminde dünyanın en büyük ilk on ülkesi arasındadır. Ayrıca, ürettiği enerjinin %70`den fazlasını ihraç eden net enerji ihracatçısı bir ülke konumundadır. Avustralya’nın düşük karbonlu bir dünyaya yönelmesi ve enerji üretiminde karşılaştırmalı üstünlüğünü devam ettirmek için- güneş enerjisi, rüzgar, jeotermal kaynaklar gibi diğer doğal potansiyel zenginliklerinin olması da bir şans olarak değerlendirilmektedir. Doğal gaz, genel olarak düşük karbon ekonomisine geçiş yakıtı olarak kabul edilmektedir. Avustralya, Batı Avustralya kıyılarındaki geniş rezervlere ilave olarak doğu Avustralya kömür damarı gazı ile bol miktarda doğal gaz rezervlerine sahip bulunmaktadır.

Avustralya İnşaat Endüstrisi
İnşaat, istihdam ettiği kişi sayısı ve ülkenin GSYİH (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla) içindeki payı bakımından Avustralya'nın üçüncü büyük endüstrisidir. İnşaat sektöründe 1,15 milyondan fazla kişi istihdam edildi (Avustralya'daki tüm işlerin% 9,0'u). Mayıs 2023'e kadar 118.800 iş daha eklenmesi öngörülüyor. Bu, inşaat sektöründeki istihdamda % 10'luk bir artışa şahit olacağımız anlamına geliyor.

İnşaat, Avustralya ekonomisinde çok büyük bir sektör olmakla birlikte, bu kadar büyük perspektiflere sahip ve başarılması gereken pek çok hayati görevi olan bir endüstri, engeller ve sıkıntılarla da karşılaşacaktır. IBISWORLD inşaat sektörü raporuna göre, sektör içinde irili ufaklı yaklaşık 363.300 işletme var, bu işletmelerin % 59'u istihdam edilmeyen özel şirketler ve % 40'ı 1 ile 19 kişi arasında istihdamı olan küçük şirketlerdir.
Avustralya inşaat sektörünün 2020'de tahmini% 4 düşmesi, 2021'de toparlanması ve reel olarak% 2.6 büyümesi bekleniyor.

Avustralya İstatistik Bürosu'na (ABS) göre, ülkede tamamlanan inşaat çalışmalarının toplam değeri 2020'nin ilk üç çeyreğinde yıllık % 2,8 düşüş gösterdi. Bu, inşaat mühendisliği işlerindeki marjinal bir artışla biraz dengelenen bina inşaat faaliyetlerindeki düşüşe bağlanıyor. 2021'deki büyüme, Avustralya hükümetinin yeni ve hızlandırılmış altyapı harcamaları yoluyla altyapı odaklı bir ekonomik canlanmaya odaklanmasından kaynaklanacak. Hükümetin karayolu ve demiryolu altyapı projelerine yaptığı yatırımlarla desteklenen sektörün 2022-2025 yılları arasında daha fazla ivme kazanması ve yıllık ortalama % 3,4 büyüme kaydetmesi bekleniyor.

Avustralya Havacılık Sektörünün Geleceği
Avustralya Hükümeti, hem COVID-19 düşüşünün mevcut etkilerini yönetmek, toparlanmayı desteklemek hem de uzun vadeli reform yollarına bakmak için havacılık endüstrisini daha fazla desteklemek ve güçlendirmek için seçenekleri inceliyor.
Avustralya Hükümeti, acil COVID-19 krizine yanıt verirken, seyahat yasakları ve sınır kısıtlamaları kalktığında havacılık sektörünün sürdürülebilir uzun vadeli bir zeminde olmasını sağlamak için ileriye bakıyor. Bu, sektörün ve ona güvenenlerin uzmanlığını ve girdisini gerektiren zorlu bir görevdir.

Hükümet, COVID-19'un ötesinde Avustralya havacılık sektörünü güçlendirmek ve büyütmek için Beş Yıllık Planı duyurarak kamunun desteğini arıyor. 

Hükümetin Beş Yıllık Havacılık Planı
Avustralya havacılık sektörü, COVID-19'dan önce, özellikle bölgesel Avustralya'da zaten zorluklarla karşı karşıyaydı. Bazı havayolları, havaalanları ve müttefik havacılık işletmelerinin düşük marjları ve yüksek sabit işletme maliyetleri var. Sektörün diğer kısımları da vasıflı işçileri çekmekte zorluklarla karşılaştı. Sektördeki teknoloji, uygun yasal düzenleyici ve politika çerçeveleriyle desteklendiği takdirde yeni ticari ekonomik ve sosyal fırsatlar yaratma potansiyeli ile hızla gelişmeye devam edecek.

Avustralya Hükümeti, havacılık için uzun vadeli şu hedeflere sahiptir:
 *Rekabetçi ve verimli bir havacılık sektörü, *Güvenli, emniyetli ve çevresel açıdan sürdürülebilir bir havacılık sektörü, *Temel havacılık hizmetlerine minimum erişimin sağlanması.
Avustralya Hükümeti, havacılık sektörünü daha sürdürülebilir, uzun vadeli bir temele geçirmek ve aynı zamanda temel bağlantıların kaybolmasını da önlemek için eyalet, bölge ve yerel yönetimler ve endüstri ile birlikte çalışmayı taahhüt etti. Avustralya Hükümeti'nin dikkate aldığı geniş politika alanları şunlardır:

1. Düzenleyici hedeflerin karşılanmasını sağlarken, havacılık işletmeleri için maliyetleri düşürmek, daha fazla rekabeti ve yerel yatırımı teşvik etmek ve Avustralyalı gezginler için fiyatları düşürmek.
2. Eyalet ve yerel yönetimlerin yerel havacılık önceliklerini belirleme ve topluluklarının değişen ihtiyaçlarına cevap verme esnekliğine ve özerkliğine sahip olmasını sağlayarak daha fazla yerel karar alma.
3. Bağlantıyı ve temel hizmet sunumunu iyileştirmek için kritik stratejik havacılık altyapısı ve hizmetler için destek hedeflendi.

Bu kargaşa ve belirsizlik döneminde bu hedeflere ulaşmak, liderlik ve planlamayı gerektiriyor. Sorunlar Belgesi üzerine Sunumlar ve endüstri ile devam eden istişare istinaden Avustralya Hükümeti, 2021'de Beş Yıllık Havacılık Planını açıklayacak. Plan, bu hedeflere ulaşılmasına yardımcı olmak ve sektörün güç ve sürdürülebilirliğini tekrar kazanmasını sağlamayı hedefliyor. Havacılık politikasının herhangi bir yönü hakkında paydaşların geri bildirimi memnuniyetle karşılanıyor. Bununla birlikte, bu Sorun Belgesinin ve Beş Yıllık Planın odak noktası, COVID-19'un uzun vadeli etkilerine uyum sağlamak için gerekli politikanın izlenmesi olacaktır.

Havacılık, Avustralya ekonomisinin ve yaşam kalitesinin merkezinde yer alıyor. Havacılık, Avustralya iş sektörünün temelini oluşturmaktadır (işçi, turist ve yüksek değerli yük taşımacılığı). Sektör, COVID-19'dan önce 90.000'den fazla kişiyi doğrudan istihdam etti ve ekonomiye 20 milyar dolar katkıda bulundu. Ayrıca sektör dolaylı olarak turizm, madencilik, imalat ve yüksek öğrenim sektörlerine olanak sağlamaktadır.
Kaynak: www.infrastructure.gov.au/aviation

Avustralya'da Bağlantı Elemanları ve Fuarlar
Amtil'in gururla sahip olduğu ve Austech ile ortaklaşa yer aldıkları Avustralya Üretim Haftası, 2022'de Avustralya'da düzenlenecek olup, mühendislik ve imalatın tüm yönlerine odaklanan en büyük etkinliktir.
Avustralya İmalat Teknolojisi Enstitüsü Limited'in (AMTIL) sahibi olduğu ve işlettiği Avustralya İmalat Haftası, Avustralya'daki imalatın tüm yönlerini kapsayan bir endüstri fuarıdır. 2000 yılından bu yana AMTIL, Avustralya'nın önde gelen, gelişmiş imalat ve takım tezgahı fuarı Austech'i de işletmektedir. Avustralya Üretim Haftası ile aynı yerde bulunan Austech, özellikle Avustralya'da düzenlenen metal işleme, takım tezgahı ve yan pazarı hedefleyen tek fuardır.

Austech, CNC Makineleri / Torna Tezgahları / Değirmenler, Sözleşmeli İmalat / Hassas İşleme, Kesici Takımlar / Takımlar ve Takım Tutma, Şekillendirme ve İmalat Makineleri, Plazma / Lazer / Su Jeti ve Ultrasonik Makineleri, Yardımcı ekipman tedarikçileri dahil olmak üzere gelişmiş üretim ürünlerini ve süreçlerini kapsamaktadır.

Austech, tüm önemli metal makine bayilerini, yardımcı ekipman tedarikçilerini ve binlerce ziyaretçiyi çeken kapsamlı bir fuar sunuyor.
10 Alanın Sergilenmesi: Katmanlı Üretim, Hava Teknolojisi, Mühendislik Çözümleri, Takım Tezgahları ve Yardımcı Ekipmanlar, Kaynak Çözümleri, Robotik ve Otomasyon, Üretim Çözümleri, Üretim Güvenliği, Dijitalleştirme IoT, Avustralya İmalatçılar Sergisi.
Sydney Build, Avustralya'nın önde gelen inşaat, mimari ve altyapı fuarıdır. Şu anda 5. yılında olan Sydney Build, tüm Avustralya'da en çok katılan B2B inşaat fuarı haline geldi. Bu, Sidney'in tüm inşaat profesyonellerine 300'den fazla akredite sunum, 500'den fazla katılımcı ve inanılmaz ağ oluşturma fırsatları sunan türünün tek etkinliği. Sydney Build EXPO, bina, inşaat, mimari, ulaşım ve altyapı endüstrisinden binlerce üst düzey karar vericiyle, alıcıyla ve sektöre yön verenlerle bağlantı kurmak için benzersiz bir platform sunuyor.

Sidney Altyapı Fuarı, 8 Aşamada 21 Zirvede 500'den fazla katılımcı ve 300'den fazla konuşmacıya ev sahipliği yapıyor. Sydney Altyapı, Sydney Build Expo'nun bir parçasıdır. Bu, inşaat, mimari, ulaşım ve altyapı endüstrisi için Avustralya'nın en büyük etkinliğidir.
Avustralya Tasarlanmış Bağlantı Elemanları ve Ankraj Konseyi (AEFAC),Avustralya inşaat endüstrisindeki yapısal ankrajların ve bağlantı elemanlarının özelliklerini, seçimini, tasarımını ve kurulumunu geliştirmeyi amaçlayan bir endüstri girişimidir. AEFAC, Kurucu Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan bir konsorsiyumdur: Swinburne Teknoloji Üniversitesi, Leviat, Hilti (Avustralya), Hobson Mühendislik, Ramsetreid, Stanley Black & Decker (Powers) ve Würth Avustralya; ve Destekleyici Üyelerden oluşmaktadır:  Allthread Endüstrileri, Iccons, Macsim, Simpson Strong-Tie Avustralya ve Birleşik Bağlantı Elemanları Avustralya.

Uluslararası Ürün Ticareti, Avustralya
*Uluslararası mal ticaretinin ön tahminlerini içerir ayrıca  ithalat, ihracat, kaynak ve hedef ülkelerin dökümlerini içerir.
Önemli istatistikler
• Mart 2021'de mal ihracatı 4.599 milyon $ (% 15) artarak 36.246 milyon $ 'a ulaştı.
• Mart 2021'de mal ithalatı 3.643 milyon $ (% 15) artarak 27.749 milyon $ 'a yükseldi.
• Mart 2021 için 8,496 milyon dolarlık bir mal ticareti fazlası var (orijinal, cari fiyat, emtia ticareti temeli).

İhracatlar

Metalik cevherler Mart ayında 16.402 milyon $ ile rekor seviyeye ulaştı. Artışın itici gücü demir cevherinin % 21 ve bakır cevherinin % 62 artması oldu.
Demir cevherindeki artış, ağırlıklı olarak ihraç edilen miktardaki artıştan kaynaklandı. Demir cevheri, Mart ayında Avustralya'nın tüm mal ihracatının % 39'unu oluşturdu.
Bakır cevheri, rekor seviyedeki üçüncü en yüksek ihracat değerini 745 milyon $ ile kaydetti. Mart, Avustralya bakır cevherinin 4,50 kg $ 'ın üzerinde bir birim değer getirdiği kaydedilen ikinci aydır. Yeşil teknolojiler daha çok önemli ölçüde bakır ağırlıklı olduğundan, son fiyat gücü talebe dayalıdır.

Gazdaki artış, sıvılaştırılmış doğal gazın önderliğinde 326 milyon $ 'lık (% 12) artış oldu ve artışlar da sıvılaştırılmış bütan gazı ve sıvılaştırılmış propan gazı da kaydedildi.
 Mart 2020 - Mart 2021
Mart 2021 ihracatı, Mart 2020'ye göre 703 milyon $ (% 2) daha yüksek;
• metal cevherler, 4.724 milyon $ (% 40) artış
• hububatlar, 542 milyon dolar artış (% 85)
Artışları dengeleyen 1.664 milyon $ (-% 47) düşüşle parasal olmayan altın, 1.408 milyon $ (-% 29) düşüşle kömür ve 1.376 milyon $ (-% 30) düşüşle gaz oldu.
İhracatta ilk beş ülke:
• Çin 1.926 milyon dolar (% 17) arttı.
• Japonya 858 milyon dolar arttı (% 26).
• Singapur 188 milyon dolar arttı (% 10).
• Güney Kore 117 milyon dolar (% 5) arttı.
• Hindistan 1 milyon dolar (% 0) düştü.

Japonya'ya yapılan ihracat, demir cevheri kaynaklı olup 243 milyon $ (% 35) artarak 288 milyon dolara ulaştı.
Parasal olmayan altının 331 milyon $ 'lık düşüşüne rağmen, Singapur'a ihracat genel olarak artarken, petrol ve metal cevherleri de arttı.
Güney Kore'ye yapılan ihracat, 347 milyon $ (% 41) artışla metal cevherlerinden kaynaklandı.

Hindistan'a yapılan ihracattaki düşüş, parasal olmayan altının 188 milyon $ 'lık düşüşünden ve demir dışı metaller, boyama ve tabaklama malzemelerindeki ve elektrikli makinelerdeki diğer birkaç hafif düşüşten kaynaklandı ve 193 milyon $' lık artışla kısmen dengelendi.

Çin'e İhracat
Avustralya’nın en büyük ticaret ortağı olan Çin’deki artışı teşvik etmek:
• 1.325 milyon $ (% 15) artışla metal cevherler
• Parasal olmayan altın, 218 milyon dolar artış
• 117 milyon dolar (% 60) artışla tekstil elyafları

Çin'e giden metal cevherlerindeki artış, demir cevheri kaynaklı Şubat'taki düşüşü tamamen telafi ederek 1.291 milyon $ artışla 10.113 milyon oldu. Mart ayındaki demir cevheri artışının başlıca sebebi miktarın 5,25 milyon ton (% 11) artışı ve birim değerinin % 3 artmasıdır.

Önemli hareketler:
Mart 2021'de mal ithalatı, gözden geçirilmiş Şubat 2021'e göre 24.106 milyon $ 'lık tahminle 3.643 milyon $ (% 15) artarak 27.749 milyon $' a yükseldi.
Mart 2021'de:
• Parasal olmayan altın 529 milyon dolar arttı (% 117).
• Petrol 459 milyon dolar arttı (% 21).
• Karayolu araçları 350 milyon dolar arttı (% 10).
• Elektrikli makine, 345 milyon dolar arttı (% 24).
• Tıbbi ve farmasötik ürünler arttı, 267 milyon dolar (% 29).

Karayolu taşıtı ithalatı, Mart ayında 2020 Aralık ayından bu yana ikinci kez rekor seviyeye ulaştı. Mart ayındaki artışın öncülüğünü dizel araç kategorileri oluşturdu. Mart çeyreğine zaten güçlü bir başlangıç yapan hibrit araçlar da artış oldu.
Elektrikli makineler de, monte edilmiş güneş panelleri ve güneş pillerindeki artışla birlikte rekor düzeyde bir artış kaydetti.

Tıbbi ve farmasötik ürünlerdeki artış, ilaçlar, immünolojik ürünler ve aşılardan kaynaklandı. Aşılar % 101 artışla rekor seviyedeki en yüksek değeri olan 106 milyon dolara ulaştı ve çoğunluğunu mevsimsel grip aşıları ve COVID-19 aşıları oluşturdu. 

Mart 2021 ithalatı, Mart 2020'ye göre 3.696 milyon $ (% 15) daha yüksek:
• Yol araçları 997 milyon dolar (% 34) artış.
• Elektrikli makineler, 492 milyon $ artış (% 38).
• Petrol, 459 milyon dolar artış (% 21).
İlk beş kaynak ülke:
1. Japonya 572 milyon dolar arttı (% 37).
2. Tayland 495 milyon dolar arttı (% 43).
3. ABD 260 milyon dolar (% 10) arttı.
4. Çin 189 milyon dolar (% 3) arttı.
5. Almanya 2 milyon dolar (% 0) düştü.

Japonya'daki artış, çeşitli binek araç kategorilerindeki artışlarla birlikte, 330 milyon $ (% 31) artışla karayolu taşıtlarından kaynaklandı.
Tayland'daki artış, özellikle malların taşınmasında kullanılan daha büyük dizel araçlar olmak üzere karayolu taşıtlarından kaynaklandı.
ABD'den gelen artış, ABD'den ikinci en yüksek altın ithalatı olan 245 milyon $ 'dan 276 milyon $' a çıkan parasal olmayan altın kaynaklı oldu.
Çin'den gelen rekor seviyede artış, Çin'den ikinci en yüksek motorin ithalatı talebiyle 199 milyon $ (% 189) artış, ağırlıklı olarak dizel olmak üzere petrolden kaynaklandı.
Almanya'daki düşüş, 130 milyon $ (-% 47) düşüşle karayolu taşıtlarından kaynaklandı.

Avustralya Bağlantı Elemanları İhracat Değerleri

Birim: USD Dolar bin

İthalatçılar

2016

İhracat Değeri

 2017

İhracat Değeri

2018

İhracat Değeri

2019

İhracat Değeri

2020

İhracat Değeri

Dünya

105286

108313

136588

132073

109224

Endonezya

49674

38522

59495

45258

25160

Yeni Zelenda

14725

16340

16229

21213

22003

Amerika

6113

6321

13629

16304

15947

Çin

2209

4023

3646

5562

8754

Papua Yeni Gine

5090

6485

6339

6559

5732

Gana

654

1326

1229

3901

3478

Malezya

857

1005

884

771

3364

Tayvan

797

1221

1432

1385

2455

Hindistan

311

235

1662

3194

1975

Singapur

2803

2846

2000

2072

1783

Tayland

2770

2413

2512

2483

1559

Yeni Kaledonya

863

971

863

1750

1451

Botsvana

3

0

0

358

1319

İspanya

94

17

167

56

914

Almanya

407

2377

893

623

894

Güney Afrika

1471

721

701

1249

860

Fiji

1959

2262

1269

1145

799

Panama

270

978

814

337

770

Fransa

175

305

1167

1950

728

Kaynak: ITC

 

Avustralya Bağlantı Elemanları İthalat Değerleri

Birim: UDS Dolar bin

İhracatçılar

2016

İthalat Değeri

2017

İthalat Değeri

2018

İthalat Değeri

2019

İthalat Değeri

2020

İthalat Değeri

Dünya

419839

521748

585959

567114

534056

Çin

142493

194495

240723

233592

222019

Amerika

82857

98360

92596

96316

85076

Tayvan

78334

80611

95880

83551

84885

Almanya

21643

24971

33717

32409

28651

İtalya

11405

16744

18774

17035

18317

Japonya

20536

18717

16215

18984

15984

Birleşik Krallık

9889

11747

12895

10742

10030

Fransa

6520

6255

7914

7904

7122

Hindistan

4011

6881

7773

8141

6754

Kore

6714

6745

4316

4898

5916

Vietnam

2611

3283

4416

4118

5119

İsveç

2731

3529

3810

4435

4571

Güney Afrika

644

3132

2487

3889

3855

Kanada

2653

3493

3269

3822

3134

İsviçre

1605

3181

3722

3497

3113

Endonezya

1669

6742

2859

2495

2915

Malezya

3199

2796

2784

2551

2660

Tayland

3120

3039

3063

3300

2395

İspanya

1089

2130

2626

1739

2253

Kaynak: ITC