İspanya Bağlantı Elemanları Sektörü - BAĞLANTI ELEMANLARI DERGİSİ
Silmek İstediğinize Eminmisiniz ?

Eminseniz Lütfen Evet'e Basın.

loader

İspanya Bağlantı Elemanları Sektörü

Başkent: Madrid
Yüzölçümü: 505,935 km²
Nüfus: 47.076,781

Sanayi
Sanayi sektörü, GSYİH'nin ve toplam istihdamın % 20,2'sini oluşturmaktadır. İmalat, tek başına GSYİH'nin yaklaşık % 11'ini oluşturduğu için en önemli endüstridir (Dünya Bankası, 2019).
Sanayi sektörüne tekstil, endüstriyel gıda işleme, demir ve çelik, deniz makineleri ve mühendislik hakimdir. Elektronik bileşen üretimi, bilgi teknolojisi ve telekomünikasyon gibi yeni sektörler yüksek büyüme potansiyeli sağlamaktadır. KPMG ve İspanyol İşveren Örgütleri Konfederasyonunun Nisan 2020'de yürüttüğü bir rapora göre, sanayi sektöründeki işletmelerin % 27'si faaliyetlerinde COVID-19 ile ilgili krizin % 80'den fazla etkisini kabul ediyor, ancak yavaşlaması COVID-19 öncesi aktivitelerinin % 50'sini aşanlar düşünüldüğünde, toplam etk i% 63'e yükseliyor. INE verileri, sanayi sektörünün ürettiği GSYİH'nın 2020'nin ikinci çeyreğinde % 23,8 düştüğünü gösteriyor. 

Otomotiv
İspanya, otomobil yapımında Avrupa'da ikinci ve dünya çapında sekizinci sırada yer almaktadır. Dünyanın önde gelen otomotiv şirketlerinin İspanya'da 17 üretim tesisi bulunmaktadır.
İspanyol otomotiv endüstrisi, İspanya'nın GSYİH'sinin % 10'unu ve toplam ihracatın % 18'ini temsil ediyor.
2014'ten 2019'a üretim % 17,5 arttı. 2019 yılında İspanya'da 2.822.360 araç üretildi. Montaj endüstrisi 10.6 milyar € 'luk bir ticaret fazlası oluşturuyor.
Otomotiv endüstrisi önemli miktarda istihdam yaratıyor: yaklaşık 2 milyon iş bu endüstriye bağlı ve bunların 300.000'i doğrudan bu sektöre bağlı.

Endüstri (montaj ve otomotiv tedarikçisi sektörü), genişletme ve modernizasyon tesislerine yılda ortalama 4 milyar € tutarında yatırım yapmaktadır. 2019'da araç imalat sektörü 2,7 milyar avro yatırım gördü.
2019 yılında İspanya'da üretilen araçların % 82'si 100'ün üzerinde ülkeye ihraç edildi. 2019 yılında 2.310.070 araç dış pazarlara gönderilmiş, yaklaşık iki milyonu AB ülkelerine ihraç edilmiş ve AB dışındaki yerlere ihracat önemli ölçüde artmıştır.
Başta Cezayir, Mısır, Güney Afrika ve Tunus olmak üzere Afrika'ya ihracat % 48,5 arttı ve Meksika, Brezilya ve Şili gibi AB dışındaki diğer destinasyonlarda da arttı.

İspanyol üretim tesisleri, her 10.000 çalışan için 1.000 endüstriyel robot ile Avrupa'nın en verimli ve otomatikleştirilmiş tesisleri arasındadır. Bu endüstri, herhangi bir endüstriyel sektörün modernizasyon, otomasyon ve AR&GE'de ki en büyük yatırımcılarından biridir ve sektörde tam değer zinciri esnekliği sağlar. İspanyol otomobil tedarik endüstrisi, aracın değerinin % 75'ini oluşturuyor.

Yedek Parça Sanayi
Ülkede 720 iş grubundan 1.000 otomotiv tedarikçisi bulunuyor bu da üretim tesisleri için servis ve malzeme teminatı sağlıyor. Yedek parça endüstrisi 2019'da 37,17 milyar € fatura kesti ve cirosunun % 4,2'sini AR&GE'ye yatırdı.

Havacılık
Havacılık ve savunma sanayi İspanya'da oldukça gelişmiştir. 2019'da İspanya pazarı 13,4 milyar euro ciro ve 57.600'den fazla kişi istihdam etti.
Sektör, son on yıldaki sürekli ve istikrarlı büyümesiyle (2008'den bu yana % 83,7) ve sektörün satışlarının % 9'unu oluşturan Ar-Ge'ye yapılan önemli yatırımlarla karakterizedir.

Havacılık ve savunma sanayi İspanyol ekonomisi için stratejik bir sektördür, çünkü;
• Kaliteli istihdam yaratır.
• Toplam İspanya GSYİH'sının % 1'ini ve İspanya Sanayi Üretim Endeksinin % 7,3'ünü oluşturmaktadır.
• Dış sektör için anahtardır. 2019 yılında satışların % 71'i ihracattan geldi.
• AR&GE'ye yöneliktir (bu sektördeki araştırmanın sonuçları genellikle diğer endüstrilerde de kullanılmaktadır).

İspanyol havacılık endüstrisi, uçak yapıları için kompozit malzemeler, düşük basınçlı türbinler, hava trafik yönetim sistemleri ve askeri nakliye uçakları dahil olmak üzere birçok alanda dünya lideridir.
İspanya, Aernnova, Aciturri, Héroux-Devtek ve ITP gibi büyük OEM (Airbus) ve Tier-1 şirketlerinin varlığı nedeniyle bir uçağın tüm tasarım ve üretim döngüsünü karşılayabilen birkaç ülkeden biridir.

Kaynak: Eurostat, European Commission, investinspain.org
 

İspanya'dan İthal Edilen Bağlantı Elemanları

USD Bin

İhracatçılar

2016 yılı

İthalat değeri

2017 yılı

İthalat değeri

2018 yılı

İthalat değeri

2019 yılı

İthalat değeri

2020 yılı

İthalat değeri

Dünya

764,393

767,384

777,128

755,645

663,407

Almanya

247,294

176,234

191,409

196,317

180,253

Fransa

103,491

93,518

89,417

88,160

91,200

Çin

52,032

71,037

103,749

110,829

84,543

İtalya

80,524

84,025

90,437

85,677

71,655

Tayvan

67,266

73,116

85,231

80,083

61,065

ABD

45,291

106,084

45,351

41,331

26,752

İngiltere

25,103

24,405

24,581

20,758

17,943

Portekiz

15,019

17,352

16,755

17,290

16,466

Danimarka

4,423

6,403

5,999

8,801

12,344

İrlanda

2,742

3,315

3,703

3,513

10,617

Avusturya

3,585

3,099

3,046

2,707

9,891

Hindistan

16,256

11,632

14,583

10,260

9,182

Türkiye

6,620

7,654

10,136

10,765

8,365

Hollanda

9,305

10,692

9,737

6,686

8,350

Belçika

5,500

4,126

3,272

4,591

6,200

Japonya

19,836

17,798

16,854

13,639

5,889

Çekya

5,012

5,205

6,180

7,082

5,836

Slovakya

433

1,847

5,464

6,503

4,940

Polonya

9,542

6,956

4,028

3,581

4,743

İsviçre

6,591

6,650

7,807

5,683

4,619

Vietnam

5,280

5,705

8,666

5,773

4,569

İsveç

4,811

6,013

3,969

4,137

2,855

Malezya

4,258

3,894

4,296

3,820

2,636

Macaristan

1,454

3,283

2,911

2,884

2,160

Tayland

3,767

3,643

5,112

2,201

2,069

Kaynak: ITC

 

              İspanya Tarafından Yapılan Bağlantı Elemanları İhracatı

USD Bin

İthalatçılar

2016 yılı İhracat değeri

2017 yılı İhracat değeri

2018 yılı İhracat değeri

2019 yılı İhracat değeri

2020 yılı İhracat değeri

Dünya

526,746

556,619

616,741

590,556

506,164

Almanya

109,771

113,258

128,493

111,969

95,823

Fransa

90,617

95,849

104,786

94,845

84,705

Portekiz

36,489

38,150

42,211

48,469

42,086

Fas

33,115

33,051

38,229

39,295

33,273

Polonya

30,769

27,251

32,588

32,868

29,575

Çekya

18,018

20,419

23,319

24,449

20,962

Belçika

25,340

24,854

25,646

19,393

16,842

ABD

9,350

10,181

13,381

20,074

16,511

Meksika

11,329

13,216

13,807

12,983

13,953

Romanya

11,122

13,932

13,903

14,343

13,868

Slovakya

10,266

12,280

14,971

12,776

13,191

İngiltere

18,666

21,600

18,189

18,182

12,104

İtalya

10,862

13,245

12,283

11,481

10,910

Macaristan

8,621

9,399

11,900

11,014

8,493

Türkiye

12,733

9,440

8,720

8,444

8,193

Çin

14,770

16,334

14,013

7,866

7,873

İsveç

6,463

8,219

9,220

8,448

6,809

Brezilya

3,648

4,660

4,194

5,029

5,119

Hollanda

3,353

4,464

5,036

5,459

4,903

Küba

6,046

6,109

8,461

7,724

4,737

Şili

1,717

1,364

4,773

2,769

3,046

Rusya

977

1,262

1,352

2,311

2,513

Avusturya

4,639

4,764

3,197

3,008

2,374

Bolivya

116

932

2,914

3,397

2,104

Avustralya

718

1,770

742

907

2,025

Kaynak: ITC