Türkiye bağlantı elemanları sektörünün
Silmek İstediğinize Eminmisiniz ?

Eminseniz Lütfen Evet'e Basın.

loader

Türkiye bağlantı elemanları sektörünün geleceğinden umutluyum

MUSTAFA TECDELİOĞLU KİMDİR ?

1962 yılında Türkiye’nin Malatya şehrinde doğdum.  Ben cıvata ticareti yapan bir ailenin üçüncü kuşak temsilcisiyim. 1976 yılından beri üretim yapıyoruz ama bağlantı elemanı sektöründeki ticaretimiz 1915 yıllarına uzanmaktadır. 7-8 yaşlarında çocukluğum cıvataya somun takmakla geçti. Tüm okul hayatım boyunca da iş hayatının içindeydim. Ortadoğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1984 yılında mezun olduktan sonra aile şirketimizde ticari hayatıma başladım. Babamdan şirket yönetimini devraldım. O dönemden beri aile şirketimiz olan TECDE Şirketler Grubunda 11 şirketimize başkanlık yapmaktayım. 2000 yılından beri BESİAD (Bağlantı Elemanları ve Sanayicileri İşadamları Derneği) Genel Kurulu Üyesi ve 2006 yılından bu yana da BESİAD Başkanlığını devam ettirmekteyim. Ayrıca Sanayi Odası ve Sivil Toplum Kuruluşlarında görev aktif görev almaktayım. 

BESİAD NASIL KURULDU

BESİAD 2000 yılında, bağlantı elemanı üreten birkaç firma tarafından kuruldu. Bende kurucularından biriyim. Şuan 90 üyesi bulunmaktadır. BESİAD’ın en büyük özelliği sadece bağlantı elemanları üreten firmaların üye olabilmesidir. Bağlantı elemanı üreticilerine tel, kalıp, makine ve hizmet sağlayan firmalarda üye olabilmektedir. Ama bağlantı elemanı satıcıları üye olamamaktadır.

Türkiye’de üretilen bağlantı elemanlarının yaklaşık yüzde 80’ı BESİAD üyesi olan firmalar tarafından yapılmaktadır.

BESİAD, Bağlantı elemanları sektörünün daha profesyonelce yapılması, sektöre zarar veren unsurların ortadan kaldırılması amacıyla kurulmuştur. Ülkemizdeki bağlantı elemanları sanayici ve işadamlarının mesleki bilgilerini artırmak, Türkiye bağlantı elemanları imalatını ve yan sanayisini geliştirmek ve uluslararası platformda tanıtmayı amaçlamıştır.

TÜRKİYE BAĞLANTI ELEMANLARI ÜRETİMİ VE TİCARETİ

Türkiye olarak 95 bin ton ithalat yapıyoruz. 150 bin tonu direk bağlantı elemanı olarak, 150 bin tonu ise ürün üzerinde montajlı olarak 300 bin ton ihracat yapıyoruz. Türkiye’nin iç pazar büyüklüğü ise yaklaşık 500 bin ton civarındadır. 

Türkiye’de bağlantı elemanlarının ana pazarı konumunda olan sektörler başta otomotiv olmak üzere beyaz eşya, mobilya, makine sanayidir. Dış pazarda ise en fazla satış Avrupa ülkelerine yapılmaktadır. Avrupa’ya yapılan satış miktarı toplam ihracatın yaklaşık yüzde 60’ını kapsamaktadır. 

TÜRK FİRMALARININ SEKTÖRDEKİ YERİ

Türkiye bağlantı elemanlarında Avrupa’nın en büyük pazarlarından ve en büyük üreticilerinden biridir. Kendi hammaddemizi üretebildiğimiz için dışarıya bağımlılığımız yok. Kendi kalıbını üreten, kendi ısıl işlem, paketleme ve kaplama tesislerini yapabilen bir ülkeyiz. Bağlantı elemanları ile ilgili yüzlerce patent almış ve firmaların büyük çoğunluğu tüm kalite belgelerine sahip bir sektörüz. Tüm dünyada yaklaşık 160 ülkeye bağlantı elemanları ihraç etmekteyiz. Türkiye’de kullanılan makine parkuru son teknolojiye sahiptir ve ortalaması 8-10 yıllıktır. Otomotiv, beyaz eşya, çelik konstrüksiyon, makine sanayi, mobilya, elektrik, savunma sanayi gibi onlarca sektöre özel ve standart bağlantı elemanı üretim yeteneğine sahiptir.

Türk firmaları esnek bir yapıdadır, genç ve dinamiktir, yeni makine teknolojisine sahiptir, yerli hammadde kullanımı ile hızlı ve rekabetçidir. En önemlisi pazara yakındır. Türkiye’den iki saat uçuş ile 200 noktaya ulaşılabilmektedir. Havayolu, karayolu, demiryolu ve denizyolu ile çok hızlı lojistik yapılabilen bir ülkeyiz. Çok hızlı teslimat yeteneğine sahiptir.

“Bu ülkede hızlı motive olabilen, çabuk düşünebilen, hızlı adım atabilen, girişken, cesur, güvenilir bir sanayici var. “

Ülke koşullarını dünyadaki müşterilerine yansıtmayan, işine motive, daima büyümeyi ve yatırımı düşünen, dinamik, üretken firmaların olduğu bir ülkeyiz. 
Türkiye bağlantı elemanları sanayisi yurtdışında eğitim gören, dil bilen, eğitimli, dünya pazarlarını takip eden 3. ve 4. nesiller ile daha bilinçli ve güçlenerek devam etmektedir. Endüstri 4.0, yapay zeka, otomasyonla insansız üretimi gündeminde olan gelişen bir sektörüz.

Türkiye bağlantı elemanları sektörü birçok kurum ile işbirliği içindedir. Bağlantı Elemanları Derneği (BESİAD), uluslararası bağlantı elemanları dergileri, bağlantı elemanlarının uluslararası fuarları, sivil toplum kuruluşları, ihracatçı birliklerinde meslek odaları, sanayi odaları ile işbirliği içindedir. Kurulan laboratuvarlar, açılan meslek okulları, organize edilen alım ve satım heyetleri ile sektörümüzün geleceğine yön vermekteyiz.

TÜRK ÜRETİCİ ÇİN İLE NASIL REKABET EDİYOR

Türkiye’nin Çin ile rekabet edebildiği en önemli konu özel ürün yapabilme yeteneği ve kapasitesidir. Ayrıca üretim hızı ve Avrupa pazarına lojistik olarak çok yakın olmasıdır. Biz Avrupa’nın en uzak köşesine 6 günde mal teslim edebiliyorken bu süre Çin’de 40 gündür. Biz daha düşük adetlerde üretim yapıp 1 ton bile sevkiyat yapabiliyorken, Çin’e en az 20 ton sipariş vermek zorundasınız. Türkiye’deki bağlantı elemanı üreticileri en son teknoloji makine, kalıp ve teçhizatlar kullanmaktadırlar. Bu durum üretim hızını, verimliliğini ve kalitesini artırmaktadır. Ayrıca firmalarımızın %80'i gerekli her türlü kalite standart belgelerine ve diğer gerekli belgelere sahiptir. Kalite mühendisliği gelişmiş durumdadır. 

Türkiye’nin rekabet gücünü artıran en büyük unsur hammadde üretiminin ülkemizde yapılıyor olmasıdır. Üreticilerimiz %94 oranında yerli hammadde kullanmaktadırlar. Hammadde üretiminin yapılmaya başlanması BESİAD olarak bizim öncülüğümüzde başlamıştır. 

BAĞLANTI ELEMANLARI SEKTÖRÜNDEKİ ZORLUKLAR

Otomotiv sektörünün yüksek kalite beklentisi sektörün büyük sıkıntılarından biridir. Sıfır hata talebi sektörü zorlamaktadır. Bu bir tehlike olarak bütün üreticilerin sorunudur. Hatasız üretme, üretileni seçme ve kontrol için ciddi sayıda yatırım istihdam gerekmektedir. Bunu önlemek ve büyük faturalarla karşılaşmamak için üreticiler ciddi boyutta para ve zaman harcamaktadır. Ürün geri çağırmalarına ve riske karşı yapılan sigortalarda büyük sigorta primi maliyetleri oluşmaktadır.

Büyük global alıcılar, küçük firmalar ile büyük firmaların fiyatlarını kıyaslıyorlar. Küçük firmaların maliyetleri ve giderleri daha düşüktür. Bu kıyaslama yatırımlarını tamamlamış büyük firmalar için rekabet zorluğu oluşturuyor.

Uzakdoğu firmaları ile rekabet de ayrı bir zorluk teşkil ediyor. Ayrıca ülkelerin kendi firmalarını korumak için koyduğu tarife dışı engeller de rekabeti zorlaştırıyor.

TÜRKİYE BAĞLANTI ELEMANLARI PAZARI’NIN GELECEĞİ

Dünya globalleşiyor. Türkiye her yıl % 3-5 büyüyor. Buna paralel olarak sektörümüzde büyüyor. Hatta ülke büyümesine ilave olarak yerli hammaddenin, yetişmiş insan gücünün, teknolojik makine yatırımlarının artması ile bağlantı elemanları sektörü daha fazla büyümeye devam edecek. 

Türkiye, bağlantı elemanları sektöründe dünyadaki üretim üstlerinden biri olacak. Avrupa’da ilk 2, dünyada ise ilk 8 büyük üretici ülke arasına gireceğimizi düşüyorum. Önümüzdeki yıllarda Türkiye’deki üretim rakamlarının 2 milyon tonu geçeceğini öngörüyoruz. 

Türkiye’nin bağlantı elemanı sektörünün geleceğinden umutluyum. Çünkü Türkiye bir sanayi ülkesidir ve iç piyasada sürekli büyüyen bir sanayi bulunmaktadır.