Bağlantı Elemanlarında Yükselen Pazar Türkiye - BAĞLANTI ELEMANLARI DERGİSİ
Silmek İstediğinize Eminmisiniz ?

Eminseniz Lütfen Evet'e Basın.

loader

Bağlantı Elemanlarında Yükselen Pazar Türkiye

TÜRKİYE EKONOMİSİ 

Türkiye ekonomisi, 2003'ten 2018'e kadar rekor büyüme kaydederek küresel ölçekte 18. sıradan 13. sıraya tırmandı. Son 16 yılda, Türkiye, genel ekonomisinin büyüklüğünü 2002'deki 236 milyar dolardan 2018'de 784 milyar dolara çıkararak dikkate değer bir performans sergiledi.
Türkiye, nüfusu 50 milyondan fazla olan ülkeler arasında kişi başına düşen GSYİH açısından 11. büyük ekonomidir.

Türkiye, hem Doğu-Batı hem de Kuzey-Güney eksenleri arasında doğal bir köprü olduğundan büyük pazarlara verimli ve uygun maliyetli bir göbek oluşturmaktadır. Çok uluslu şirketler Türkiye'yi, imalat, ihracat ve yönetim için giderek daha fazla tercih edilen bir göbek olarak seçmektedir.
Türkiye, rekabet üstünlüğüne sahip olduğu geniş çeşitlilikteki sektörlerde bol fırsatlar sunuyor.

EV ALETLERİ, PARÇALAR VE BİLEŞENLER

Türk ev aletleri sektörü 1950'lerde montaj endüstrisi olarak üretime başladı. İlk ürün 1955 yılında üretildi ve ilk Türk yapımı buzdolabı 1960 yılında piyasaya sürüldü. Türk ev aletleri endüstrisi o zamandan beri muazzam bir büyüme kaydetti. Lisans anlaşmaları kapsamında çalışan şirketlerle başlayan ve daha sonra know-how kullanımına geçen sektör bugün özgün tasarımı ve teknolojisi ile dünya pazarlarında büyük başarılar elde etti. Günümüzde, ev aletleri endüstrisi Türkiye'de köklü ve dinamik sektörlerden biridir. Endüstri temel olarak iki alt sektörden oluşmaktadır;  sektöre hakim olan beyaz eşya (dayanıklı) ve küçük ev aletleri.

50'den fazla orta ölçekli imalat şirketine ve pazardaki büyük üreticilere ek olarak, yaklaşık 500 parça ve bileşen tedarikçisi de bulunmaktadır. Türk beyaz eşya üreticileri orijinal güçlü markalarını oluşturdular ve özellikle AB ülkelerinde olmak üzere dış pazarlarda zemin kazanırken iç pazarda sıkı tüketici bağımlılığına yol açtılar. Ürün yelpazesi Avrupa pazarlarına tedarik sağlayacak, sofistike Avrupalı müşterileri tatmin edecek kadar geniştir. Ankastre cihaz kategorisi, Türkiye'de hızla gelişen bir diğer ürün yelpazesidir.

TÜRKİYE GEMİ YAPIM SEKTÖRÜ 

Türkiye'nin coğrafi konumu ve küresel gelişmeler sonucunda, Türkiye'nin gemi yapım endüstrisi hız kazanmıştır. Türkiye, uluslararası denizcilik sektöründe büyüyen bir güçtür. Türk gemi yapım endüstrisi, tecrübeli iş gücü ile birlikte modern, teknolojik olarak gelişkin ve sertifikalı tersanelere sahiptir.

Endüstri, kısa sürede ve hızlı bir şekilde önemli gelişmeler kaydetmiştir. Türkiye son beş yılda gemi yapım sanayiini hızla geliştirerek dünyanın beşinci en büyük gemi yapım ülkesi haline gelmiş bulunuyor. Gemi yapım endüstrisindeki yüksek gelişme beklentisi paralel yatırımlar getiriyor. Türk tersaneleri, 4.4 milyon DWT (Deadweight ton) yeni gemi yapım kapasitesi, 19 milyon DWT tamir ve bakım kapasitesi, 239.000 ton çelik işleme kapasitesi ve 80.000 DWT tek parça yeni gemi yapım kapasitesine sahip bulunuyor. 

Türk gemi yapım endüstrisi, yeni gemi yapımından 1,5 milyar ABD Doları, onarım ve bakım faaliyetlerinden 1 milyar ABD Doları ile Türkiye ekonomisine önemli katkılarda bulunmaktadır. Sektör gelişimi, gemi yapımında kullanılan malzeme ve ekipmanların yerli üretimine de yardımcı olmaktadır. Ayrıca, sektör doğrudan yaklaşık 20.334 kişiye ve ilgili sektörlerle toplamda 63.000 kişiye istihdam imkanı yaratmaktadır.

Türk gemi yapım endüstrisindeki gelişmeler ve dünyadaki talep nedeniyle, Türkiye'deki gemi yan sanayilerinde üretim hacminde ve ürün çeşitliliğinde keskin bir artış olmuştur. Sektör ankraj, zincir, direk, kilitleme ekipmanı, ırgat ve ekipman, elektrik kabloları ve hidrolik üniteler üretebiliyor.OTOMOTİV VE YEDEK PARÇA  

Türkiye’nin otomotiv endüstrisinin temeli 1960'ların başlarına dayanıyor. Hızlı bir sanayileşme ve ilerleme süreci boyunca, bu kilit sektör, montaj temelli ortaklıklardan, tasarım kabiliyeti ve muazzam üretim kapasitesi olan tam teşekküllü bir endüstriye dönüştü. 2000 yılından bu yana, orijinal ekipman üreticileri (OEM) Türkiye'deki faaliyetlerine 15 milyar doları aşkın yatırım yapmıştır. Bu yatırımlar üretim kapasitelerini önemli ölçüde artırarak Türkiye'nin uluslararası OEM'lerin küresel değer zincirinin önemli bir parçası olmasına yol açtı. Uluslararası kalite ve güvenlik standartlarını karşılayan ve aşan günümüz Türk otomotiv endüstrisi, katma değerli üretim sayesinde oldukça verimli ve rekabetçidir.

Türk otomotiv sektörü hakkında bazı temel bilgiler ve rakamlar :

• Dinamik bir yerel pazar ve uygun coğrafi konumla birlikte rekabetçi ve yüksek vasıflı bir işgücünden yararlanan Türkiye'de 9 küresel OEM'in araç üretimi, 2002'de 300.000'den 2018'de 5 kat artarak 1,5 milyon adede ulaştı. Bu dönemde bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR) yaklaşık yüzde 10'dur. Yalnızca son beş yılda MAN üretimini yüzde 143, Toyota yüzde 95, Ford yüzde 52 ve Fiat yüzde 35 artırdı.
• Türkiye otomotiv sektörü tarafından kaydedilen önemli büyüme, Türkiye'nin 2018'in sonunda dünyanın 15. Avrupa'nın 5. büyük otomotiv üreticisi olmasını getirdi.
• Türkiye, özellikle ticari araçların üretimi konusunda zaten bir mükemmeliyet merkezi haline gelmiştir. 2018 yılı sonunda Türkiye, Avrupa'da iki numara ticari araç (CV) üreticisi oldu.
• Mükemmel bir üretim göbeği olduğu kanıtlanan Türk otomotiv endüstrisi, Ar-Ge, tasarım ve markalama yeteneklerini geliştirmeyi hedefliyor. 2019 yılı itibariyle Türkiye'de otomotiv üreticilerine ve tedarikçilerine ait 184 Ar-Ge ve tasarım merkezi faaliyete geçti.
• Türkiye'de ürün geliştirme, tasarım ve mühendislik faaliyetlerine sahip küresel markaların önemli örnekleri arasında Ford, Fiat, Daimler ve AVL sayılabilir. Ford Otosan'ın Ar-Ge merkezi, Ford’un en büyük üç küresel Ar-Ge merkezinden biridir. Fiat’ın Bursa'daki Ar-Ge merkezi ise İtalyan şirketinin kendi ülkesi dışındaki Avrupa pazarına hizmet veren tek merkezidir. Bu arada Daimler’in İstanbul'daki Ar-Ge merkezi Alman şirketinin Türkiye'deki kamyon ve otobüs üretim operasyonlarını tamamlıyor. Türkiye'de 2. Ar-Ge merkezini açan AVL Türkiye, otonom ve hibrid araç teknolojileri geliştirmeye başladı.
• Türkiye, tedarik zinciri tarafında destekleyici bir ortam sunmaktadır. OEM üretimini destekleyen yaklaşık 1.100 bileşen tedarikçisi vardır. Parçalar doğrudan araç üreticilerinin üretim hatlarına giderken, OEM'lerin yerelleştirme oranı yüzde 50 ila 70 arasında değişmektedir.
• Türkiye birçok küresel tedarikçiye ev sahipliği yapmaktadır. Türkiye'yi üretim üssü olarak kullanan 250'den fazla küresel tedarikçi var ve bunların 30'u en büyük 50 küresel tedarikçi arasında yer alıyor.
• Otomobil üreticileri, Türkiye'yi ihracat satışları için üretim üssü olarak giderek daha fazla tercih ediyor. Bunun kanıtı, Türkiye'de araç üretiminin yüzde 85'inin 2018 yılında dış pazarlara yönelik olmasıdır. Aynı yıl Türkiye'den dış pazarlara 1,3 milyondan fazla araç ihraç edilmiştir. Buna ek olarak, Türkiye, 2018 yılında 1,1 milyon adet ile Avrupa pazarlarına bir numaralı araç ihracatçısı oldu.

ELEKTRONİK

Türk elektronik endüstrisi sürekli olarak yenilikçi, yüksek kaliteli ve dünya çapında rekabetçi ürünler üretme üzerinde çalışmaktadır. 
Türk elektronik endüstrisi üreticileri/ihracatçıları, Avrupa ve uluslararası standart ve normları izlemektedir. “CE İşareti” ni ürünlere ekleme yükümlülüğü 2002 yılında yerel pazarda başlamıştır. Aynı zamanda Türk imalatçıları uluslararası kalite ve çevre standartlarındaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. İhracat esas olarak Avrupa pazarlarına yöneliktir. Avrupa Birliği, Türk elektronik sektörü için en önemli pazardır. İngiltere, %13,0 oranıyla sektörün en fazla ihracat yaptığı ülke olup Almanya (% 10,8), Fransa (% 6,9) bunu izleyen ihracat pazarlarıdır. Avrupa Birliği ülkeleri dışında çevre ülkeler (Irak, Türkmenistan gibi) ve ABD de sektör için ihracat yapılan diğer önemli ülkelerdir.

SAVUNMA VE HAVACILIK SEKTÖRÜ

Türk savunma ve havacılık endüstrisi son yıllarda derin bir dönüşüm geçirmektedir. Son yıllarda sektörde benzersiz bir başarı elde eden Türkiye, bugün dünyanın en hızlı gelişen savunma ve havacılık sektörlerinden birine sahiptir. Deneyim ve kalite vurgusu, dünya çapında rekabetçi ürünler üretip uluslararası projelerde önemli roller üstlenen Türk savunma ve havacılık şirketleri arasında oldukça belirgindir. Nitelikli insan kaynakları ve en son teknoloji altyapısıyla Türk şirketleri, birçok ülkenin yerel gereksinimlerini karşılamak için küresel çözümler getiriyor. Bu Türk şirketleri, orijinal tasarım geliştirmeden yerli üretime, modernizasyondan modifikasyona ve Ar-Ge'den uluslararası projelere kadar savunma ve havacılık sektörünün birçok kritik alanında faaliyet göstermektedir.

Türkiye, dünyanın en büyük savunma harcamasına sahip ülkelerinden biridir. Türkiye'nin 2018 yılında 19 milyar dolarlık savunma harcaması, dünyanın en büyük 15. savunma bütçesi olmuştur. Savunma sanayiindeki ciro son on yılda iki katına çıkmış ve 2018'de 8,8 milyar ABD dolarına ulaşmıştır. Türk havacılık ve savunma sektörünün son on yıldaki kapasitesinin gelişmesine paralel olarak Türk şirketleri için ihracat ve uluslararası işbirliği fırsatları artmıştır. Sektörün ihracatı 2007'de 600 milyon dolardan 2018'de 2,2 milyar dolara yükselmiştir. Gelişmiş ve yetenekli bir üretim kapasitesiyle 2018 yılında sektörün aldığı siparişler 12,2 milyar dolara ulaşmıştır.

MAKİNE

 Makine imalatı, Türkiye ekonomisinin temel büyüme faktörlerinden biri olmaya devam etmektedir. Bu sektör, ara mal üretme ve kimyasallar, inşaat, otomotiv, enerji, tekstil, tarım ve madencilik gibi kilit sektörlere girdi sağlama yeteneğinden dolayı Türkiye'nin büyük imalat sanayinin gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır. Türkiye'deki makine imalat sektörü Ar-Ge yoğunluğu - Türkiye her yıl mekanik alanında 35.000'den fazla mühendis mezun veriyor - ve yüksek değer yaratmasıyla biliniyor. 
Türkiye'nin makine sektöründeki rekabet gücü, uygun girdi maliyetleri ve güçlü destekleyici faktörlerden kaynaklanmaktadır. Girdi maliyetleri arasında rekabetçi işgücü maliyeti, ekonomik ve güvenilir enerji arzı ve Türkiye'nin jeostratejik konumuna dayalı lojistik avantajlar; Diğer yandan, destekleyici faktörler arasında kalifiye işgücü, cömert yatırım teşvikleri, inovasyon odaklı bir altyapı ve güçlü bir tedarik tabanı ve yerli kümeler bulunmaktadır.