Avrupa Yeşil Anlaşması | BAĞLANTI ELEMANLARI DERGİSİ
Güncellendi
preloader
saved
Operation Successful !

Thank you for choosing us

loader

Avrupa Yeşil Anlaşması. Avrupa’yı 2050 Yılına Kadar Sıfır Karbon Salınımlı Kıta Yapacak Haritayı Belirliyor

Avrupa Komisyonu, tüm politika alanlarında iklimsel ve çevresel zorlukları fırsatlara dönüştürerek ve bu geçişi herkes için adil ve ulaşılır kılarak AB ekonomisini sürdürülebilir duruma getirecek bir yol haritası olan Avrupa Yeşil Anlaşması’nı kamuoyuna duyurdu.

Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, “Avrupa Yeşil Anlaşması, aldığından daha fazlasını veren bir büyümeyi sağlamak amaçlı yeni büyüme stratejimizdir. Daha sağlıklı yaşamamız, işlerimizi yenilikçi yapmamız için yaşam ve çalışma biçimimizi, üretim ve tüketim biçimimizi nasıl değiştirmemiz gerektiğini göstermektedir. Hepimiz geçişe dâhil olabiliriz ve hepimiz fırsatlardan yararlanabiliriz. İlk önce davranarak ve hızlı hareket ederek ekonomimizin küresel bir lider olmasına yardımcı olacağız. Avrupa’nın doğal mirası, biyolojik çeşitliliği, ormanlarımız ve denizlerimiz için bu gezegenin ve onun üzerindeki yaşamın hatırına başarılı olmakta kararlıyız. Dünyanın geri kalanına nasıl sürdürülebilir ve rekabetçi olunacağını göstererek diğer ülkeleri de bizimle birlikte hareket etmeye ikna edebiliriz.” açıklamasını yaptı.

Avrupa Yeşil Anlaşması, temiz, dönüşümlü bir ekonomiye geçerek, iklim değişikliğini durdurarak, biyolojik çeşitlilik kaybını geriye çevirerek ve kirliliği azaltarak kaynakların verimli kullanımını artırmak için eylemler içeren bir yol haritası sunmakta. Bu konuda gereksinim duyulan yatırımları ve varolan finansman araçlarını ana hatlarıyla belirtiyor, ayrıca adil ve kapsayıcı bir geçişin nasıl sağlanacağını açıklıyor.

Anlaşma, ekonominin tüm sektörlerini, özellikle taşımacılık, enerji, tarım, yapılar ile birlikte çelik, çimento, bilgi ve iletişim teknolojileri, tekstil ve kimya gibi sanayi sektörlerini kapsamakta.