Türkiye'de ve Dünyada Beyaz Eşya Sektörü | BAĞLANTI ELEMANLARI DERGİSİ
Güncellendi
preloader
saved
Operation Successful !

Thank you for choosing us

loader

Türkiye'de ve Dünyada Beyaz Eşya Sektörü

Küresel olarak beyaz eşya sektörünün temel ürünleri buzdolabı, derin dondurucu, bulaşık makinesi, fırın, çamaşır makinesi ve kurutuculardır. 2018 yılında küresel beyaz eşya pazarının satışları %1,5 büyüyerek 535 milyon adede ve pazar büyüklüğünün de %8 artışla 213 milyar dolara ulaştığı tahmin edilmektedir. Dünyanın en büyük beyaz eşya üreticisi Çin iken, Türkiye hem dünyanın en büyük ikinci beyaz eşya üreticisi hem de Avrupa’nın en büyük üreticisi konumundadır. Son beş yılda dünyada beyaz eşya sektörü adet bazında yıllık ortalama %1,5 büyürken Türkiye ise bu dönemde ortalama %6 büyüme performansı sergilemiştir. Beyaz eşya üretiminde Türkiye’yi Brezilya, ABD ve Polonya takip etmektedir. Dünya beyaz eşya sektörünün üretim bandı gelişmiş ülkelerden, gelişmekte olan ülkelere doğru kaymaktadır. Bu durum piyasada rekabet ortamını arttırmakta ve ortaya daha kaliteli ürünler çıkartmaktadır.

Beyaz eşya sektörü açısından gelişmiş ülkelerdeki büyüme, artan harcanabilir gelir ile birlikte yenileme ihtiyacı üzerine gerçekleşirken, yaşam standartları görece daha düşük olan gelişmekte olan ülkelerde büyüme, ilk kez satın almaya yönelik gerçekleşmektedir. Ayrıca, gelişmiş ülkelerde penetrasyon oranları gelişmekte olan ülkelere göre daha yüksek seviyede bulunmaktadır. Örneğin; Amerika, Orta Doğu, Afrika ve Güney Asya’da beyaz eşya penetrasyon oranı %60-70 seviyelerinde bulunurken, gelişmekte olan ülkelerde bu oran %80-90 seviyesine ulaşmaktadır. Beyaz eşya pazar büyüklüğünün %22’lik kısmı olan 47 milyar dolar ise dış ticarete konu olmaktadır. Küresel ihracat verileri incelendiğinde Çin, Meksika, İtalya, ABD ve Almanya küresel beyaz eşya pazarında rekabet gücünü koruyup dış ticarette sektörün önemli rol oyuncuları olmaktadırlar. 2018 yılında küresel beyaz eşya ihracatında ilk sırada yer alan ülke 11 milyar dolar değerinde ihracatla Çin olmuştur. Çin’i 4,1 milyar dolar ile Meksika ve 3,1 milyar dolar ile Türkiye takip etmiştir. Aşağıda küresel ihracatı oluşturan ülkelerin pay dağılımı bulunmaktadır.

Dünya ve Türkiye beyaz eşya ihracatı - 2018, milyar dolar

Bulaşık Makinası Buzdolabı
Almanya 947,0 Çin 4.877,0
Polonya 801,8 Meksika 3.573,3
Çin 620,1 Tayland 1.506,0
Türkiye 549,2 Kore 1.337,8
İtalya 199,6 Türkiye 1.192,6
Dünya 4.253,6 Dünya 18.329,7

Kaynak: Trademap

Küresel beyaz eşya ihracatındaki ilk beş ülke toplam ihracatın yarısından fazlasını (%58) gerçekleştirmektedir. Aynı oran 2014 yılında %49 olup burada Çin’in payının yükselişi dikkat çekmektedir. Çin gibi gelişmekte olan ülkelerde beyaz eşya sektörünün büyümesi Avrupa ya da ABD gibi ekonomilere göre daha fazla olmuştur. Bunun nedeni ise gelişmekte olan ekonomilerde inşaat sektörünün daha ön planda olmasıdır. Diğer bir ifade ile gelişmiş olgun ekonomilerde hemen hemen her evde beyaz eşya bulunması yeni talep yerine var olanı değiştirme şeklinde ürün talebini desteklemektedir. Enerji tasarrufu ile desteklenen yeni ürün talebi de üretimi desteklemektedir. 2018 yılında küresel beyaz eşya ithalatında ilk sırada yer alan ülke 9,1 milyar dolar ile ABD olmuştur. ABD’yi 2,3 milyar dolar ile Almanya ve 2,1 milyar dolar ile İngiltere takip etmiştir. Aşağıda küresel ithalatı oluşturan ülkelerin pay dağılımı bulunmaktadır.

Dünya ve Türkiye beyaz eşya ihracatı - 2018, milyar dolar

Bulaşık Makinası Buzdolabı Çamaşır Makinası Fırın Toplam İthalat
ABD 435,9 ABD 5.906,60 Japonya 748,1 ABD 2.731,40 ABD 9.073,90
Almanya 414,1 İngiltere 815,1 İngiltere 728,2 Almanya 363,0 Almanya 2.254,50
Fransa 390,1 Fransa 806,7 Almanya 638,5 Kanada 328,8 İngiltere 2.107,80
İngiltere 319,4 Almanya 838,9 Fransa 592,1 İngiltere 245,1 Fransa 2.017,90
Kanada 239,8 Japonya 675,4 İtalya 383,5 Fransa 229,0 Japonya 1.423,50
Dünya 4.429,40 Dünya 18.745,90 Dünya 8.979,30 Dünya 6.760,20 Dünya 38.914,80

Kaynak: Trademap

Küresel beyaz eşya ithalatında ilk beş ülke toplam ithalatın %43’ünü gerçekleştirmektedir. Bu oran 2014 yılında %34 olup, ihtalatta en hızlı artış ABD tarafından gerçekleşmiş ve beyaz eşya tüketiminin 5’te birini tek başına gerçekleştirmektedir.
Şirketler bazında ise, dünya tüketici elektroniği ve beyaz eşya sektöründe en büyük beş şirket; Samsung Electronics, Panasonic Corporation, Whirlpool Corp, Bosch Gmbh ve LG Electronics olarak sıralanabilir. Küresel beyaz eşya sektöründe üretim ve kapasite bakımından en büyük şirket Whirlpool olup bu şirketi Bosch grubu ve Electrolux takip etmektedir. 2018 yılsonu itibariyle en yüksek satış hasılatına 8 milyar dolar ile Bosch grubu ulaşmış olup bu şirketi 35,8 milyar dolar ile Midea Grup takip etmiştir. Net kar rakamı bazında yapmış olduğu ciro ile orantılı olarak en yüksek kar marjına sahip Midea Grup, 2018 yılında 2,6 milyar dolar kar etmiştir. En yüksek nominal kara ulaşan şirket ise Bosch Grup olup, 2018 yılında 3,1 milyar dolar kar etmiştir.

Türkiye Beyaz Eşya Sektörü

Türkiye’de satılan beyaz eşyanın %95’i ülkemizde üretilmektedir. 2018’de üretilen beyaz eşya ürünlerinin ise %75’e yakını ihraç edilmiştir. Türkiye beyaz eşya üretimi, 2016’daki %7’lik artıştan sonra 2017’de de büyümeye devam etti ve artan dış talep , ÖTV teşviği ve güçlü büyüme ile artan iç talep sayesinde %8’lik artış göstererek 28,4 milyon adede ulaşmıştır. 2018 yılında ise iç pazardaki daralmanın etkilerinin belirgin görüldüğü sektörde, döviz kurlarındaki artışın üretimde kullanılan ithal hammadde nedeniyle üretim maliyetlerini arttırmış ve sektör üretiminin bir önceki seneye oranla %1’in altında artmasına neden olmuştur.

2019’un ilk sekiz ayında ise üretim, hem TL’de yaşanan değer kaybı hem de artan fiyatlar ile azalan iç tüketim nedeniyle %2 daralmıştır. Toplam satışların %70’ini ihracat satışları oluşturduğu için sektörün üretimi yurt içi talebe kıyasla daha ılımlı daralmıştır. Beyaz eşya sektörünü de kapsayan dayanıklı mal sektörü kapasite kullanım oranı ise 2019 yılının ilk dokuz ayında 2018’in aynı dönemindeki %76,2 seviyesi ile hemen hemen aynı seviyede %76,3 olarak gerçekleşmiştir. TL’de ki değer kaybı nedeniyle üretim maliyetlerinin tüketici fiyatlarına yansıtılmasıyla beyaz eşya sektörü tüketici enflasyonunu yukarı yönlü etkilemektedir. Çünkü tüketici enflasyon sepetinde yaklaşık %1,2 ağırlığa sahip sektör üretiminin yaklaşık %35 ithalata bağımlı olması nedeniyle döviz kurlarındaki oynaklıktan fazlaca etkilenmektedir. 2019 yılında da ek vergiler nedeniyle hammadde ithal maliyetlerindeki artışın sektörün üretim maliyetlerini yükseltmesi beklenirken, üretim kapasitesinde daralmaya neden olacak bu durum özellikle yan sanayi tarafında da küçülme olmasına neden olacaktır. Türkiye’nin beyaz eşya ihracatı adet bazında, 2014 yılından bu yana büyüme trendini sürdürüyor. 2018 yılında da bu trendini sürdüren ve %7 artışla 22,1 milyon adet seviyesine ulaşan beyaz eşya ihracatı, 2019 yılının ilk sekiz ayında yıllık %2 büyüdü. Beyaz eşya ihracatında en büyük payı %28 ile çamaşır makinesi ve %24 ile buzdolabı alırken, Avrupa’da artan talebe bağlı olarak kurutucu ihracatı, toplam içerisindeki payını artırmayı sürdürerek %9’a ulaştı. Hatırlanacağı üzere, Vestel de özellikle Avrupa’da artan talebe bağlı olarak yıllık 750 bin adetlik kurutma makinesi yatırımı yaparak 2018 yılının Mayıs sonunda üretime başlamıştı. Türkiye’nin ana ihracat pazarı ise, ihracat büyüklüğü 2 milyar doları geçen ve toplam beyaz eşya ihracatının %77’sine karşılık gelen Avrupa bölgesidir.

Avrupa bölgesi içerisinde sırasıyla İngiltere (%17), Fransa (%10), Almanya (%9), Polonya (%7) ve İspanya (%6) en yüksek paya sahip ülkeler konumunda olup, toplam ihracatımızın %50’sini oluşturmaktadır. 2019 yılının ikinci yarısında İngiltere, Romanya ve Polonya hacim büyümesi anlamında öne çıkan ülkeler olmuştur.
Güney Afrika ve Pakistan ise hacimlerde yavaşlama olan ilk iki ülke arasındadır. Avrupa bölgesindeki ekonomik aktivitedeki yavaşlama ve parasal sıkılaşma süreci ile İngiltere’de Brexit gibi unsurlar, beyaz eşya ihracatındaki büyümenin devamı açısından kritik öneme sahiptir. 2019 yılında yurtiçi pazarda daralmanın hız kaybederek devam etmesiyle birlikte sektörün ihracat performansının Euro Alanı’ndaki hız kaybeden ekonomik aktiviteye paralel bir miktar bozulacağını tahmin ediyoruz.

Toplam beyaz eşya ithalatı ise azalış trendini sürdürerek 2018 yılında %43 azalmıştır. Her ne kadar Türkiye beyaz eşya pazarında ithal malların oranı %13 ile sınırlı olsa da, yurtiçinde hammadde üreticilerini desteklemek amacıyla uygulanan gümrük vergileri beyaz eşya üreticilerinin girdi maliyetlerini arttırmaktadır.

Beyaz Eşya Sektöründe Faaliyet Gösteren Şirketler 

Türkiye beyaz eşya sektöründe üretimin yoğunlaştığı başlıca şehirler Kocaeli, Manisa, Tekirdağ, Ankara, İzmir, Kayseri, Bursa, Eskişehir, Konya, Yalova ve Bilecik’tir. 
Türkiye beyaz eşya sektöründe faaliyet gösteren firmaların pazar payları göz önünde alındığında en yüksek pazar payına sahip olan firmanın Arçelik olduğu görülmektedir. Arçelik, hem Beko ve Altus markası hem de Arçelik markası ile yurt içi pazarda faaliyet göstermekte olup 2018 yılında bu üç markanın toplam pazar payı %41.6 seviyesindedir. 

Arçelik firmasını BSH Ev Aletleri firması takip etmektedir. BSH Ev Aletleri firması Bosch markası ile 2018 yılında %9,9 Siemens markası ile %9,6 ve Profilo markası %6,1 pazar payına sahiptir. Türkiye pazarında Zorlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren Vestel markası ise 2018 yılında %9,7 pazar payına sahiptir.