Hindistan | BAĞLANTI ELEMANLARI DERGİSİ
Güncellendi
preloader
saved
Operation Successful !

Thank you for choosing us

loader

Hindistan

Ana Ekonomik Göstergeler (2018)
GSYİH (trilyon $): 2.6
GSYİH Büyüme Oranı (%): 7.3
Nüfus (milyar): 1,3
Kişi başı GSYİH ($): 1.942
Enflasyon Oranı (%): 4
İşsizlik Oranı (%): 8.4
İhracat (fob-milyar $): 338,4
İthalat (fob-milyar $): 522,5
İkili Ticaret Hacmi (milyar $): 8.657

Güney Asya ülkesi olan Hindistan, alan olarak yedinci en büyük ülke, 1,33 milyardan fazla nüfusuyla ikinci en kalabalık ülke ve dünyanın en kalabalık demokrasisidir. Hindistan, çok sayıda dil, gelenek ve halklarıyla, son derece zengin bir kültürel mirasa sahiptir. Çoğunluğu gençlerden oluşan dev nüfus,  güçlü bir talep ve insan gücü kaynağıdır.

İmalat

İmalat, Hindistan'daki yüksek büyüme sektörlerinden biri olarak ortaya çıkmıştır. Hindistan Başbakanı Sn. Narendra Modi, Hindistan'ın bir üretim merkezi olarak dünya haritasına yerleşmesi ve Hindistan ekonomisinin küresel olarak tanınması için 'Hindistan'da Yap' programını başlattı. Hindistan'ın 2020 yılının sonuna kadar dünyanın beşinci en büyük üretici ülkesi olması bekleniyor.

Hindistan'daki imalat sektöründeki temel cari fiyatlardan Brüt Katma Değer (BKD), Hindistan Hükümeti tarafından yayınlanan yıllık milli gelirin ikinci avans tahminlerine göre, FY12 ve FY18 mali yıllarında yüzde 4,34 yıllık bileşik büyüme oranında büyümüştür. Nisan-Eylül 2018 döneminde, mevcut fiyatlara göre üretimden BKD , yıllık %14.8 artışla 138.99 trilyon Rs (198.05 milyar $) seviyesine ulaştı. Hindistan'da Yap inisiyatifi uyarınca, Hindistan Hükümeti imalat sektörünün gayri safi yurt içi hasıladaki (GSYİH) payını 2022'ye kadar, yüzde 16'dan yüzde 25'e çıkarmayı ve yine 2022'ye kadar 100 milyon yeni iş yaratmayı hedefliyor. İş koşulları Hindistan imalat sektöründe pozitif kalmaya devam ediyor.

Hindistan'da Yap hareketinin yardımı ile Hindistan yüksek teknoloji üretiminin merkezi olma yolunda ilerliyor. Hindistan'da fabrikalar kurmuş ya da kurma sürecindeki GE, Siemens, HTC, Toshiba ve Boeing gibi küresel devler için bir milyardan fazla tüketicisi ve artan alım gücüyle cazip bir ülke konumunda.
Hindistan’ın imalat sektöründeki Birikimsel Doğrudan Yabancı Yatırımı (DYY), Nisan 2000-Haziran 2018 döneminde 76.82 milyar dolara ulaşmıştır.
Hindistan imalat sektöründe yabancı yatırımlar için cazip bir merkezdir. Bazı cep telefonu, lüks ve otomobil markaları ülkede üretim üsleri kurmuş ya da kurmak istiyorlar.

Hindistan'ın imalat sektörü 2025 yılına kadar 1 trilyon dolara ulaşma potansiyeline sahip olup Hindistan'ın 2020 yılına kadar dünyanın ilk üç büyüme ekonomisi ve imalat ülkesi arasında yer alması bekleniyor. Mal ve Hizmet Vergisinin (MHV) uygulanması Hindistan'ı, 1,32 milyar kişilik bir nüfusun yanı sıra 2,5 trilyon dolar GSYH'ye sahip ortak bir pazar haline getirecek ve bu da yatırımcılar için çekim alanı sağlayacaktır.

Hükümet, endüstriyel koridorlar ve akıllı şehirler geliştirmeye ivme kazandırarak, ulusun bütünsel gelişimini sağlamayı amaçlamaktadır. Koridorlar, endüstriyel gelişim için elverişli bir ortamın bütünleştirilmesine, izlenmesine ve geliştirilmesine yardımcı olacak ve üretimde ileri uygulamaları teşvik edecektir.

Otomotiv Sektörü

2026’da Hindistan’ın hacim bakımından dünyanın üçüncü büyük otomotiv pazarı olması bekleniyor. Endüstri şu anda 3.5 milyonu ihraç edilen 25 milyon araç üretmektedir. Hindistan, dünyadaki en büyük traktör üreticisi, ikinci büyük otobüs üreticisi ve üçüncü büyük ağır kamyon üreticisi olduğu için uluslararası ağır vasıta arenasında da güçlü bir konuma sahiptir.

2017-18'e  kıyasla 2018-19 dönemindeki satışlarda binek araç %2,7, iki tekerlekli %4,86 ve üç tekerlekli %10,27 artmıştır. Nisan-Mart 2019’da, otomobil ihracatı genel olarak %14,5 artarken genel Ticari Araçlar segmenti, Nisan-Mart 2019'da %17,6 oranında bir büyüme kaydetmiştir.

Sektör, Nisan 2000 - Haziran 2019 tarihleri arasında 22.4 milyar dolar doğrudan yatırım çekmiştir ki bu; toplam doğrudan yabancı yatırım girişlerinin %5,1'ini oluşturmaktadır.

Otomotiv Bileşenleri Sektörü

Son birkaç yılda sağlıklı bir büyüme yaşamış olan Hindistan otomotive bileşenleri sektörü, 2017-18 mali yılında %18,3 artarak 51,2 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır.
Otomobil bileşenleri sektörü, Hindistan’daki Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYİH) yüzde 2,3'ünü oluşturuyor ve doğrudan ve dolaylı olarak 1,5 milyonu aşkın insanı istihdam ediyor. İstikrarlı hükümet çerçevesi satın alma gücünü artırırken büyük iç pazarı ve altyapıdaki sürekli artan gelişme Hindistan'ı yatırım için uygun bir yer haline getirdi.

2016-17’deki 10,9 milyar dolar olan Hindistan’ın otomotiv ihracatının toplam değerinin 2017-18’de 13,5 milyar dolara yükselmesi, iç pazardaki güçlü büyümeden ve bir kaç Hintli tedarikçinin küreselleşmesinin (ihracat dahil) artmasından kaynaklandı.

Hindistan otomotiv bileşenleri sektörü, 2025 yılına kadar dünyadaki en büyüklerin üçüncüsü olmaya hazırlanıyor. Hint oto bileşenleri üreticileri, sektörün küreselleşmesinden fayda sağlayacak şekilde konumlanmış olup ihracat potansiyeli 2021’e kadar 30 milyar dolara ulaşabilecek durumdadır.

Hindistan Otomotiv Bileşenleri Üreticileri Birliği'ne (ACMA) göre, Hindistan otomobil bileşenleri endüstrisinin 2020'deki 80-100 milyar dolar arasında değişen güçlü ihracattan hareketle 2026'da 100 milyar ABD doları ciro kaydetmesi bekleniyor.

Asya-Pasifik, son yıllarda bağlantı elemanları için en büyük pazar olarak küresel olarak üretilen bağlantı elemanlarının büyük bir kısmını tüketmektedir. Bu büyüme temel olarak, Çin ve Hindistan gibi ülkelerde artan inşaat faaliyetlerine ve artan otomobil üretimine bağlanabilir.
 
Çeşitli sektörlerdeki uygulamalarından dolayı Hindistan pazarında geniş bir bağlantı elemanı yelpazesi üretilmekte olup bunlar arasında egzoz cıvatası, denge tekerlek cıvatası, standart altıgen vida/cıvata, imbus vida, soket gövde vidası, kaynak somunları, kare somunlar, altıgen somunlar, kendinden diş açan vidalar ve benzerleri bulunmaktadır. Hindistan hükümetinin 'Hindistan'da Yap' girişiminin inisiyatifiyle Hindistan imalat sektörünün endüstriyel bağlantı elemanları pazarı için büyük talep yaratması bekleniyor.

Hindistan endüstriyel bağlantı elemanları pazarının, 2023 yılına kadar 2018'dekinden ~%9,6 yıllık bileşik büyüme oranında genişleyerek 460 milyar INR değerine ulaşması bekleniyor. Bağlantı elemanları şirketleri genellikle Hindistan'da ürünlerini çeşitli dağıtım kanalları - distribütörler, doğrudan satıcılar, çevrimiçi kanallar ve endüstriyel etkinlikler aracılığıyla satıyorlar. Endüstrinin lisanslanması, büyük küresel üreticilerin Hindistan pazarına girişini kolaylaştırıyor. 2018 mali  yılında Hindistan’dan ithal edilen bağlantı elemanlarının çoğunlukla, somunları veya rondelaları ile birlikte olsun olmasın diğer vidalar ve cıvatalar olup, bunu diğer dişli olmayan ürünler ve dişli somunlar izlemektedir.

Hindistan endüstriyel bağlantı elemanları pazarı, uygulama, ürün tipi ve pazarın organizasyonu temelinde bölümlere ayrılmıştır. Pazarın büyük bir kısmını oluşturan Hindistan otomotiv sektörünün, ülkedeki otomotiv üretiminin artması nedeniyle 2023 yılına kadar en büyük endüstriyel bağlantı elemanı tüketicisi olması bekleniyor. Hindistan'da otomobil satışının artması, otomobil sektörüne özel bağlantı elemanları da dahil olmak üzere ülkedeki oto yan pazarının büyümesini önemli ölçüde artırıyor. Bunlar arasında motor, şasi, kalıplama, süspansiyon sistemleri ve tekerlekler gibi otomotiv parçalarının üretiminde artan bağlantı elemanları kullanımının, öngörülen süre zarfında Hindistan endüstriyel bağlantı elemanları pazarının büyümesini artırması bekleniyor. Bunu inşaat ve mühendislik sektörü takip ediyor.

Yüksek çekme dayanımlı bağlantı elemanları çoğunlukla inşaat ve mühendislik sektöründe kullanılırken, hafif çelik bağlantı elemanları otomobil üretiminde kullanılıyor. Şimdilerde, bağlantı elemanı imalatında, paslanmaz çelik, demir, pirinç, alüminyum, nikel ve plastik ve kompozitlere bir geçiş olmuştur. 

Hindistan Bağlantı Elemanları Birliği 

Hindistan Bağlantı Elemanları Birliği, 2017 yılı başında bir şemsiye örgüt olarak, Hindistan Bağlantı Elemanları Endüstrisine yön vermek ve resmi olarak temsil etmek amacıyla kurulmuştur. Net misyonu, Hindistan'da Bağlantı Elemanları Endüstrisine beceri, teknoloji, iş geliştirme hizmeti vermek ve özellikle imalatçıların iyileştirilmesi için çalışmalar yapmaktır.

Kaynaklar: Research&Markets, Invest India, Ticaret Bakanlığı, ibef.org