NORMA Group, 2019 yılının ilk dokuz ayında satışları yüzde 2,6 arttı.. | BAĞLANTI ELEMANLARI DERGİSİ
Güncellendi
preloader
saved
Operation Successful !

Thank you for choosing us

loader

NORMA Group. 2019 yılının ilk dokuz ayında satışları yüzde 2.6 arttı..

Mühendislik teknolojisinde bir dünya lideri olan NORMA Group, Ocak-Eylül 2019 döneminde satışlarını %2.6 artırarak 838.6 milyon Euro'ya çıkardı (1.Ç-3.Ç 2018: 817.1 milyon Euro). Organik satışlar 2019 yılının ilk dokuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 azaldı. Kimplas ve Statek alımları satışlara yüzde 1,6 ya da 13,3 milyon Avro katkıda bulundu. Pozitif kur etkileri, satış büyümesine yüzde 2,6 ya da 21,1 milyon Avro katkıda bulundu. Ayarlı EBITA marjı, Ocak-Eylül 2019 arasındaki dönemde %14.2 olup (1.Ç–3.Ç - 2018: %16.0) bu marjtaki düşüş temel olarak otomotiv endüstrisindeki üretim hacminin düşmesine, personel maliyetlerindeki artışa ve Latin Amerika'daki bir bölgede ERP sisteminin piyasaya sürülmesinden kaynaklı maliyetlerdeki artışa bağlanabilir. Net işletme nakit akışı 2019 yılının ilk dokuz ayında 26.6 milyon Avro artarak 66.0 milyon Avro'ya yükseldi (1.Ç –3.Ç 2018: 39.4 milyon Avro).

NORMA Grubu, Grup satışlarını 2019 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 2,2 oranında artırarak 274,0 milyon Avroya yükseltti (3.Ç 2018: 268,1 milyon Avro). Organik anlamda satışlar yüzde 0,1 azaldı. Satın alımlar, üçüncü çeyrekte satışlara yüzde 0,2 ya da 0,4 milyon Avro katkıda bulundu. Kur etkisinin yüzde 2,1 ya da 5,7 milyon Avro olumlu etkisi oldu. Ayarlı EBITA marjı 2019'un üçüncü çeyreğinde yüzde 14,1'dir (3.Ç 2018: yüzde 16,0). Net işletme nakit akışı 37,5 milyon Avrodur (3.Ç 2018: 23 milyon Avro).

NORMA Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Michael Schneider, “Küresel otomobil pazarındaki gergin durum hala bizim için zorlu bir durum olsa da su yönetimi bölümümüzün olumlu gelişimi, geniş ürün ve hizmet yelpazesi ve gelecekteki su yönetimi ve elektromobilite pazarlarına stratejik olarak odaklanması sayesinde NORMA Grubu'nun istikrarlı ve sürdürülebilir bir konumda olduğunu vurgulamaktadır,” dedi.
 
2019 yılına ilişkin yıllık tahminin ayarlanması
 
2019 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin rakamlara ve 2019 yılının tamamı için beklenen satışlara dayanarak, NORMA Grubu 17 Ekim 2019 tarihinde organik satış büyümesi ve “NORMA Katma Değer” (NOVA) tahminlerini revize etti. Bunun temel nedeni kısmen binek ve kamyon sektörlerindeki müşterilerin grevinden kaynaklanan ABD'de EJT işinde keskin bir düşüş. EMEA ve Asya-Pasifik bölgeleri de beklentilerin bir miktar gerisinde kaldı. Bu nedenle, şirket 2019 mali yılında yaklaşık yüzde -4 ila yüzde 2 arasında bir koridorda organik satış artışı gerçekleştirmeyi bekliyor (daha önce: yüzde -1 ila yüzde 1 arasında bir koridorda). EMEA bölgesi için NORMA Grubu ılımlı bir organik satış düşüşü bekliyor (daha önce: ılımlı organik büyüme). Kıta Amerikasında belirgin bir organik satış düşüşü bekleniyor (daha önce: ılımlı organik düşüş). Asya-Pasifik'te ılımlı bir organik satış düşüşü bekleniyor (daha önce: ılımlı organik büyüme). NOVA için, NORMA Group şimdi 2019 yılının tamamı için 20 milyon Avro ile 30 milyon Avro arasında bir tahmin bekliyor (daha önce: 30 milyon Avro ile 40 milyon Avro arasında). Buna ek olarak, şirket 19 Temmuz’da 2019 mali yılı için yayınlanan tahminine bağlı kalıyor ve ayarlı EBITA marjının yüzde 13’ün üzerinde olması beklentisini sürdürüyor.
 
EMEA, Kıta Amerikası ve Asya-Pasifik bölgelerindeki gelişim
 
EMEA bölgesinde (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) Ocak-Eylül 2019 dönemindeki satışlar, bir önceki yıla göre yüzde 0,9 gerilemeyle 372,3 milyon Avro'ya düştü (1.Ç-3.Ç: 375,7 milyon Avro). Organik anlamda bölgedeki satışlar yüzde 1,6 azaldı. Düşüş, otomotiv sektöründeki süregelen iş kısıtlamalarının sonucu olan düşük üretim ve satış rakamlarına bağlanıyor. Statek'in devralınması, büyümeye yüzde 0,8 oranında olumlu katkı yaptı. Kur etkisi yüzde -0,1 satışlara olumsuz katkı yaptı.

Kıta Amerikası'nda, satışlar 2019'un ilk dokuz ayında 352,2 milyon Avro'ya yükseldi. Bu büyüme, temel olarak NDS’in güçlü su ticaretinden ve satış büyümesine yüzde 6.1’lik katkıda bulunan pozitif kurlardan kaynaklanmaktadır. Organik satışlar, özellikle EJT bölümündeki zayıf iş nedeniyle, %0,8 azaldı. 

Asya-Pasifik bölgesinde, satışlar Ocak - Eylül 2019 arasındaki dönemde% 6.6 artışla 114.2 milyon Avro'ya yükseldi (1.Ç-3.Ç 2018: 107.2 milyon Avro). EJT bölümü, Çin otomobil sektöründeki zayıf ortam nedeniyle sürekli bir düşüş kaydederken, DS işinde, özellikle Kimplas'ı satın alarak ek satışlar sağlandı. Organik satışlardaki yüzde 4,1'lik bir düşüş, yüzde 1,0'lık pozitif kur etkisiyle ve şirket alımından gelen satış katkısıyla yüzde 9,6 ile dengelenmiştir.

30 Eylül 2019 rapor tarihi itibariyle NORMA Grubu'nun geçici personel de dahil olmak üzere dünya genelinde 8.731 çalışanı bulunmaktadır (31 Aralık 2018: 8.865).

Dönüşüm programı “Rayına Oturma” başlatıldı 

NORMA Grubu, bugünün geçici zamanlarında kendisini daha verimli bir şekilde konumlandırmak için 5 Kasım 2019 tarihinde “Rayına oturma” başlıklı dönüşüm programını başlattı. Program, NORMA Group’un esnekliğini ve karlılığını arttırmak için önümüzdeki yıllarda uygulanacak çeşitli tedbirleri içermektedir: Dünya çapında konumlandığı yerlerdeki kapasiteler optimize edilecektir. Ürün portföyü daha etkin hale getirilecek ve daha etkin şekilde yönetilecektir. Satın alma alanında da iyileştirmeler yapılacaktır. Dönüşüm programı, 2020'den başlayarak sürdürülebilir bir maliyet tasarrufu getirecektir. 2023'ten itibaren şirket, yıllık 40 milyon Avro ila 45 milyon Avro arasında bir tasarruf elde etmeyi beklemektedir. Bu önlemlerin 2023 yılına kadar uygulanmasının toplam maliyetinin 45 milyon Avro ile 50 milyon Avro civarında olması bekleniyor. Program kapsamında yapılan maliyetler ayarlanmamış olarak rapor edilecektir.