ABD Bağlantı Elemanı Endüstrisi | BAĞLANTI ELEMANLARI DERGİSİ
Güncellendi
preloader
saved
Operation Successful !

Thank you for choosing us

loader

ABD Bağlantı Elemanı Endüstrisi

Fastener imalatçıları tarafından üretilen vidalar, cıvatalar, somunlar ve perçinler, ABD sanayi sektörünün temelinin bir parçasıdır. Bağlantı elemanları çok çeşitli uygulamalarda kullanılabilir ve hemen hemen her makine veya inşaat projesi bir dereceye kadar bunları içerir.  Hem küçük atölyeler hem de daha büyük üreticilerin katkısıyla herhangi bir bağlantı elemanı üretiminde çıktı hacmi binlerce ila milyonlarca arasında değişebilir. Bağlantı elemanı spektlerini ve özellik çeşitliliğini etkileyen soğuk şekillendirme veya haddeleme gibi çok sayıda imalat işlemleri de vardır. 
 
Bugün, ABD bağlantı elemanı endüstrisi ekonominin milyarlarca dolarlık bir bölümünü oluşturmaktadır. Otomotiv, havacılık ve askeri sektörler de dahil olmak üzere, bağlantı elemanları ana alıcıları arasında çok sayıda ve çeşitlilikte şirketler bulunmaktadır. Ancak bağlantı elemanının kadim kökenlerine rağmen, bu endüstri günümüz ölçek ve karmaşıklık seviyesine doğru gelişmeye, yakın zamanlardaki büyük atılımlarına sadece birkaç yüzyıl önce başladı. Amerikan bağlantı elemanı endüstrisinin evriminin izlenmesi, bugünkü durumuna ışık tutabilir ve şimdiki durumuna kaynaklık edebilir.
 
Bağlantı Elemanı Kökenleri 
 
Bir bağlantı elemanı kullanarak birden fazla bileşenin bir araya getirilebilmesinin kökenleri ilk uygarlıklarda görülmüştür. Bu beceri basit el arabalarının, daha karmaşık sulama sistemlerinin ve tarım makinelerinin yapımını sağlamıştır. Kolaylığına rağmen, bağlantı elemanları yavaş gelişti ve ilk dişli vida ancak on beşinci yüzyılda ortaya çıktı. Bu dönemde bağlantı elemanları tasarım ve boyut olarak giderek daha karmaşık hale geldi ve ilk matbaa, duvar saati ve kol saati yapımında yeni biçimler kullanıldı.
 
  Endüstri Devrimi'nin başlamasıyla, bağlantı elemanı imalatına, daha fazla sayıda vida ve cıvatanın daha kısa sürede üretilmesine olanak tanıyan daha sistematik bir yaklaşım getirilmiştir. On sekizinci yüzyılın ortalarında, İngiltere'deki Wyatt kardeşler, bağlantı elemanı yapımına yönelik kurdukları ilk fabrikayı kısa sürede haftada 150.000'den fazla tahta vida üretir hale geldi. 1700’lerin sonlarında Amerika’da bir avuç bağlantı elemanı şirketi kurulurken, endüstri standardizasyon eksikliğinden dolayı büyümekte zorlanıyordu. Bir bağlantı elemanının boyutu, diş yoğunluğu ve genel boyutları, atölyeden atölyeye değişiyordu ki; bu da üreticinin belirli bir yerel pazara hitap etmesi gerektiği anlamına geliyordu. 
 
ABD’de Standardizasyon ve Büyüme 
 
David Wilkinson gibi Amerikalı mucitlerin doğru ve tek biçimli sonuçlar veren imalat makineleri yaratmadaki katkıları, bağlantı elemanı imalatı için belirli kuralların oluşturulmasına yardımcı olmuştur. Spektleri standartlaştırma süreci, büyük ölçüde, belirli üretim yöntemlerinin yaygın olarak kabul edilmesine bağlıydı. Örneğin, New Yorklu William Keane, 1836'da parçayı kesmeden dişlerin şekillendirilmesine izin veren ve sonunda endüstride yaygın bir uygulama haline gelen diş çekme işlemini geliştirdi. 
 
1840 yılında kurulan Connecticut'taki Rugg & Barnes şirketi bağlantı elemanları üretimine odaklı ilk büyük üretici oldu. İki yıl sonra, A.P. Plant Company (ayrıca Connecticut'ta da) fiyatlarını hacme göre belirlemeye ve bağlantı elemanı bileşenleri için standart fiyat listeleri sunmaya başladı. Aynı dönemde, ilk otomatik soğuk şekillendirme makinesi piyasaya çıktı ve makine yapımı somun ve cıvatalar piyasaya sürüldü. Makinelere, demiryolu malzemelerine ve İç Savaş'a yönelik silahlara olan talep, bağlantı elemanları satışlarında ve üretiminde artışa neden oldu.
 
Amerikan Bağlantı Elemanlarının Yükselişi
 
1864 ve 1884 arasında, bir Amerikan diş standardı sağlam bir şekilde oluşturalana dek çeşitli diş boyutlandırma sistemleri kabul edildi ve düzeltildi. Bununla birlikte, I. Dünya Savaşı sırasında, Amerikan ve Avrupa şartnameleri arasındaki farklar, üretim çabalarını koordine etmekte zorluklar yarattı ve iki sistemi de içine alan geçici değişiklikler yapılması gerekiyordu. 1930'lu ve 40'lı yıllar boyunca, teknolojik yeniliklerin ve genel uygulamaların sektör genelinde yaygınlaşmasına yardımcı olan birkaç bağlantı elemanı kuruluşu ortaya çıktı. 
 
1960'ların sonunda, ABD'nin yaklaşık 600 fabrikası vardı ve her yıl yaklaşık 2 milyar bağlantı elemanı üretiyordu. Bağlantı elemanı endüstrisi, 400'den fazla şirkette 50.000'den fazla işçi çalıştırıyordu. Bu zirveden, bağlantı elemanları endüstrisi, artan dış rekabet ve değişen üretim gereksinimlerine bağlı olarak sonraki yirmi yılda yavaş yavaş geriledi. Bununla birlikte, 1980'lerin sonunda, Amerikan bağlantı elemanı üretimi, standart dışı yabancı bileşenlerin Kongre soruşturması nedeniyle yeniden bir canlanma yaşadı. Bu soruşturma, kalite kontrol gereksinimlerini uygulayan ve Amerikan yapımı bağlantı elemanlarına olan talebi büyük ölçüde arttıran 1990 Bağlantı Elemanı Kalite Yasasını getirdi. Endüstri 1990'lar boyunca istikrarlı bir şekilde büyüdü ve 2000'lerde bağlantı elemanları şirketlerinin havacılık sektörüne doğru daha fazla genişlemeden faydalandığı görüldü.
 
 
Kaynak: thomasnet.com 
 
Amerika Birleşik Devletlerinin ihraç ettiği bağlantı elemanlarını ithal eden ilk 20 pazar
 
Amerika Birleşik Devletleri Bağlantı Elemanı ihracatı dünya bağlantı elemanı ihracatının %10.4’ünü oluşturuyor ve dünya ihracatında 4. Sırada bulunuyor. 
 
Birim: Bin ABD Doları, ürün kodu 7813