Meksika Analizi | BAĞLANTI ELEMANLARI DERGİSİ
Güncellendi
preloader
saved
Operation Successful !

Thank you for choosing us

loader

Meksika Analizi

Meksika, Latin Amerika’nın Brezilya’dan sonra ikinci, dünyanın 15. büyük ekonomisidir. Ayrıca dünyanın 10. büyük petrol üreticisi olan Meksika’da petrol sektörü ülkenin ihracat gelirlerinin %15’ini, hükümet gelirlerinin de %40’ını oluşturmaktadır. Diğer önemli ihraç ürünleri kara taşıtları, makineler, mobilya ürünleri, gümüş ve diğer kıymetli metaller, avokado, limon, karpuz, ceviz, çilek, kahve ve pamuktur.
 
Meksika’nın en önemli ticaret ortakları ABD, Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Kanada ve Almanya’dır. Meksika, ihracatının %80'inden fazlasını ABD'ye yapmaktadır. ABD'de yaklaşık 37 milyon Meksika asıllı kişinin yaşadığı tahmin edilmektedir. Yurtdışında çalışan Meksikalıların ailelerine gönderdikleri işçi dövizleri, ülkedeki yakınları için önemli gelir kaynaklarından birini oluşturmuştur. 2016 yılında Meksika’ya 26,96 milyar ABD doları işçi dövizinin girdiği bilinmektedir.
 
Meksika toplam 46 ülkeyle Serbest Ticaret Anlaşması (STA) akdetmiştir. Ticaretinin %90’ından fazlasını STA imzaladığı ülkelerle yürütmektedir. Meksika’nın dış ticaretini çeşitlendirme çabaları arasında, Pasifik İttifakı ve 5 Ekim 2015 tarihinde Pasifik Okyanusu’na kıyısı olan Meksika dâhil 12 ülke arasında imzalanan Trans-Pasifik Ortaklığı (TPP) yer almaktadır. 2016 yılında, Meksika’nın Kolombiya, Şili ve Peru ile birlikte kurduğu Pasifik İttifakı’nın dört üyesi arasında gümrük tarifelerinin %92'si kaldırılmıştır.
 
Meksika ayrıca, 2012 yılından bu yana sürdürülen Hizmet Ticareti Anlaşması (TiSA) müzakerelerine katılan 23 ülkeden biridir. Meksika Hükümeti, 2018 yılı içinde ABD ve Kanada ile sürdürülen Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşmasının (NAFTA) güncellenmesine yönelik müzakerelerin yanı sıra AB, Brezilya ve Arjantin'le devam eden STA görüşmelerinin de sonuçlandırılmasını hedeflemektedir.
 
Meksika Pesosu, Amerikan ekonomisinde yaşanan durgunluk, petrol fiyatlarındaki düşüş ve kamu açığı nedeniyle OECD bünyesindeki yükselen ekonomiler içinde 2016 yılında en çok değer kaybeden para birimi olmuştur. 2017 Dünya Bankası Raporu’na göre iş yapma kolaylığı açısından dünyada 49. sırada yer alan Meksika, Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEC) Küresel Rekabetçilik Raporuna göre de 51. sırada yer almaktadır.
 
Otomotiv Endüstrisi
 
Latin Amerika’nın 1. dünyanın 7. en büyük motorlu araç üreticisi olan Meksika, yaklaşık 130 milyonluk nüfusuyla da otomotiv sektöründe önemli bir pazar konumunda bulunmaktadır. Meksika motorlu taşıt parkı 2015 yılı itibariyle yaklaşık 37,4 milyon adettir. Meksika’da her 1000 kişiye düşen araç sayısı halen çok yüksek sayılamaz ve 2015 yılı itibariyle 294’tür. Motorlu araçlar genellikle ABD’den ithal edilmektedir. Bu nedenle ortalama araç yaşı dünyadaki en yüksek ortalamalardan birisidir.
 
Ülkede üretilen toplam motorlu taşıt sayısı 2017 yılında %13 artarak 4 milyon 68 bin adet olarak gerçekleşmiştir. OICA verilerine göre bunun 1.9 milyon adedi binek otomobil, 2.1 milyon adedi de ticari araçtır. Ülke dünyadaki önemli ticari araç üreticilerinden birisidir. Meksika sözellikle son üç dört yıldaki üretim rakamları ile bölgedeki önemli rakibi Brezilya’yı geride bırakmıştır. Meksika’nın motorlu taşıt üretimi ABD pazarı ile yakın ilişki içerisindedir ve ülkede üretilen araçların ortalama %70’i ABD’ye ihraç edilmektedir. ABD ekonomisinde görülen düzelme, Meksika’ya yeni yatırımları da beraberinde getirmektedir. Son olarak Mazda ve Honda ülkede yeni yatırımlar yapmışlardır. Brezilya ve Arjantin’in Meksika’dan yapılan otomotiv ithalatına kota uygulamaları Latin Amerika pazarında Meksika’yı sıkıntıya sokmaktadır. Buna karşılık AB pazarındaki büyüme Meksika’nın AB Ülkelerine yönelik ihracatına olumlu yansımaktadır. Ancak Meksika otomotiv endüstrisi için görünürdeki en büyük tehlike ABD’de Trump’ın başkanlığı ile birlikte Meksika’ya yönelik yatırımların önünün kesilmesi hatta bazı üreticilerin üretimlerini tamamen ABD’ye kaydırma ihtimalidir. Bu nedenle 2023 yılına gelindiğinde 5 milyon adetlik bir üretime ulaşacağı öngörülen Meksika’nın, bu rakamlara ulaşması ABD’deki son gelişmeler neticesinde tehlikeye girmiştir. Ülkedeki en büyük binek otomobil üreticileri Nissan, VW ve Ford’dur. Chevrolet, RAM, GMC ve Nissan en önemli HTA üreticileri olarak dikkat çekmektedir.
 
Ülkede çok sayıda yabancı OEM yatırımına paralel olarak önemli miktarda yan sanayi yatırımı da bulunmaktadır. Ancak ülke ana sanayinde olduğu gibi yan sanayinde de doğrudan ABD pazarına bağımlı konumdadır. ABD’de yaşanan olumsuz gelişmeler Meksika otomotiv yan sanayisini de doğrudan etkilemektedir. Ülkedeki başlıca yan sanayi üreticileri şunlardır: BASF (boya), BorgWarner (otomatik aktarma organları, turbo şarjlar) Cooper Tire (lastikler) Continental (iç malzeme), Delphi (elektronik ve mobil iletişim parçaları, emniyet ekipmanları, ısıtma ve elektrik parçaları), Denso (klima parçaları), Johnson Control (akü, kapı sistemleri, oturma ve depolama parçaları, araç kontrol sistemleri) Lear (iç malzeme), Michelin (lastikler), ZF-TRW (hava yastıkları, frenler, hız sabitleme sistemleri, sürücü asistanı sistemleri, sensör teknolojileri), Visteon (klima sistemleri, güvenlik modülleri, aydınlatma, araç içi eğlence sistemleri).
 
Meksika’nın tüm  yatırımlar sonucunda otomotiv ihracatı büyük bir hızla artmaktadır. Ülkenin 2010 yılında 50 milyar USD’nin biraz üzerinde olan otomotiv ihracatı, 2017 yılında 102 milyar USD’ye yükselmiştir. Bunun 41,7 milyar USD’sini binek otomobiller, 24,6 milyar USD’sini ise eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar oluşturmaktadır. Ülkenin 8708 faslındaki yan sanayi ihracatı da 2017 yılında 26,7 milyar USD olarak gerçekleşmiştir. Meksika ayrıca 2017 yılında 6,7 milyar USD’lik traktör ihraç etmiştir. 2017 yılında ülkenin 87 faslındaki ithalatı ise 41,6 milyar USD olmuştur. Ülke ithalatında otomotiv yan sanayi 25,3 milyar USD ile ilk sırada yer almaktadır. Ülkenin toplam otomotiv ithalatının ortalama olarak %60’ı otomotiv yan sanayi ürünlerinden oluşmaktadır. 2017 yılında ülkenin binek otomobil ithalatı ise 11,5 milyar USD olmuştur. Ülkenin diğer önemli ithalat kalemi 2,2 milyar USD ile eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlardır.
 
 
Enerji Sektörü
 
Enerji Meksika’da hem yatırımlar hem de işgücü ve gerekli teknolojilerin üretimi açısından enerji sektöründe gelişim potansiyeli bulunmaktadır. Rüzgâr enerjisinde hâlihazırda 185 megavatlık kurulu kapasiteye sahip olan Meksika’da yaklaşık 40.000 megavat düzeyinde üretim potansiyeli bulunmaktadır. Güneş enerjisi açısından da Meksika dünyada en fazla güneş alan ülkelerden olması sayesinde büyük bir potansiyel mevcuttur. Nitekim ülke topraklarının %90’nının günlük m2 başına ortalama 5kw/saat günışığı almaktadır. Jeotermal kaynaklardan elektrik üretiminde de Meksika dünyada 3. sıradadır. Bu alanda 843 megavatlık kurulu kapasitenin 2.400 megavata çıkarılması mümkündür. 53.000 megavatlık hidroelektrik enerjisi potansiyelinin de 11.300 megavatı kuruludur.
 
 
İhracat
 
 Meksika’nın başlıca ihraç ürünleri ham petrol (%9,1), binek otomobilleri (%8,2), kara taşıtları aksamı (%5,7), eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar (%5,4), otomatik bilgi işlem makineleri (%5,2), TV alıcıları ve monitörler (%4,2), telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlardır (%4). 
 
İthalat 
 
Ülke ithalatının yaklaşık %75’i ara malı, %15’i tüketim malı ve %10’u sermaye mallarından oluşmaktadır. İşlenmiş petrol ürünleri (%6,1); kara taşıtları aksamı (%5,8); elektronik entegre devreler (%3,5) ile telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar (%3,4) ülke ithalatında öne çıkan başlıca ürünlerdir. 
 
Genel olarak Meksika’nın ithalatı makine, otomobil, elektrik-elektronik ürünleri, plastik eşya, ilaç, optik cihazlar, otomotiv yan sanayi, demir-çelikten eşya, organik kimyasallar, plastik ambalaj malzemeleri ve eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ağırlıklı bir yapı sergilemektedir.
 
Meksika, Kuzey Amerika’ya ulaşma fırsatlarına sahip en stratejik pazarlardan biri olmaya devam ediyor.
 
Meksika’daki bağlantı elemanı tüketimi ABD endüstriyel bağlantı elemanı tüketimine sıkıca bağlı. Bunun nedeni çoğunlukla bağlantı elemanları Meksika pazarı için üretilmiyor olması. Meksika’da montajlanan bitmiş endüstriyel ürünlerin çoğunluğu (otomobiller, makinalar, bina parçaları, beyaz eşya vs.) ihracat için yapılmaktadır ve ihracatın çoğu Kuzey Amerika pazarına yöneliktir.
 
Çin ile rekabete Meksika imalatının tepkisi, belirtilen otomotiv, elektronik, tıbbi cihazlar ile diğer montaj komponentleri gibi yüksek kalite ürünlerde kapasite arttırımı olmuştur. Metal vida, somun, cıvata tüketen endüstriyel imalat firmaları artan hacmi karşılamak ve zamanında teslimatı gerçekleştirebilmek için pek çok durumda ilave tedarikçi aramaktadır.
 
Meksika’da endüstriyel bağlantı elemanı tüketimi iki önemli özelliğe sahip. Birincisi, Meksika’da kullanılan endüstriyel bağlantı elemanları, nereden getirildiğine bakılmaksızın, Amerikan Pazarına doğru yol alma şansına büyük çapta sahip. Meksika imalatının %83ü Kuzey Amerika’ya ihraç edilmek üzere gerçekleşir. (%80 ABD, %3 Kanada).
 
Her ana oto imalatçısı Meksika’ya önemli ölçüde yatırım yapmıştır. Meksika’daki iş ilişkileri,  büyüyen Amerikan pazarında varlık göstermeye yardımcı olmasının yanı sıra ilave ABD fırsatlarına ulaşmada bir platform niteliğindedir.
 
 
Meksika’nın 2018’de Bağlantı Elemanı İhracatı
 
 
 
Meksika’nın 2018’de Bağlantı Elemanı İthalatı
 
 
Meksika’da, bağlantı elemanı tedariğini ülke içinde yerel tedarikçilerden yapmayı teşvik eden bir tutum söz konusudur. Tabii ki büyük ABD imalatçıları yerel Meksika tesislerine sahiptir, ancak talep artarken Meksikalıların sahibi olduğu firmalar ve tesisler de artmaya devam ediyor.
 
Çin ve Tayvan, bağlantı elemanı imalatında uluslararası öncü bölgeler olarak yerel iş ortaklıkları üzerinden tedarik sağlamanın yanı sıra sağlam bayii ilişkileri kurmayı amaçlamaktadırlar. Meksika’da ise hala büyümek için büyük bir alan olduğundan, bu bölgenin firmaları aktif olarak doğrudan tedarik ilişkileri araştırmakta ve yerel bayileri kullanmaktalar.