2019 İçin Gökyüzü Ne Söylüyor? | BAĞLANTI ELEMANLARI DERGİSİ
Güncellendi
preloader
saved
Operation Successful !

Thank you for choosing us

loader

2019 İçin Gökyüzü Ne Söylüyor?

2019’da Radikal Değişimlerin Eşiğindeyiz

Öncelikle astroloji hakkında bilgiler vermeye ve güncel astroloji yorumlarımı aktarmaya çalışacağım bu dergi vasıtasıyla siz değerli okurlarımı selamlarım. 
 
“Siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda radikal değişimlerin eşiğindeyiz”
 
Burada Uranüs gezegeninin Boğa burcuna geçişinin hayatımıza ne gibi etkileri olabileceğini anlatacağım. Aslında bu etkiler sadece 2019 için değil önümüzdeki 7 yıla yayılan etkileri göstermektedir. Bu uzun vadeli kalıcı değişimler toplumların yapısına, ülkelerin ekonomilerine ve hayatımızın seyrine kadar fark edilir değişimler olacaktır.  Kişisel seviyede Boğa, Akrep, Aslan ve Kova burçları en güçlü etkiyi olan kişiler olacaktır. Bu arada kişiler kadar şirketlerin, toplulukların ve hatta ülkelerin de kuruluş tarihine göre bir astrolojik haritası bulunur. Kısaca Boğa, Akrep, Aslan ve Kova burcundan olan çeşitli kuruluşlar ve ülkeler de sürpriz gelişmelere açık olmalıdır.
 
2019 içinde oluşacak Güneş ve Ay tutulmaları ile diğer gezegenlerin kombinasyonları da hayatımızda olan değişimlere ait ipuçlarını göstermektedir. Fakat bu yazıda sadece Ocak ayında Oğlak’ta oluşan Güneş tutulması ile Aslan’da oluşan Ay tutulmasının ana temasından bahsetmekle yetineceğiz. İlerleyen zamanlarda farklı gökyüzü hareketlerini ele alacağız.
 
6 Ocak’ta Oğlak Burcu’ndaki Güneş tutulması uzun yıllar bize hizmet vermiş sisteme veya yapıya yepyeni bir form kazandırmakla alakalıdır. Mevcut yapıyı yıkıp yeniden inşadan bahsetmek gerekir. Planlı ve organize bir şekilde, düzen yeni baştan oluşacaktır. Özetle kurallar yeniden belirlenecek, sınırlar yeniden çizilecektir.  Bu tutulma Asya’nın batısı ile Pasifik Okyanusu üzerine düşüyor.
 
21 Ocak’ta Aslan Burcu’nda oluşan kanlı Ay tutulması ise takdir edilecek, gurur verecek işler başarmaya ve özbenliği ortaya koymaya davet ediyor. Yaratıcılığı gösterme ve dikkatleri üzerine çekme hevesi uyanıyor. Yüksek bir enerjiyle risk almaya yatkınlık artacaktır. Spekülatif yatırımlara yönelişler olabilir. Para piyasalarında altına olan ilgi de artabilir. Zira Aslan burcu altın ile ilişkilendirilir. Ay tutulmaları duyguların yoğunlaştığı, mantığın geride kaldığı zamanlara işaret eder. Bir denge yaratmak için evrensel olarak eşitlik, adaleti ve hümanist değerleri gözden kaçırmamak önemli olacaktır. Ay tutulması Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa, Afrika ve Asya kıtalarından izlenecektir.

“Astroloji bilgisi evrensel olarak değişimlerin habercisi olduğu kadar şirketler, kurumlar ve bireyler için de yol göstericidir”
Daha Önceki Uranüs-Boğa geçişi dünyada nasıl izler bırakmıştı? 
 
Uranüs gezegeninin Boğa Burcuna ilerlemesi önümüzdeki 7 yıllık dönemde insanlık tarihinde iz bırakacak gelişmelere işaret etmektedir. Geriye bakılırsa 1934-1942 arasında Uranüs Boğa Burcu’nda ilerlerken;
 
-  Hitler, Mussolini, Stalin, Franco ve Mao gibi liderlerle diktatörlüğün yükselişi dikkat çekicidir. 
- Amerika’da 1929 büyük buhranını takiben işsizlik oranlarının yüksekliği kayda değerdir. Bunun sonucu olarak yetersiz beslenme kayıtlara geçmiştir. 
- Dünyada oluşan doğal afetlere 1939 Erzincan depremi bir örnektir. 
- Teknolojide helikopterin icadı, naylonun patentinin alınışı, Japonya, İtalya, Rusya gibi ülkelerde televizyon yayıncılığın başlaması bu döneme denk gelir.

 
Hangi sektörlerde köklü değişimler bekleyebiliriz?
Boğa Burcu Zodyak’ın en sabit, istikrarlı ve dünyevi burcudur. Dünya astrolojisinde doğayı, toprağı, gıda, tarım ve hayvancılığı sembolize etmektedir. Ayrıca parasal- finansal konuları ve bankacılık faaliyetlerini, fiziksel güvenlik konularını ve sigortacılık sektörünü temsil eder. Aynı zamanda estetik ve sanatla ilişkilidir. Yemek yemek gibi dünyevi zevkleri de anlatır. 
 
Uranüs gezegeni ise astrolojide beklenmedik olanı, aykırılıkları ve sıra dışılıkları sembolize eder. Ani kopma ve kırılmalar, parçalanma ve bölünmeler, istikrarsızlıklar ve karışıklıklar da Uranüs’ün anlattıkları arasındadır. Teknolojik buluşlar da yine Uranüs’le anlatılmaktadır. 
 
Astrolojide modern gezegenlerin sembolize ettiği konular keşfedildikleri dönemin tarihsel olaylarında bulunan temalarla örtüşürler. Örneğin Uranüs 1781 yılında keşfedildikten sonra dünyada pek çok ayaklanma olmuştur. 1789’da Fransız ihtilali olduktan sonra pek çok sömürge, kurulu düzene ve krala başkaldırarak ayaklanmış ve bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Bu gelişmeler Uranüs’ün sembolizminde olan konularla bire bir paralellik göstermektedir.

“Gezegenlerin bulundukları burcun özellikleriyle ifade buldukları bilgisiyle Uranüs’ün Boğa Burcu’na ilerlemesi 2026’ya kadar finans, bankacılık, sigortacılık, tarım, hayvancılık, gıda, estetik, sanat ve güvenlik alanlarına oldukça elektrikli bir atmosfer getirecektir.”
 
Boğa burcunun huzur, istikrar ve güven temalarıyla özdeş olduğunu düşününce önümüzdeki yıllar içerisinde sabit ve güvenli olduğu düşünülen alanlarda beklenmedik gelişmeler beklemek gerek. Şok eden, dengeleri sarsan ve işleyişi tümden değiştiren şartlar oluşabilir;
 
- Özellikle doğanın yapısında, toprakla ilgili konularda mesela tarımda normal seyrin köklü değişimlere uğrayacağını düşünmek yanlış olmaz. 
- Para ve finans piyasalarında çok farklı enstrümanlar geliştirilebilir, alış-verişin ve paranın formu değişebilir, para piyasalarının işleyişinde beklenmedik gelişmeler olabilir. Örneğin dijital para kullanımı yaygınlaşabilir.
 
- Belki de yakın gelecekte gıda, tarım ve hayvancılıkta yüksek teknolojiyle üretilen besinleri hap olarak almaya başlayabiliriz
- Yemek ve beslenme kültüründe değişimler olabilir. –
- İnsanlık olarak güven duygusu veren hiçbir şeyin sahiden öyle olmadığını fark edebiliriz. Değerler kökünden değişebilir. 
- Güvence sağlayan sigortacılık sektöründe radikal değişimler görülebilir. Köklendirdiğimiz ne varsa yerinden sökülebilir. 
“2019 Mart’tan itibaren 2026 Mayıs ayına dek hayatımızda trend değişirken evrensel olarak tüm sisteme yayılan bir çalkantı beklemek yanlış olmaz”.
 
Özetle siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda radikal değişimlerin eşiğindeyiz. Huzursuz eden bir atmosferin ortaya çıkması kuvvetle muhtemel gözükmektedir. Kaotik bir iklimden söz edilebilir.
 
En nihayetinde Uranüs’ün Boğa Burcu’ndaki hareketleriyle bir paradigma kayması yaşayacağımıza muhakkak gözüyle bakılabilir. Kısaca değerler dizisi tümden değişiyor...Astroloji Nedir?
 
Eski çağlardan beri insanoğlunun gökyüzüne bakarak geleceğe dair bir işaret bulmaya çalıştığını düşünürsek astroloji bütün antik medeniyetlerde değer görmüş bir bilgi alanıdır. Mısırlılar, Yunanlılar, Romalılar, Araplar, Çinliler, Hintliler ve hatta Osmanlılar tarafından, gökyüzünün bilgisiyle astrolojik çalışmalar yapılmıştır. G. Galilei , J. Kepler gibi astronomların da astrolojiye önemli katkıları olmuştur.  
 
Etimolojik olarak astroloji astro ve logos kelimelerinin birleşiminden ortaya çıkmıştır. Astro yıldız demektir. Logos ise bilmek, bilim anlamına gelir. Yani astroloji yıldız bilimi olarak ifade edilebilir.
 
Horoskop Latince’de bulunan horoskopes kelimesinden gelir. O da hora ve skope kelimelerinden türemiştir. Hora, saat anlamına gelir, skope gözleyen olarak kullanılmaktadır. Belirli bir saate ve coğrafi koordinata göre çıkan gökyüzü haritası horoskop olarak ifade edilir. 
 
Eski zamanlarda gökyüzündeki şartlara göre yeryüzünde olası gelişmelere dair tahminler yapılmaya çalışılmıştır. Örneğin tarımda verimli bir yıl olup olmayacağı, kuraklık, kıtlık dönemleri, ülkelerin savaş-barış halleri üzerinde tahminler yürütülmüştür. Günümüzde ise daha çok popüler kültüre yönelik olarak ‘’günlük yıldız falı’’, ‘’kişisel burç analizi’’ gibi isimler altında genellemelere sıkça gidilmektedir.
 
Oysaki astroloji yüzeysel değerlendirmelerin çok ilerisinde kadim bir bilgidir. Gökyüzünde gezegenlerin dizilimlerinin insanlık tarihindeki çok önemli olayların, büyük değişiklerin işaretlerini vermesiyle kıymetli bir bilgi olarak değerlendirilebilir. Geçmişe dönük bakılırsa gökteki gezegenler dünya savaşları, büyük ekonomik ve kültürel değişimler, teknolojik gelişmeler hakkında önemli ipuçlarını vermektedir. Öyleyse gökyüzünün durumu ileriye dönük olarak insanlık için bir bilgi kaynağıdır.

YAZAR HAKKINDA...

Meral PALA 

 
Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi, İktisat Bölümünde yaptı. Ardından İstanbul Üniversitesi-İşletme Fakültesi’nde, Uluslararası İşletmecilik programını tamamladı. Çalışma yaşamına 1992’de bankacılık ve finans sektöründe başladı.  2003 yılına dek Hazine ve Fon Yönetimi konularında görev yaptı.
 
Astroloji konusunda, 2000 yılından itibaren Türkiye ve İngiltere’de çeşitli eğitimler ve seminerlere katıldı. 
 
Halen Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Felsefe bölümünde öğrenime devam etmektedir.
 
2003’ten beri kişisel astrolojik harita okuma-danışmanlık çalışmaları yapmaktadır. 2009’dan beri Batı Astrolojisi ve Ortaçağ Astrolojisi konularında eğitimler vermektedir.
 
www.astrolojikosesi.com sayfasında astrolojik yazılar yazmaktadır. Hobi olarak fotoğrafçılıkla uğraşmaktadır.