NEVIB Başkanı Robert Klaassen ile Söyleşi | BAĞLANTI ELEMANLARI DERGİSİ
Güncellendi
preloader
saved
Operation Successful !

Thank you for choosing us

loader

NEVIB Başkanı Robert Klaassen ile Söyleşi

S: AB, Çin menşeli demir ve çelik bağlantı elemanlarına anti damping önlemlerini iptal edeli 6 aydan fazla oldu. İptalden sonra Hollanda pazarında herhangi bir değişiklik gözlemliyor musunuz? Ve Hollanda’daki yerel tedarikçiler, bayiler ya da ithalatçılar da iptalden etkilendi mi?

C: Çin menşeli demir ve çelik bağlantı elemanlarına antidumping önlemlerinin geçtiğimiz Şubat’ta aniden çekilmesi hem AB pazarı hem Hollanda pazarı için sürpriz oldu. Pek çok hile soruşturmasının ardından Avrupalı ithalatçılar tarafından çok vergiler ödendi ve Dünya Ticaret Örgütü’nun Çin için pozitif kararı sonrası, AB, görünüşe göre davayı takipte nasıl bir yol izleyeceğini bilmediğinden önlemleri çekmek gibi basit bir yola gitti. Şubat’tan sonra Hollanda’lı ithalatçılar, yedi yıldır alım yapmadığı Çin pazarını inceleyip dikkatlice ilk siparişlerini yeniden verdiler. Antidamping vergileri ithalatçıların hala aklında, bu yüzden oldukça ihtiyatlılar.

S: AB, Nisan 29 itibarıyla bağlantı elemanları için ithalat lisansı uygulamasına başladı (sektör içinde kimileri bunun, AB dışı ülkelerden ithal edilen mallara kısıtlamanın başka bir yolu olduğu endişesini taşıyor). Yerel Hollanda ithalatçılarına uygulanan bu politikanın etkilerini gözlemliyor musunuz? Ve, bu politikanın, Hollanda ithalatçılarının şu anda iş yaptığı diğer ülkelerdeki tedarikçiler üzerinde etkisi var mı?

C: İthalat lisans önlemi Hollanda’lı ve Avrupa’lı ithalatçılara bunun ardında yatan nedenleri düşündürtüyor. Bütün ithalatlar zaten gümrükler tarafından kayıt altına alınıyor. Neden ilave önlemlere gerek duyuldu? Bu bayiler için işgücü ve paraya mal oluyur. Dahası bazı ülkelerde yetkililer uygulamayı iyi yapamıyorlar ve bu, konteynerlerin limanlarda uzun süre bekletilmesiyle sonuçlanıyor.

S: 2017, bir çok pozitif faktörün belirmesiyle (yakında gerçekleşecek Stuttgart Bağlantı Elemanı Fuarı, 8 Ocak 2017’de sona erecek olan Çin ve Tayvan paslanmaz çelik bağlantı elemanlarına anti damping önlemi gibi) küresel bağlantı elemanı sektörü için önemli bir yıl olacak. Hollanda bağlantı elemanı pazarı için yeni yılda nasıl bir senaryo öngörüyorsunuz ve yeni önlemler, düzenlemeler ya da gelişmeler ortaya çıkacağını düşünüyor musunuz?

C: Hollanda’da ekonomi, bir kaç yıllık krizden sonra tekrar iyi duruma geldi. 2016 için Hollanda %1.7’lik bir büyüme bekliyor, 2017 için ise daha fazla. Şu anda, Hollandalı ithalatçılar ve bayiler oldukça pozitif. Yine de antidumping vergileri yıllarca bununla mücadele etmiş bayilerin aklının bir köşesinde duruyor.

S:“Industry 4.0” sektör için son günlerde oldukça sıcak bir konu. Industry 4.0 çerçevesinde İtalya pazarının (ya da hatta küresel bağlantı elemanı pazarının) nasıl olacağını düşünüyorsunuz? Industry 4.0’ın İtalya bağlantı elemanı sektöründe şu anki uygulaması nasıl? Ya da Hollanda’nın buna benzer kendi endüstriyel yükseltme programı var mı? Örnek verebilir misiniz?

C: Bağlantı elemanı dünyası Hollanda’da biraz muhafazakar bir sektör olduğundan ithalatçılar ve bayiler şu anda Industry 4.0’de pek çok başka sektörün önden gitmesini izliyorlar. Bağlantı elemanı sektörü genel olarak öncü bir sektör değil, daha ziyade izleyen bir sektör. Tabii ki Internet of Things yeni yazılımlar geliştirme, yararlarını görme ve zamanı geldiğinde normalleşmesi açısından bayilerin ve ithalatçıların aklında. Fakat bu zaman alacak ve  ben Industry 4.0’ın radikal bir değişiklik getirdiğini görmüyorum.

S: Görünen o ki giderek daha fazla bağlantı elemanı tedarikçisi otomotiv ve havacılık bağlantı elemanlarına odaklanıyor ve bu kategoriler için talep de artmakta. Şu andaki Hollanda pazarı için de aynı senaryo geçerli mi? Değilse ne tür bağlantı elemanları ve uygulamalar Hollanda pazarının zirvesinde bulunuyor? Evetse, Hollanda’daki bu ilgili sektörlere girmek isteyen tedarikçiler için herhangi bir mevzuat ya da sertifikalandırma bulunuyor mu?

C: Genel olarak, Hollanda bağlantı elemanı bayilerinin çoğunluğunun otomotiv ve havacılık sektörüne tedarikleri yok. Bu sektörler doğrudan üretici kaynaktan satın alıyorlar ve bunlarla bağlantı elemanı üreticileri arasında bir bağlantı istemiyorlar. Dahası, otomotiv ve havacılık sektörleri Hollanda’da neredeyse yok. Tipik Hollanda sektörleri yiyecek, kimyasal, petrol ve gaz, altyapı işleri ve elektrikli ekipman sektörleridir. Yakın geçmişte gemi inşaatı da önemli bir sektördü. Şimdilerde yalnızca çok özel gemiler üretiliyor. Ayrıca tarım makinaları Hollanda’da önemlidir. Tabii ki bu sektörlere tedarikte bulunmak için tedarikçilerin doğru sertifikaya ihtiyaçları var. Bu giderek daha da önem kazanıyor.

S: İngiltere’nin AB’nden ayrılma yönünde oy vermesinden sonra İtalyan bağlantı elemanı arz ve talebinde bir değişiklik olacak mı? Ayrıca, Hollanda bağlantı elemanı sektörü ile İngiltere tedarikçileri/müşterileri arasında işbirliği yapma yönteminde bir değişiklik olacak mı?

C: İngiltere Hollanda için çok önemli. Bu saygıdeğer komşumuzdan yoğun ithalat yapıyoruz. Şu anda Brexit’ten kaynaklı olarak hissedilen tek etki İngiliz Pound Sterling’indeki düşüş. Hollanda pazarı İngilzi müşteriler için şu anda daha pahalı. Diğer şeyler için, gelecekte ne olacağını ve İngiltere ve AB Brexit’in şeklini belirldiğinde ilişkilerin nasıl olacağını bekleyip göreceğiz. Beklendiği gibi bu bir kaç yıl alacak.

S: Hollanda bağlantı elemanı pazarının 2017’de büyüyeceğini düşünüyor musunuz? Hangi ürün kategorisi ya da uygulama en fazla gelecek vaad ediyor ve potansiyele sahip?

C: Tahminler o yönde ki Hollanda pazarı 2017’de %2 büyüyecek. Yüksek derecelere (10.9, 12.9 çelik ürünler) talep artacak ve yeni yüzey kaplamaları önemli rol oynayacak.

S: 2017’de , NEVIB’in karşılaştıkları yeni zorluklara karşı üyelerini asiste etme ya da üyeler arası alışveriş ve diğer derneklerle etkileşimi sağlama yönünde bir planı ya da programı var mı? Bildiğiniz herhangi bir NEVIB üyesi daha fazla yatırım yapmayı ya da iş alanını genişletmeyi planlıyor mu?

C: Nevib üyeleriyle organize edici bağlantılar Nevib’in en önemli görevidir. Nevib üyeleri yılda en az iki kez buluşup bağlantı elemanı sektöründeki gelişmeleri görüşürler. Nevib Yönetim Kurulu Üyeleri ve bazı Nevib firmaları, Avrupa bağlantı elemanı organizasyonları üyeleriyle karşılaştıkları EFDA toplantılarını ziyaret ederler.  Hollanda’nın büyük bayileri ve ithalatçıları Nevib üyesi olduğundan örgütün daha fazla büyümesi söz konusu değil.

S: Okuyucularla paylaşmak istediğiniz başka herhangi bir şey var mı?

C: Nevib Çin üreticilerinin Avrupa pazarına geri gelişini memnunlukla karşılıyor ve politik önlemlerin müdahale etmeyeceğini umuyor.