Japon Bağlantı Elemanı Sektörü 2016 Beklentileri | BAĞLANTI ELEMANLARI DERGİSİ
Güncellendi
preloader
saved
Operation Successful !

Thank you for choosing us

loader

Japon Bağlantı Elemanı Sektörü 2016 Beklentileri

Japonya Bağlantı Elemanı Enstitüsü (FIJ), Sorumlu Müdürü Mr. Oiso Yoshikazu

Giriş

Dünya ekonomisinde saydamlığın olmayışı kısıtlı ekipman yatırımını getirirken şu anki Japon bağlantı elemanı sektörü, bağlantı elamanı talep eden sektörlerden (araba, inşaat, makina vb.) etkilenmektedir ve zor durumdadır. Bu makale Japon bağlantı elemanı sektörünün böylesi bir ekonomik arkaplana dayalı olarak 2016 yılı beklentilerini ortaya koymaktadır.

2015 Bağlantı Elemanı İmalat/İthalat/İhracatı

2015, Japon bağlantı elemanı sektörü için iyi sonuçlar getirmedi.  Şekil 1’de gösterildiği gibi, bağlantı elemanı üretimi bir önceki yıla kıyasla %1.6 azalarak 2.89 ton ve değer %1.1 azalarak 834.8 milyar JPY oldu. Şekil 2’de görüldüğü üzre, ihracat hacmi %4.2 azalarak 315 bin ton ve değer %0.3 azalarak 276.4 milyar JPY olarak gerçekleşti. Bu rakamlar bağlantı elemanı tüketicilerinin eğilimlerini yansıtıyor ve bu nedenle, gelecekteki koşulların çok iyimser olmadığı öngörülebilir. Diğer yandan, ihracat açısından Şekil 3 hacmin bir önceki yıla göre %6.2 azalarak 234 bin ton olduğunu; ancak, değerin %2.8 artarak 92.1 milyar JPY’ye ulaştığını gösteriyor. Bence bu fenomen, değer kaybeden yenin döviz kur oranından büyük oranda etkilenmesinin ve fiyat artışının bir sonucudur.
 

Bağlantı Elemanı Sektörü 2016 Beklentileri

Japon bağlantı elemanı sektöründeki üretim eğilimlerine kısaca bakacak olursak, 2016’nın ilk 6 ayında üretim hacmi 1.45 milyon ton ve değer 422.5 milyar JPY olmuştur (her iki rakam JBES’nin tahmini değeri). Bu iki rakam önceki dönemin performansıyla aynı seviyede olduğundan 2016 tüm yıl performansının, performans düşüş eğilimi gösteren önceki yılla aynı seviyede kalacağını tahmin ediyoruz. Bu tahminin araba üretim performansının önceki yılla aynı seviyede olması koşuluna dayandığını belirtmek gerekiyor.

Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı yarım yıllık ticaret istatistiklerinde belirtilen ithalat ve ihracat koşullarına bakarsak, ihracat hacmi 160 bin ton, ihracat değeri 140 milyar JPY, ithalat hacmi 120 bin ton ve ithalat değeri 45.4 milyar JPY olarak görülüyor. Bu rakamları önceki dönemle karşılaştırdığımızda ihracat hacminin %1.8 arttığını, ihracat değerinin %4.2 azaldığını, ithalat hacminin %1.4 azaldığını ve ithalat değerinin %11.7 azaldığını görüyoruz. Bu rakamlarla tüm yıl için tahmin yaparsak ihracat aynı seviyede ya da önceki yıla göre hafif düşüşte ve ithalat hafif düşüşte.

Her koşulda bu aşamada bağlantı elemanı imalat/ithalat/ihracatında tüm yıl için tahminde bulunmak belirsizlik içeriyor çünkü büyük oranda, istikrarsız dünya ekonomisinin neden olduğu döviz kuru değişikliklerine tabi.  
 

Bağlantı Elemanı Tüketicilerinin Eğilimi

Bağlantı elemanı sektörünün eğilimini etkileyen tüketici eğilimi şu şekildedir:

Şekil 4’teki 2016’nın ilk 6 ayında araba üretim hacmindeki değişikliğe bakarsak hacmin, önceki aya kıyasla düşme eğiliminde olduğunu görüyoruz. Konut önceki aya kıyasla artma eğilimine başlasa da Haziran’da keskin bir düşüş gösteriyor. 2016’nın ilk 6 ayında elektrik ve elektronik makina toplam imalatı 9,057.7 milyar JPY olarak önceki döneme göre %91.4. Makina parçaları sipariş degeri Temmuzda 104.3 milyar JPY olarak önceki döneme göre %80.3. 2016’nın ilk 6 ayında toplam sipariş değeri 735.4 milyar JPY olarak önceki yıla göre %78.3.  Bu yüzdeler sert sektör koşullarına işaret ediyor.

Talep endüstrisinde yavaşlamanın nedenleri dünya ekonomisindeki yavaşlamayı yansıtmaktadır ve ekonomik durgunluğun hala sürdüğünü göstermektedir.
 

Kısaca

Bağlantı elemanı sektörü dünya ekonomisindeki eğilimlere tabi olsa da, durgun ekonomide bile bağlantı elemanlarının uzun yıllar boyunca geliştirdiği güvenilirlikle uygun fiyatta tedarik edilmesi yine de önemlidir. Nisan 2016’daki Kumamoto Prefecture (Japonya) büyük depreminin bir sonucu olan üretim faaliyetlerindeki negatif etkiyle Japon ekonomisinin beklentilerindeki karışıklık bir süre daha devam edecek. Diğer yandan, iç açıcı bir örnek olarak, 2020 Tokyo Olimpiyatlarıyla Japon ekonomisinin pozitif bir döngüye gireceği yönünde iyimseriz.