Dernek Başkanlarından Piyasaya Bakış ve Beklentiler | BAĞLANTI ELEMANLARI DERGİSİ
Güncellendi
preloader
saved
Operation Successful !

Thank you for choosing us

loader

Dernek Başkanlarından Piyasaya Bakış ve Beklentiler

Piyasaya Bakış ve Beklentiler

Association Presidents
 

EFDA Başkanı Dr. Volker Lederer ile Mülakat

S: AB, Çin menşeli demir ve çelik bağlantı elemanlarına anti damping önlemlerini iptal edeli 6 aydan fazla oldu. İptalden sonra AB pazarında herhangi bir değişiklik gözlemliyor musunuz? Ve AB’ndeki yerel tedarikçiler, bayiler ya da ithalatçılar da iptalden etkilendi mi?

C: 28 şubat 2016’da gümrük vergilerinin aniden kaldırılışı, imalatçılar ve ithalatçılar dahil Avrupa bağlantı elemanı sektörünü belirsiz bir durumda bıraktı. EFDA, vergilerin konmasına ve sonuncusu Mart 2015’te vergilerin bir beş yıl daha uzatımı olan sonraki önlemlere 2009’da itiraz etmişti. Sektörümüz, bağlantı elemanı piyasasını kökten ve gereksiz bir şekilde saptıran %74 gibi uygunsuz ve yüksek anti damping vergisinden haksız yere çok zarar gördü. Çin’den ithal ürünler, vergilerin konmasıyla Birlik pazarından neredeyse kayboldu. İlk önlemlerin uygulanmasından önce %26 olan AB’deki Çin pazar payı %0.5’e düştü ve Çin’den ithalatlar %98 azaldı. Avrupa bağlantı elemanı ithalatçıları, yürürlükteki önlemlere uyum sağlamakta zorlandı ve sektörümüz bağlantı elemanı pazarındaki sapmaya adapte olmak için çalıştı.

Tabii ki, vergilerin tamamen kaldırılması AB demir ve çelik bağlantı elemanı ithalatçılarına yeni bir pazar açtı. Firmalar Çin Halk Cumhuriyeti’nden ürün alıp alamayacaklarını ve hangi ürünleri alabileceklerini gözden geçiriyorlar. Bu fiyat ve kalite ile ilgili. Benim kişisel gözlemim, bazılarının beklediği gerçekten büyük bir akım olmadı. AB ithalatçıları, Tayvan gibi diğer ülkelerden tedarikçilerle iş ilişkilerine devam ediyorlar. Bunların, ayrıca, AB’nin Çin menşeli demir ve çelik bağlantı elemanlarına er ya da geç yeni bir antidamping vergisi getirebileceğini akılda tutmaları gerekecek.

S: AB, Nisan 29 itibarıyla bağlantı elemanları için ithalat lisansı uygulamasına başladı (sektör içinde kimileri bunun, AB dışı ülkelerden ithal edilen mallara kısıtlamanın başka bir yolu olduğu endişesini taşıyor). Yerel AB ithalatçılarına uygulanan bu politikanın etkilerini gözlemliyor musunuz? Ve, bu politikanın, AB ithalatçılarının şu anda iş yaptığı diğer ülkelerdeki tedarikçiler üzerinde etkisi var mı?

C: Bağlantı elemanları dahil olmak üzere belli başlı demir ve çelik ürünler için ithalat lisansı AB ithalatçıları için yeni bir deneyim. Lisans olmadan mallar AB’ne ithal edilemiyor.  Gümrüklerde gözetim belgesi sunma zorunluluğu,  İzlanda, Norveç ve Lichtenstein hariç, tüm üçüncü ülkelerden ithalatları kapsıyor. Bu, Çin Halk Cumhuriyeti’nden ithalatları kısıtlamıyor. Tabii ki, Çin çelik fiyatlarının AB’nin aldığı bu kararın nedeni olduğunu biliyoruz.

Bütün bir lisans alma prosedürü ithalatçılar için oldukça bürokratik ve maliyetli. Bazı firmalar ödemeyi göndericiden tahsil ediyor, bazıları da kendileri yerine getiriyor.

Avrupa Komisyonu, gözetim önlemlerinin, küresel çelik kapasite fazlasının beslediği zorlukların üstesinden gelmede Avrupa çelik sektörüne yardım etme niyetini taşıdığını ve adaletsizce fiyatlandırılmış ithal çelikte keskin bir artışla sonuçlandığını söylüyor. Avrupa Komisyonu’na pazar gelişmelerini iyi izlemede, dahası, üçüncü ülkelere güçlü politik mesajlar göndermede yardımcı olunmalı. Sistem istatistiksel amaçlara hizmet ettiğine göre olabildiğince basit olmalı.

Ancak, bazı mevzuat hükümlerindeki hukuksal belirsizlikler ile ulusal yetkililere ve ithalatçılara yasayı uygulamak için Avrupa Komisyonu tarafından çok kısa bir zaman dilimi verilmesi nedeniyle Avrupalı bağlantı elemanı bayileri mevzuat hükümlerini uygulamada ciddi zorluklarla yüzyüze. Ulusal yetkililer bile 3 Haziran 2016’da mevzuatın uygulamaya konulmasıyla hazırlıklar için yeterli zamanları olmadığı yönünde Komisyon hakkında şikayette bulundu. Üç aydan fazla bir süre sonra, AB üye devletlerin çoğunda lisans alımıyla ilgili sorunlar azaldı. Fakat, ithalat lisansı firmalarımızın günlük işleri arasında ciddi bir bürokratik önlem olarak duruyor.

S: 2017, bir çok pozitif faktörün belirmesiyle (yakında gerçekleşecek Stuttgart Bağlantı Elemanı Fuarı, 8 Ocak 2017’de sona erecek olan Çin ve Tayvan paslanmaz çelik bağlantı elemanlarına anti damping önlemi gibi) küresel bağlantı elemanı sektörü için önemli bir yıl olacak. Avrupa bağlantı elemanı pazarı için yeni yılda nasıl bir senaryo öngörüyorsunuz ve yeni önlemler, düzenlemeler ya da gelişmeler ortaya çıkacağını düşünüyor musunuz?

C: 2017’nin Avrupalı bağlantı elemanı bayileri için özellikle ticareti savunma politikasıyla ilgili olarak ilginç bir yıl olacağını düşünüyorum. Çin Halk Cumhuriyeti’nden ithal paslanmaz çelik bağlantı elemanlarına anti damping vergileri bekliyoruz. Tayvan ve Filipinler’inki 8 Ocak 2017’de kesinlikle sonlanacak. Avrupa imalatçıları sona erme tarihinden üç ay önce gözden geçirme talebiyle başvururlarsa ve mevcut önlemler olmadan yerli sektörde damping ve zararın yeniden oluşacağına dair kanıt sunarlarsa vergiler devam edebilir. Ancak, duyduğumuza göre imalatçıların böyle bir talebi olması muhtemel değil.

Eğer paslanmaz çelik bağlantı elemanlarındaki vergiler önümüzdeki Ocak’ta sona ererse sektörümüz uzun yıllardır ilk kez bağlantı elemanı ithalatında damping önlemi olmadan kalacak. Firmalarımız için bu oldukça sıradışı bir durum. Ancak, bu yılın başında Çin’den demir ve çelik bağlantı elemanlarında vergilerin tamamen kaldırılmasından sonra Avrupalı imalatçılar yeni anti damping şikayetlerinde bulunacaklar ve Avrupa Komisyonu vergiyle sonuçlanacak yeni bir soruşturma başlatacak. Bu günlerde Çin çeliği, AB pazarında, AB ticareti savunma politikasına olan büyük etkisiyle sıcak bir konu.  Gerçekte, Avrupa Komisyonu çelik hakkındaki Mart 2016 İletişim’inde, çelik ürünler konusunda ticaret araçlarını sonuna kadar kullanacağını duyurdu.  Sonuç olarak 2017, bana göre, sektörümüz için önemli bir yıl olacak.

S:“Industry 4.0” sektör için son günlerde oldukça sıcak bir konu. Industry 4.0 çerçevesinde Avrupa pazarının (ya da hatta küresel bağlantı elemanı pazarının) nasıl olacağını düşünüyorsunuz? Industry 4.0’ın Avrupa bağlantı elemanı sektöründe (özellikle Almanya’da) şu anki uygulaması nasıl?

C: Industry 4.0 “akıllı fabrika” denilen şeyi oluşturuyor. Modüler olarak yapılandırılmış akıllı fabrikalarda siber fizik sistemler fiziksel süreci izliyor, fiziksel dünyanın sanal kopyasını oluşturuyor ve merkezi olmayan kararlar alıyor. Internet of Things üzerinden, siber fizik sistemleri birbiriyle ve insanlarla gerçek zamanlı olarak iletişime girip işbirliği yapıyor ve Internet of Services yoluyla hem dahili hem de organizasyonlar arası, değer zincirindeki katılımcılar tarafından kullanılan hizmetler sunuluyor.

“Industry 4.0” bu yüzden Avrupa iş çevrelerinde son günlerde anahtar kelime. Bu bağlamda bir diğer büyük önem taşıyan anahtar kelime “dijitalizasyon”. Açıktır ki dijitalizasyon sektördeki prosedürleri değiştirecek. Bizler, bağlantı elemanı bayileri olarak, müşterilerimizin taleplerini anlamak zorundayız ve bu talepleri karşılamada stratejiler bulmak zorundayız.

Bağlantı elemanı bayiliği bugün, Avrupalı endüstriyel müşterilerin her zamankinden daha zorlu hale gelmiş olan taleplerini karşılamak için stratejik olarak teknoloji ve beceriye yatırım yapmasıyla artan ölçüde sofistike ve sistemleşmiş bir sektör. Bağlantı elemanı bayiliği, düşük maliyetli küresel kaynaklar ile dünya çapında endüstriyel tüketiciler arasında hayati önemde, güvenilir bir bağlantı sağlıyor. Olağanüstü bir Avrupa sektörleri yelpazesi için verimlilik ve kesin karlılığa zemin oluşturuyor.

Avrupalı bağlantı elemanı bayilerinin stratejilerine Industry 4.0’i dahil etmeleri kaçınılmaz. İnternete dayalı iletişim, endüstriyel müşterileri memnun etmenin ön koşullarından biri.

S: İngiltere AB’nden ayrılma yönünde oy verdi. AB bağlantı elemanı arz ve talebinde bir değişiklik olacak mı? Ayrıca, AB bağlantı elemanı sektörü ile İngiltere tedarikçileri/müşterileri arasında işbirliği yapma yönteminde bir değişiklik olacak mı?

C: Haziran’daki İngiltere referendum oylaması, İngiltere ve diğer AB üye devletlernde neler olacağına dair bir çok soruyu beraberinde getirdi. Şu an kimse neyin geleceğini bilmediğinden bir belirsizlik var. Bu tüketici güvenini etkileyecek.

Bildiğimiz tek şey İngiltere ile AB arasındaki pazarlıklar. Başladıktan sonra çözüm bulmak uzun yıllar alabilir. Bir seçenek, İngiltere’nin, AB üyesi olmaksızın mal ve hizmetlerde AB ortak pazarına erişiminin sürdürülmesi. İngiliz hükümeti için sorun ortak pazara erişim insanların serbest dolaşımını da kapsıyor olması. Referandum kampanyasında göç birincil rol oynadığından bunu İngiltere seçmenine kabul ettirmek son derece zor olacaktır.

Bir çok nedenle Brexit referandumunun politik ve ekonomik sonuçlarını öngörmek mümkün değil. Ama kesin olan şu ki; AB ortak pazarına erişimsiz bir İngiltere iş faaliyetlerine negatif etki yapar.

S: Avrupa bağlantı elemanı pazarının 2017’de büyüyeceğini düşünüyor musunuz? Hangi ürün kategorisi ya da uygulama en fazla gelecek vaad ediyor ve potansiyele sahip?

C: Kanaatim o ki Avrupalı bağlantı elemanı pazari 2017’de büyüyecek. Üreticiler ve bayiler üretim ve nakliye alanında kabiliyetlerini geliştirmek için çok para ve zaman yatırımı yapmış bulunuyor. Son yıllarda giderek artan bir rekabet gücüne sahip profesyoneller haline geldiler. Sonuç olarak küresel olarak büyüyen ekonomiye katılım gösterip yararlanacaklar.

Bu süreçte otomotiv ve havacılık bağlantı elemanları kesinlikle büyük bir rol oynayacak. Avrupalı araba üreticileri ve bir çok otomotiv tedarikçisi, bağlantı elemanı sektöründen küresel olarak başarılı ve profesyonel olarak verimli ortaklara ihtiyaçları var.  Avrupalı bağlantı elemanı sektörünün kalite, verim ve hizmet bakımından yüksek gelişmişliği bu nedenle endüstriyel son kullanıcılar için büyük bir avantaj.

S: 2017’de , EFDA’nın karşılaştıkları yeni zorluklara karşı üyelerini asiste etme ya da üyeler arası alışveriş ve diğer derneklerle etkileşimi sağlama yönünde bir planı ya da programı var mı?

C: EFDA ticareti savunma ve ilgili konulardaki AB yasamaları hakkında üyelerine güncel bilgiler sağlamaya devam edecek. Daha önce de belirttiğim gibi, her zaman yeni bir antidamping soruşturmasına ya da diğer önlemlere hazırlıklı olmalıyız.  Derneğimiz, Mart 2017’deki Stuttgart Bağlantı Elemanı Fuarı’nda EFDA toplantılar dizisi dahilinde üye dernekler ve firmalar için bir platform görevi yapacak.  2017’de, geçen yıllarda olduğu gibi, EFDA’nın önceliklerinden biri AB içinde ve dışında partnerimiz olan derneklerle, özellikle de Tayvan’daki TFTA ve TIFI, Amerika’daki NFDA ve Avrupa’daki EIFI ile ağını beslemek.