topbanner


Koruyuculuk ve Çevre Duyarlılığı Bir Arada: Çinko Pul Sistemleri

Çinko pul kaplama bir‚ boya‘ olup çok sayıda küçük pullardan oluşur ve öncelikle çeşitli tiplerde komponentleri yenimden korur. Daha az asal çinkonun kurban etkisi sayesinde çevresel etkilerden aktif koruma sağlar: bu yenim koruması katodik koruma olarak adlandırılır. Çinko pul kaplamalar genellikle bir inorganik matrisle birbirine kaynaştırılmış çinko pul ve alüminyum pulların bir kombinasyonunu içerir. (DIN EN ISO 10683 ya da DIN EN 13858 gereğince). 
Son derece ince katman
Son derece ince bir katmanla bile ki; tipik bir sistem 8-12 μm’lik alt katman ve üst katman içerir, DIN EN ISO 9227 gereğince ana metal yenimine (kızıl pas) karşı 1,000 saat koruyucu etki elde etmek mümkündür. Buna karşılık, Bunun aksine, diğer geleneksel teknolojiler, benzer yenim koruması sağlamak için daha büyük bir kaplama kalınlığına ihtiyaç duyarlar ya da uygulanma biçimleri nedeniyle en ince mikro-katman aralığında işe yaramazlar. Dişlerin tam olarak oturması gereksinimi gibi kısmen komponent tasarımından ötürü aşırı ince katmanların gerekliliğine ek olarak, ekolojik ve ekonomik perspektifle düşük kaynak kullanımından da bahsetmek gerekir.
Kaplama işlemi sırasında hidrojen üretilmez ve bu nedenle herhangi bir hidrojen kaynaklı gevrekleşme tehlikesi yoktur. Bu nedenle çinko pullu kaplama, 10.9 ve 12.9 / of 1,000 MPa ve üzeri sınıf yüksek mukavemetli çeliklere de özellikle uygundur.
Asgari kalınlıktaki kaplamalarla iyi performans gösterebilmesi nedeniyle, çinko pul konsepti otomotiv endüstrisindeki vidalar ve bağlantı elemanları için en yaygın şekilde kullanılagelmiştir: önde gelen üreticiler tarafından kullanılan her iki vidadan biri, çinko pul sistemleri ile kaplanmaktadır.
Karmaşık gereksinimler
Otomobil yapımı alanında bağlantı elemanları, yenime karşı güvenli bir şekilde dayanması gereken emniyetle ilgili komponentlerdir. Kullanıcı tarafından görünür olan alanlarda kullanım için siyah yüzeylere yönelik artan bir talep olsa da, şimdiye kadar, otomobil üreticilerinin karmaşık gereksinimlerini güvenilir bir şekilde yerine getirebilmenin zorluğu ortadadır; çünkü bunlar, aşınmaya karşı yenim koruması ve birinci sınıf görüntü ile sınırlı değildir. Özellikle montaj özelliklerine, kaplamanın sıcaklık stabilitesi ve ısıyla gevşetme torkuna yönelik şartnameler çok daha sıkı hale gelmiştir.
KL 120 yükselişte
30 yılı aşkın tecrübesi, üst düzey teknolojik performansı ve takım çalışması ile mikro katmanlı tenim koruma sistemlerinde Avrupa pazar lideri Dörken MKS, kendini ve çalışanlarını Yenim Uzmanları olarak görmektedir. Bu aynı zamanda sektörü sürekli yeniliklerle ilerletme hedefini de içerir. Bu nedenle Dörken MKS, Delta-Protekt® KL 120 ve üst katmandan oluşan ve aynı zamanda kaplamanın yenim koruması ve çok işlevli özellikleriyle ilgili olarak motorlu taşıt endüstrisinin tüm gereksinimlerini karşılayan, aynı zamanda komponente dengeli bir siyah yüzey kazandıran bir sistem geliştirmiştir. Burada, görünüşü önemli ölçüde geliştirdiği için ve etki noktaları ve diş uçları üzerinde bile göze çarpan gümüş renkli bir ışıltı ile sonuçlanmadığından mat taban kaplama seçimi bilinçli bir seçim olmuştur. Katman yapısına, parçaların geometrisine ve uygulama şekline bağlı olarak 18 µm’lik bir toplam katman kalınlığı ile DIN EN ISO 9227’ye göre 840 saat yenim dayanımı elde ediliyor. 240 saat beyaz pas direnci önemli ölçüde aşılmıştır. Taban kaplama, aktif katodik koruma ve çeliğe optimize edilmiş yapışmayı garanti eder. Üst kaplama, kaplamanın benzin, fren hidroliği, yağ ve temizlik maddelerine daha yüksek dayanıklılık sağlar; mekanik özellikleri geliştirir, sürtünme katsayılarının tutarlılığını sağlar ve 180 °C’de 96 saat sıcaklık dayanımı gereksinimini karşılar.
Özel süreçler
Sistem, daldırma, daldırma-döndürme ya da püskürtme gibi tüm standart yöntemler kullanılarak racked ürünlere ya da dökme parçalara uygulanabilir. İşlem seçimi, parçaların boyutuna ve geometrisine bağlıdır.
Sonuç olarak, kaplamalar ortalama 30 dakika boyunca yaklaşık 200 °C ila 250 °C’lik bir nesne sıcaklığında sertleştirilir. Komponent geometrisinin, kaplama yapısının, işlemin ve sistem mühendisliğinin optimal kombinasyonu, sürece dahil olan herkes arasındaki yakın işbirliği içinde geliştirilmiştir.

Tarih : 5.06.2018