topbanner


Kalitenin Bir Araya Geldiği Yer: Bağlanti Elemanlari Dernekleri İlk Evrensel Buluşmasi

25 Eylül 2018’de Milan’da gerçekleşen Bağlantı Elemanları Dernekleri İlk Evrensel Buluşması’nda Easy Quality Laboratuvarları’nın sahibi makine mühendisi konuşmacı Sante Costa Kalite hakkında bir sunum yaptı.
 
“Bu sunum için hazırladığım tema, üretim sistemlerimizin genel olarak kontrolüne dayanan ve faaliyetlerimizin alanını belirleyen tarafsız ve dikkatli bir analiz ve özet vermeyi amaçlamaktadır.”  İfadesiyle sunumun ana hatlarına değinen ve temasını açıklayan Costa, üretimde iç ve dış kontrol sistemleri, prosesin yapısı, risk analizleri, üretim prosesinin kontrolü, gerekli ve zorunlu kalite, müşterinin özel beklentileri ve müşteri memnuniyeti konu başlıklarını detaylı bir biçimde anlattı. Kalite kontrolünün sağlanmasında fizibilite çalışmalarının, risk analizlerinin ve uluslararası standartlara uygun üretimin sağlanması için nasıl bir yol izlenmesi gerektiğinden bahsetti.
 
Kalitenin bir yolculuk olduğunu söyleyen Costa bu yolculuğa başlamadan önce bazı terminolojik tanımları analizin gelişimi için bir temel oluşturmak üzere açıkladı. Bunlar;
 
1. Gerçekleştirdiğimiz aktivitenin faaliyet alanı
2. Süreçlerin yapısı (iç ve dış olanlar)
3. Risk analizi
4. Üretim süreçlerinin kontrolü (iç ve dış olanlar)
5. Gerekli ve temel kalite
6. Müşteriye özel ihtiyaçlar
7. Müşteri memnuniyeti
 
1.Gerçekleştirdiğimiz Aktivitenin Faaliyet Alanı
 
Faaliyet alanını belirlemenin önemini, bağlantı elemanlarını ele alarak değerlendiren Costa, “Bir vida hem eşyaları sabitlemek için kullanılabilir hem de bir arabanın fren sistemini sağlamlaştırmak için kullanılabilir. Kalite gereklilikleri ikinci örnekte emniyet ve güvenlik alanında güçlü bir etkiye sahiptir. Çünkü olası bir vida arızasında insanlara ciddi zarar verebilir. Bu yüzden faaliyet alanı müşteri ile teklif değerlendirmesi ve fizibilite çalışması yapma aşamasında paylaşılmalıdır.”
 
2.Süreçlerin Yapısı 
 
İç süreçler ilkeleri ve kuralları, dış süreçler ise müşteriye gerekli kalite ve hizmet seviyelerini temsil etmektedir. Süreç ise kuruluşun bağlı olduğu tüm aktiviteleri prensipleri, kuralları ve prosedürleri temsil etmektedir. Eğer bir distribütör son yüzey işlemi bitmemiş vidalar almak istiyorsa bu süreç distribütörün istediği gibi anlaşmalı olarak yapılmalı ve oluşturmalıdır. Son yüzey işlemi artık distribütörün kontrolündedir ve sizin sürecinizin bir parçası değildir.


 
3.Risk Analizi
 
Bağlantı elemanlarının düşük birim değerinde ürünler olduğunu ancak doğru şekilde yönetilmediği takdirde ciddi boyutta başarısızlığa ve hasara yol açabileceğini aklımızda tutmalıyız. Doğru risk analizi (Süreç Hatası Modu Etkisi Analizi ) bir prosedür gerektirir. Müşterilere bağlantı elemanlarının kalitesinin sürekliliğini sağlamayı amaçlayan bir uygun kontrol planı oluşturmalıyız.
 
4.Üretim Süreçlerinin Kontrolü
 
Kontrol gerekli olandır. Kontrol sayıya ve ağırlığa göre karar verilebilen bir şey değildir. Bir üretimin az olması onun kontrol edilmemesi gerektiğine işaret olamaz. Gerekli gereksiz her şeyi kontrol etmek aslında kontrol etmek anlamına gelmez. Kontrolün belirli bir amacı olmalı, özel ve etkili olmalıdır. Müşterinin talep ettiği kaliteyi sağlamak konusunda emin olmamızı sağlayan bir garanti ve bir güvenlik görevlisi gibi olmalıdır. 
 
Bir ürünün kontrol edilmesi maddi bir durum ortaya çıkarır. Sürecin kendisini de kontrol etmemiz gerektiğini ve yapılacak olan kontrolün etkili, özel, şirket üretkenliğine hizmet eder şekilde ve müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik olmasına dikkat ederken, minimal olmasına da özen göstermeliyiz.
 
5. Gerekli ve Temel Kalite
 
Proses ve ürün kontrolü kalitenin tamamını değil yalnızca bir parçasını temsil eder. Üretimi, karlılığı sağlamak, iç ve dış yönleri göz önünde bulundurarak eş zamanlı olarak yönetmek, partnerlerin uygun katılımı ile müşterilere sistematik bir şekilde üretimi sağlamak amacıyla yapılan her şey kalite kapsamındadır.
 
6.Müşteriye Özel İhtiyaçlar
 
Müşteri ne talep ediyor? Müşteri ihtiyacı olan her şeyi talep eder. Ancak şirketimizi, ürünümüzü, imajımızı ve finansımızı korumak ve müşterimize memnun kalacağı bir servis sunmak istiyorsak, müşterinin gerçekten tam olarak istediğini sağlamalı ve bunun için fizibilite çalışmaları yapmalıyız.
 
7.Müşteri Memnuniyeti
 
Mutsuz bir müşteri, kayıp bir müşteri olabilir. Müşteri memnuniyeti kavramı dünya çapında ve tüm sektörlerde giderek artan bir etkiye sahip olmaya başlamıştır. Hiçbir ön uyarı olmaksızın müşteri mutsuz ise müşteri her zaman haklıdır güvencesine dayanarak başka bir kaynak bulur ve gider. Her şirket müşteri memnuniyetini güçlendirmek ve bu konuda başarılı olmak için elinden geleni yapmalıdır.
 
Açıkladığı tanımlardan sonra Costa, bir yolculuk olduğunu söylediği kaliteyi, sunumuna kontrol ve kontrol problemleri, kalite ve müşteri beklentisi, fizibilite çalışmaları ve bunları neticelendirmek konuları üzerinde durarak açıklamaya devam etti.
 
Kalite yönetim sistemleri ve standartları gereğince üretimden kaynaklanan hataları artık 50 PPM olarak tanımladılar. PPM şöyle hesaplanıyor:
 
                 HATALI MALZEME
PPM=       -----------------------------------------X 106 = TEDARİKÇİNİN PERFORMANSI
                  TOPLAM TEDARİK EDİLEN MALZEME
 
Eğer bu değer 50 PPM üzerinde ise üretim artık başarısız ve standartlara uygun değil anlamına geliyor. Bunun iki yansıması var müşteri memnuniyetini sağlamak imkânsızlaşıyor mu? Peki, üreticiler bunu nasıl yapacak? Kalitenin gidişatı artık sıfır hata ve daha büyük sorumluluklar yönünde ilerliyor. Böylesine hayati bir önemi olan ve yapılan hataların büyük sorunlar doğuracağı bu sektörde bunun gelişi kaçınılmazdı. Önemli olan şey artık firmalar, üreticilerin bu kaliteye nasıl ulaşırız. Nasıl sıfır hata prensibinde çalışırız başlıklı fizibilite çalışmaları yapmalarıdır. Costa sunumunda birçok kez aynı mesajı veriyor: “HİÇ BİRŞEYİ OLURUNA BIRAKAMAYIZ!” ve devam ediyor, “Üreticiler ve distribütörler olarak biz bir sistemin ve tedarik zincirinin parçasıyız. Bir değer üretmeli ve bu değeri her zaman garanti etmeliyiz. Müşteri bizlerin varoluşunun yegâne sebebidir.”  
 
Sıfır hata prensibi ile çalışmaya başlayan üreticileri gördükçe kalitenin bir rastlantı olmadığını gerçekten gözlerimizle göreceğiz gibi gözüküyor. 
 

Tarih : 10.12.2018