topbanner


Fransa Bağlanti Elemani Sektörü

FRANSA EKONOMİSİNİN TARİHİ
 
II. Dünya Savaşı’ndan sonra, Charles De Gaulle’nin sol merkezli hükümeti, ülkeyi yeniden inşa ederken bir ekonomi kontrolü uyguladı. Devlet, ulaşım, enerji ve iletişim dâhil olmak üzere belirli kilit sektörlerin kontrolünü ele geçirdi ve ekonomik faaliyeti düzenlemek için bir planlama ajansı kurdu. İlk ulusal ekonomik kalkınma planı, Monnet Planı ve müteakip planlar, Fransa’nın savaş sonrası ekonomi politikasının ayırt edici bir özelliği oldu. Buna ek olarak, De Gaulle, Fransa’da bir refah devletinin inşasına başlamış ve bugün devam eden sosyal güvenlik ve çalışma konseyleri gibi kilit kurumlar kurmuştur.
 
Fransa’nın savaş sonrası ekonomik stratejisi başarılı olmuş ve Fransa “ Muhteşem 30 “ içine girmeyi başarmıştır. Ekonomik büyüme hızlanmış, üretkenlik, gayri safi yurtiçi hasıla ve reel ücretlerde yüksek kazanımlar yaşanmaya başlamıştır.1983 yılından sonra hükümet doğrudan ekonomik müdahalelerden çekilmeye başladı. Günümüzde hala Fransız ekonomisinde bu ekonomi kontrolünün izlerini görebilmekteyiz. Son yıllarda, Fransa, birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi, durgunlaşan büyüme ve mali zorluklar yaşadı. Eski Cumhurbaşkanı Sarkozy’ye göre, ülke bütçe açığını ve kamu borcunu ele almak için kemer sıkma tedbirleri uyguladı. Ancak, Fransa’nın GSYİH’sı 2011’den beri neredeyse hiç değişmedi ve işsizlik oranı hala yüksek. Fransız ekonomisini yeniden canlandırmak için, 14 Mayıs 2017’ye kadar görev yapan Başkan Hollande, iş yaratılmasını teşvik ederken kamu harcamalarını azaltma göreviyle karşı karşıya kalmıştı. Şu anki başkan Emmanuel Macron Fransız ekonomisinin büyümesi için çalışmalarına devam ediyor.
 
FRANSA EKONOMİSİNE GENEL BAKIŞ
 
Fransa ekonomisi, dünyanın altıncı büyük ekonomisidir ve Avrupa Bölgesi’nde gayri safi yurtiçi hasılanın beşte birini temsil etmektedir. Hâlihazırda, bu sektörden kaynaklanan GSYİH’nın % 70’ini aşan hizmetler ülke ekonomisine katkıda bulunuyor. Fransa’da otomotiv, havacılık ve demiryolu sektörleri ile kozmetik ve lüks ürünlerin dünya liderlerinden biridir. Dahası, Fransa, Avrupa’da eğitimli bir işgücüne ve bin işçi başına en yüksek sayıdaki bilim adamına sahiptir. 

 
Dış sektörde, Fransa’nın en yakın ticaret ortağı, Fransa’nın ihracatının% 17’sinden ve toplam ithalatın% 19’undan fazlasına karşılık gelen Almanya’dır. Fransa’nın birincil ihracatı makine ve ulaşım ekipmanı, havacılık ekipmanı ve plastikleri, birincil ithalat ise makine, otomobil ve ham petrolü içeriyor. Ek olarak, Fransa dünyanın en çok ziyaret edilen ülkesi olup, turizmi ekonomide önemli bir sektör haline getirmektedir.
 
Ekonomik büyümenin 2018-19’da, güçlü dış talepleri ve iş güveni sayesinde %2’ye yakın bir düzeye geleceği öngörülüyor. Kademeli kurumlar vergisi indirimleri ve destekleyici finansman koşulları, iş yatırımlarının büyümesini destekler niteliktedir. Düşük iş gücü vergileri ve iş gücü piyasası reformları, istihdam yaratmayı teşvik etmeli ve hane halkı tüketimini ve kapsayıcılığını arttırmalıdır. Enflasyonun ekonominin sıkılaştırılması ve ücretlerde artış ile desteklenmesi öngörülmektedir. Mali duruşun geniş ölçüde tarafsız olması öngörülmektedir. Yüksek büyüme, daha düşük ücret ve konut sübvansiyonları ve ayrıca merkezi hükümet harcamaları üzerindeki sıkı kontroller, halk ve işletme vergilerindeki düşüşü büyük ölçüde telafi edebilecek nitelikte olacaktır. 
 
Aynı zamanda, orta vadeli büyüme becerilerini geliştirmek, işgücü piyasası segmentasyonunu azaltmak ve hizmet sektörlerinde rekabetçi baskıları artırmak için yapısal reformları uygulamaya devam etmeye bağlı olacaktır. Fransa, Avrupa’nın en büyük ticaret ortağı Almanya’nın ardından en büyük ikinci ihracatçı konumundadır. Özellikle  “Fransa’da üretilmiştir” ibaresi bulunmayan ve daha ucuz olan büyük miktarda ithal tüketim malları tüketmektedir. Fransa aynı zamanda bir petrol ithalatçısıdır ve fiyatlardaki değişikliklere karşı duruşu hassastır. Fransa, Avrupa Birliği’nin (AB) bir üyesidir ve ortak AB ağırlıklı ortalama tarife oranına sahip diğer üye devletlere benzer bir ticaret politikası izlemektedir. Ayrıca, Fransa ve diğer AB üye ülkelerinin bir dizi ikili ve bölgesel ticaret anlaşması vardır ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyesidir. Fransa nispeten açık bir ekonomidir; bununla birlikte, ticaretin önünde bazı engeller vardır. Birçok tarım ürünü Avrupa düzeyinde korunmakta, Fransa’nın savunduğu bir politika ve Fransız çiftçiler tarihsel olarak devlet sübvansiyonlarına bağımlıdır. Birçok bürokratik engelin devam etmesine rağmen, Fransa’nın yatırım düzenlemeleri genellikle şeffaftır. Buna karşılık, finans sektörü nispeten kapalıdır ve ülkede faaliyet gösteren sadece birkaç yabancı banka bulunmaktadır.

 Fransa geniş yelpazede ürün ve hizmet ihraç eden bir ülkedir. İhracatın büyük bir kısmını makine, uçak ve uzay aracı, elektronik ekipman ve farmasötik ürünler, tarım ve tarım ürünleri, şarap ve peynirler oluşturmaktadır. Fransız hükümeti ülkenin ünlü ihraç edilebilir ürünleri için (kozmetik, şarap, peynir vb.) katkı sağlamaktadır ve ülkenin turistik değerini arttırmak ve korumak için çalışmalar yapmaktadır. Ülkenin diğer ihracat hizmetleri arasında iş ve ulaşım hizmetleri bulunmaktadır.

 
İhracatta olduğu gibi, ithalatın çoğu, toplam ithalatın% 68’ini oluşturan Avrupa ülkeleridir. Fransa’nın ana ithalat ortakları Almanya, Belçika, İtalya ve İspanya’dır. Avrupa Birliği dışında, Fransa en çok Çin’den mal ithal etmektedir. AB üyesi olan Fransa, seçilmiş ithalatlarda AB’nin ağırlıklı ortalama tarife oranını izlemektedir. En çok ithal edilen ürünler arasında makine ve araç gereçleri, ham petrol ve uçaklar bulunmaktadır.
 
Yavaşlayan küresel ekonomiye rağmen, Fransa’nın en büyük 10 büyük ihracat şirketi Mayıs 2017 itibariyle kârlı kalmayı başardı. 
 
Bu şirketler aşağıda listelenmiştir. (İhracat rakamları-2017) 
 
TOTAL (petrol, gaz): 2016’ya göre% 2,9 artışla 231 milyar dolar
AIRBUS (havacılık, savunma): 126,2 milyar dolar,% 3,1 arttı
Sanofi (ilaç): 110,4 milyar dolar,% -0,7 düştü
Renault (otomobil / kamyon üreticisi):% 9,5 artışla 107,7 milyar dolar
Christian Dior (giyim, aksesuar):% 0,3 artışla 68,3 milyar dolar
Peugeot (otomobil / kamyoncu üreticisi):% -10,4 düşüşle 48,2 milyar dolar
Danone (işlenmiş yiyecekler, içecekler):% 30,6 artarak 46,35 milyar dolar
Saint-Gobain (inşaat malzemeleri): $ 46,2 milyar, aşağı% -5,1
Schneider Electric (elektrikli teçhizat): $ 44,1 milyar,% -4,8
L’Oréal Group (hane halkı, kişisel bakım):% 2,7 artarak 37,6 milyar dolar


 
Fransa ve Bağlantı Elemanları
 
Fransa dünyanın altıncı büyük ekonomisi ve AB içinde üçüncü sırada yer almaktadır. Ulusal gayri safi yurtiçi hâsıla, 2011’den bu yana en güçlü büyümesini gerçekleştirmektedir. Ekonominin ve ihracatın iç talep nedeni ile daha da artması önümüzdeki yıllarda beklenmektedir.
 
Endüstriyel bağlantı elemanları üzerine yapılan ir araştırmaya göre, Fransa’daki bağlantı elemanlarına yönelik talep 2015 yılında 2,1 milyar dolara ulaşmıştır. Sonuç olarak Fransa pazarı, Batı Avrupa’nın ikinci en büyük pazarına sahip Almanya’nın hemen arkasından geliyor. Fransa’nın büyük bir motor endüstrisi var ve Fransa, aynı zamanda ticari uçak imalat endüstrisinde de küresel bir lider olan Airbus’a ev sahipliği yapıyor. Yapılan araştırma, endüstriyel bağlantı elemanları satışlarının, motorlu araç pazarını sollayan havacılık sektörü ile yıllık %3 artışla, 2020 yılına kadar 2,4 milyar dolara ulaşacağını gösteriyor.
 
Fransa’dan endüstriyel bağlantı elemanlarının sevkiyatı, 2014 yılında 1,7 milyar dolara ulaştı ve bu rakam ülkeyi Almanya ve İtalya’dan sonra üçüncü büyük bağlantı elemanı üreticisi haline getirdi. Fransa’nın ana tedarik kaynakları arasında ise Almanya, İtalya, Amerika Birleşik Devletleri, Tayvan, İspanya, İngiltere ve Çin bulunmaktadır.
 
Fransa’dan dünyaya ihraç edilen bağlantı elemanları piyasa değeri 2016 yılında 1.314.022 dolar iken bu değer 2017 yılında 1.485.980 dolara yükselmiştir. Fransa’nın bu sektördeki ihracat verileri göz önüne alındığında 175,298 ton ile 2016-2017 yıllarında %13’lük bir büyüme ile karşılaşıyoruz. İhracat yapılan ülkeler ise sırasıyla; Almanya (240.438 dolar), İspanya (227,672 dolar), İngiltere (115,350 dolar).
 
Fransa’nın dünyadan ithal ettiği bağlantı elemanları piyasa değeri 2016 yılında 1.603.259 dolar iken 2017 yılında 1.691.730 dolara yükselmiştir. İthalat verilerine baktığımızda Fransa’nın bağlantı elemanları sektöründeki ithalat değerlerinin 2016-2017 yılları arasında %6 ‘lık bir büyüme gerçekleştirdiğini görmekteyiz. Fransa’nın bu sektörde ithalat yaptığı ülkeler sırasıyla; Almanya(421.263 dolar), İtalya (278.048 dolar), Amerika (176.970 dolar) ve Tayvan(154.300 dolar). Fransa’daki ithalat ve ihracat miktarı 2014’te yaptığı zirveye tekrar ulaşmak adına emin adımlarla ilerlemektedir. Kaynak: www.fastenerfairfrance.com; www.oecd.org,INSEE
 
Ürün Kodu:7318 Demir veya çelikten vidalar, cıvatalar, somunlar, çengelli, vidalar, perçin çivileri, pimler, kamalar, rondelalar (yaylanmayı sağlayıcı, rondelalar dâhil) ve benzeri eşya (Tablo 1)
 
Ürün Kodu:7318 Demir veya çelikten vidalar, cıvatalar, somunlar, çengelli, vidalar, perçin çivileri, pimler, kamalar, rondelalar (yaylanmayı sağlayıcı, rondelalar dâhil) ve benzeri eşya (Tablo 2)
 
ihracat miktarı 2014’te yaptığı zirveye tekrar ulaşmak adına emin adımlarla ilerlemektedir.


FRANSA BAGLANTI ELEMANLARI DERNEGIMesleki faaliyetinin yaklaşık %40’ını temsil eden 14 üyeden oluşan Prismefix, 1987 yılında bağlantı elemanı bayiliği işini ileri götürmek için oluşturulmuş bir dernektir. Değişen bağlamda ticaretimize verilecek yönleri inceleyen, mesleki görüş alışverişi, tartışma ve danışma yeridir.
 
Prismefix üyelerine sağladıkları:
 
  - Deneyim paylaşımı,
  - Pazara dair bilgileri genişletme,
  - Fransa ve Avrupa’daki mevzuat değişikliklerini hızlıca öğrenme,
  - Ağ kurma,
  - En iyi seviyede kalma.
 
Prismefix’in misyonu:
 
- Üreticiler, kamu makamları, kamu ya da özel kuruluşlar arasında ortak bir iletişim aracıdır,
- Bağlantı elemanlarının yönetimi işini teşvik eder,
- Distribütörlerin çıkarlarını savunur,
- Profesyonellere eğitim ve öğretim sağlar,
- Yerel, ulusal veya uluslararası kuruluşlarda profesyonelleri temsil eder,
- Üyeleri ilgilendiren teknik, idari ve hukuki konuları derler ve araştırır,
- Normatif ve düzenleyici bir izleme yapar,
- Mesleğin uygulamalarının standardizasyonunda rol oynar,
- Güçlü ve yapılandırılmış bir dağıtımın savunuculuğunu yapar.
 
Prismefix’in izlediği bazı konu ve temalardan örnekler: 
 
- Faaliyet hacmi değerlendirmesi, 
- İthalat / ihracat istatistikleri, 
- Avrupa ve dünyada mal fiyatlarındaki değişiklikler,
- Paketleme,
 -Kaplamalar, 
- Son ödeme tarihleri,
- Anti-damping vergileri ve benzer konular, 
- Etik,
- Vs...
 
Dernek, distribütörleri ilgilendiren tüm bu konularda sürekli bir alışverişin odağı olmayı hedeflemektedir. Üç ayda bir toplantı, telefon toplantıları, Avrupa toplantıları, teknik atölyeler ile tüm üyeler için iki ayda bir bülten çıkarılmasını organize eder.
 
Prismefix, her Avrupa ülkesinin ulusal birliklerini bir araya getiren, uluslararası düzeyde meslektaşlar arasında görüş alışverişini sağlayan ve mesleğimizi Avrupa yetkilileri önünde temsil eden EFDA’nın (European Fastener Distribution Association) kurucu üyelerinden biridir.
 

Tarih : 10.12.2018